12. udgave

Folkehøjskolens Sangbog, 12. udgave (1933)
Udvalg: Lars Bækhøj, Uffe Grosen, Marius Kristensen

MORGENSANGE


1.  Den signede dag med fryd vi ser – Grundtvig. Efter Den gamle Christelige Dageuise/Weyse
2.  Den mørke nat forgangen er – Sthen/Winding. Laub
3.  O, Gud ske lov til evig tid! – Sthen/Dansk folkemelodi fra middelalderen
4.  Nat, sövn og slum og seng, far vel – Th. Kingo/Folkemelodi fra middelalderen – (Dend 3. Morgen-Suk)
5.  Farvel, du hvilesøde nat – Th. Kingo/Melodi fra 16. årh. – (Dend 5. Morgen-Suk)
6.  Vågn op og slå på dine strenge – Th. Kingo/Melodi fra ca. 1700. – (Dend Syvende Morgen-Sang)
7.  Op, min sjæl, ti sol er oppe – Th. Kingo/Oluf Ring. Th. Aagaard. Melodi fra c. 1700. DK 149 – (Dend 4. Morgen-Suk)
8.  Nu rinder solen op af østerlide – Th. Kingo/Melodi fra 17. årh. – (Dend siette Morgen-Sang)
9.  Morgenstund har guld i mund! – Grundtvig/Barnekow. Berggreen. Laub
10.  Morgenhanen atter gol – Grundtvig/Oluf Ring, eller som: Til vor lille gerning ud
11.  Løft dig, sjæl, på lysets vinger – Grundtvig/Give Gud jeg efterhånden, eller: Tag det sorte kors fra graven
12.  Lysets engel går med glans – Ingemann/Weyse
13.  Nu titte til hinanden de favre blomster små – Ingemann/Weyse
14.  I østen stiger solen op – Ingemann/Weyse
15.  Nu vågne alle Guds fugle små – Ingemann/Weyse
16.  Gud ske tak og lov! – Ingemann/Weyse
17.  Vær lovet, du, som evig våger – Ingemann/Gebauer, eller som: Foragter ej de ringe dage
18.  Nu ringer alle klokker mod sky – Ingemann/Weyse
19.  Bleg morgenstjernen smiler og forsvinder – Ingemann/Winding
20.  Gud, du, som lyset og dagen oplod – C. J. Brandt/Winding
21.  Se, nu stiger solen af havets skød – Jakob Knudsen/Oluf Ring. L. Nielsen
22.  Nu sol i øst oprinder mild – C. J. Brandt/I østen stiger solen op
23.  Giv mig, Gud, en salmetunge – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.
24.  Lovsynger Herren, min mund og mit indre! – Grundtvig/Laub. Th. Aagaard
25.  Til himlene rækker din miskundhed, Gud! – Ingemann/J. P. E. Hartmann. Laub. DK 174 – (Den Miskundelige)
26.  Himlene, Herre, fortælle din ære – Grundtvig/Melodi fra 17. årh.
27.  Se, natten er forsvunden – P. Foersom/Gade. Oluf Ring – (Linas Morgenbøn)
28.  Alt, hvad som fuglevinger fik – Grundtvig/Laub, eller: Som forårssolen morgenrød – (Lovsang)
29.  Alt står i Guds faderhånd – Grundtvig/H. Rung, eller: Helligånden trindt på jord – (Vor Herres Glæde)
30.  Min Jesus, lad mit hjerte få – Grundtvig (efter en dansk herrnhutisk salme)/Crüger
31.  Den store mester kommer – Ingemann/J. P. E. Hartmann. Carl Nielsen
32.  Min mund og mit hjerte – Grundtvig/Laub. Lindeman
33.  Kom, sandheds ånd, og vidne giv – Grundtvig. Efter Kingo/Melodi fra 16. årh.
34.  Det livsens ord, vi bygger på – Grundtvig/Schein. Nutzhorn – (Min Moder)
35.  Han, som på jorden bejler – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.
36.  En vej eller anden, Vorherre véd råd – Cecilie Clephane. Overs. C. J. Brandt/Harrington.
37.  Du, som vejen er og livet – Chr. Richardt/Søde Gud, din engleskare, eller: Tiden skrider
38.  Går det, Herre, som jeg vil – Grundtvig/Laub
39.  Böj, o Helligånd, os alle – Grundtvig/Winding, eller som: Øjne, I var lykkelige
40.  Helligånd, vor sorg du slukke! – Grundtvig. Frit efter en engelsk pinsesang: “Holy Ghost, dispel our sadness”/H. Albert
41.  Fred til bod for bittert savn – Grundtvig/J. P. E. Hartmann. Laub. DK 45
42.  Kundskabs fader, visdoms væld – E. Lembcke/Dejlig er den himmel blå. (Laub)
43.  O, Jesus, morgenstjerne – H. Thomissøn. Efter en Mariavise/Hassler, eller: O, hør os, Jesus milde
44.  Guds ord, det er vort arvegods – Grundtvig/Vor Gud, han er så fast en borg.
45.  O, du, som skabte hjerte mit – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.
46.  O, hør os, Jesus milde – Grundtvig/Zinck
47.  Give Gud, jeg efterhånden – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.
48.  Tak for al din fødsels glæde – Th. Kingo/Schop
49.  Vær stille, hjerte, bi på Gud! – C. J. Brandt/O, du, som skabte hjerte mit, eller: I Nazaret, i trange kår
50.  Fra hal og hytter små – Grundtvig/Th. Fenger, eller: Julen har englelyd
51.  Intet så stort, han det jo kan – Grundtvig/Laub


SALMER OG ÅNDELIGE SANGE

52.  På Jerusalem det ny – Grundtvig. Efter en latinsk hymne: “Urbs beata Jerusalem”/H. Rung, eller: Kom, Gud helligånd, kom brat. Laub. DK 154
53.  Herren han har besøgt sit folk – Grundtvig/Laub. Balle
54.  Alle mine kilder skal være hos dig! – Grundtvig/Laub – (Livs-Kilden i Daaben)
55.  Guds menighed, syng for vor skaber i lön! – Grundtvig/Berggreen. Gl. dansk folkemelodi
56.  Midt iblandt os er Guds rige – Grundtvig/Lindeman, eller: Herrens røst, som aldrig brister
57.  Under dine vingers skygge – H. A. Timm/Kommer, sjæle, dyrekøbte
58.  Kirken er som himmerige – Grundtvig/Midt iblandt os er Guds rige
59.  Kirken den er et gammelt hus – Grundtvig/L. M. Lindeman
60a.  Der stander et hus i vort höje Nord – Reitan/Apostlene sad i Jerusalem
60b.  Fädernas kyrka i Sveriges land – J. A. Eklund/G. Aulén
61.  Denne er dagen, som herren har gjort! – Grundtvig/Vulpius. L. Nielsen
62.  Op dog, Sion! ser du ej – Grundtvig/Laub. J. P. E. Hartmann
63.  Der er en vej – Grundtvig/Laub. Barnekow
64.  Vidunderligst af alt på jord – Grundtvig/Barnekow, Laub, eller: Nat, sövn og slum og seng, far vel!
65.  Det er så yndigt at følges ad – Grundtvig/Laub. Weyse
66.  Op, I kristne! ruster eder! – H. A. Brorson/Laub
67.  Hyggelig, rolig – Grundtvig/Laub. Lindeman
68.  O, kristelighed! – Grundtvig/Lindeman. Laub
69.  Rejs op dit hoved, al kristenhed! – Grundtvig/Laub. Cora Nyegaard. H. Rung
70.  Lyksaligt det folk, som har øre for klang – Grundtvig/Laub. Winding. Lindeman
71.  Herrens røst, som aldrig brister – Grundtvig. Efter Brorson: “Hvem havde dog forloret alting”/Oluf Ring, eller: Midt iblandt os er Guds rige, og: Helgen her og helgen hisset
72.  Sejervindersken på jorden – Grundtvig/Give Gud, jeg efterhånden, eller: Tag det sorte kors fra graven
73.  Kristelig frihed i Guds ånd – Grundtvig/Kirken den er et gammelt hus
74.  Tvang til tro er snak i tåget – Grundtvig/Ånden opgav enkesönnen, eller: Josva gik i palmelunden (Schop)
75.  Nu falmer skoven trindt om land – Grundtvig/Nat, sövn og slum og seng, far vel!
76.  Vi plöjed, og vi så’de – Efter Matthias Claudius ved Jakob Knudsen/Schultz (?)
77.  Vær velkommen, Herrens år – Grundtvig/Berggreen
78.  Fryd dig, du Kristi brud! – Grundtvig/Melodi fra 1600
79.  Skyerne gråne, og løvet falder – Grundtvig/Thora Borch – (Efteraaret)
80.  Dybt hælder året i sin gang – C. I. Boye/Oluf Ring, eller: Min Jesus, lad mit hjerte få (Crüger)
81.  Ind under jul, hvor er det trist – Jonas Lie/Morten Eskesen
82.  Lang er den mörke nat – C. Hostrup/Harald Balslev – (Et Julevers)
83.  Julebudet til dem, der bygge – C. Hostrup/J. P. E. Hartmann. Chr. Christiansen – (Julebudet)
84.  Velkommen igen, Guds engle små – Grundtvig/Laub. Berggreen
85.  Julen har bragt velsignet bud – Ingemann/Weyse – (Børnenes Julesang)
86.  Nu kime klokkerne sammen – Jannik Lindbæk/Harald Balslev – (Julen ringes ind)
87.  Hjerte, løft din glædes vinger! – Paul Gerhardt. Efter: “Fröhlich soll mein Herze springen”, fordansket af C. J. Brandt/Joh. Crüger
88.  Et lidet barn så lysteligt – Grundtvig. Gendigtning af Luther: “Ein Kindelein so löbelich”/Melodi fra 14. årh. C. Balle
89.  Det kimer nu til julefest – Grundtvig. Efter Luther: “Vom Himmel hoch da komm ich her”/C. Balle. Melodi fra 16. årh.
90.  Kimer, I klokker! ja, kimer för dag i det dunkle! – Grundtvig/H. Rung
91.  Julen har englelyd – Grundtvig. Efter en gml. latinsk-dansk salme./Gl. dansk melodi. Th. Fenger. (Fra hal og hytter små). Berggreen
92.  Lad det klinge sødt i sky – Grundtvig. Efter det latinske julevers: “Resonet in laudibus”/Melodi fra 14. årh. H. Rung
93.  Barn Jesus i en krybbe lå – H. C. Andersen/Gade. Gebauer
94.  I denne søde juletid – H. A. Brorson/Et lidet barn så lysteligt
95.  Den yndigste rose er funden – H. A. Brorson/Melodi fra 16. årh.
96.  Vorherre, han er en konge stor – Grundtvig/Laub. J. P. E. Hartmann
97.  Mellem disse grönne höje – Chr. Richardt/Søde Gud, min lyst og glæde, eller: “Kommer, sjæle, dyrekøbte” – (“I Nazareth”)
98.  For dig, Vorherre, som dage kun – Grundtvig/Barnekow, eller: O, Gud ske lov til evig tid
99.  Guds godhed vil vi prise – Grundtvig. Oversættelse af P. Eber: “Helfft mir Gottes Güte preisen”/Melodi fra 16. årh.


PÅSKEN

100.  Hil dig, frelser og forsoner! – Grundtvig. Efter Arnulf fra Louvain: “Salve mundi salutare”/Laub. C. Chr. Hoffman
101.  Krist stod op af døde – Grundtvig. Efter en latinsk salme: “Resurrexit Christus”/H. Rung. Melodi fra 12. årh.
102.  Som forårssolen morgenrød – Grundtvig/Emil Hartmann, eller: Alt, hvad som fuglevinger fik
103.  Som den gyldne sol frembryder – Th. Kingo/Tag det sorte kors fra graven (Laub)
104.  Tag det sorte kors fra graven! – Grundtvig/Laub. H. Rung
105.  Påskeblomst! En dråbe stærk – Grundtvig/Carl Nielsen
106.  Vanæret vor drot kom i sin grav – Grundtvig/Laub

KRISTI HIMMELFART

107.  Jesus, himmelfaren – Grundtvig/H. Rung, eller: Krist stod op af døde (Laub)
108.  Kommer sjæle, dyrekøbte – Grundtvig. Efter Kynewulfs angelsaxiske messiade/J. P. E. Hartmann. Laub
109.  Sin vogn gör han af skyer blå – Grundtvig/H. Rung


PINSEN

110.  I al sin glans nu stråler solen – Grundtvig/H. Rung. Laub
111.  Talsmand! som på jorderige – Grundtvig/Lindeman. Laub
112.  Kærligheds og sandheds ånd! – Grundtvig. Efter lat. pinsesang: “Qui procedis ab utroqve”/På Jerusalem det ny, eller: Kom, o helligånd, kom brat
113.  Kom, Gud helligånd, kom brat! – Grundtvig. Efter lat. pinsesang: “Veni, Sancte Spiritus, et emitte cælitus”/Melodi fra middelalderen
114.  Helligånden trindt på jord – Grundtvig/Laub, eller: Alt står i Guds faderhånd
115a.  Gud helligånd, vor trøstermand! – Grundtvig/Melodi fra ca. 1600 – (Pindse-Sang)
115b.  Du, som går ud fra den levende Gud – Grundtvig. Efter J. Montgomery/Melkior Frank. D. K. 33. Barnekow
116.  Helgen her og helgen hisset – Grundtvig. Efter Ch. Wesley: “The saints on earth and those above”/Laub, eller: Midt iblandt os er Guds rige, og: Herrens røst, som aldrig brister
117.  Den store hvide flok, vi se – H. A. Brorson/Laub
118.  Tör end nogen ihukomme – Grundtvig/Laub. Lindeman
119.  Vor trængsel er en gave – H. A. Brorson/O, Jesus, morgenstjerne, eller: O hør os, Jesus milde
120.  Aftensukket, nattegråden – Grundtvig/Give Gud, jeg efterhånden, eller: Tag det sorte kors fra graven – (Enligheden)
121.  Vorherre! til dig må jeg ty – Grundtvig/Laub. Th. Aagaard – (Herrens Hus)
122.  Han, som har hjulpet hidindtil – Grundtvig/I Nazaret, i trange kår
123.  På Gud alene – Gl. dansk salme ved Brandt/Zinck
124.  Vor Gud, han er så fast en borg – Luther. Overs. J. P. Mynster/Joh. Walther – (Ein feste Burg ist unser Gott)
125.  Du, herre Krist – Sthen/Berggreen. Melodi fra 16. årh.
126.  Usporlig er Vorherres vej – Grundtvig/I Nazaret, i trange kår, eller som: O, du, som skabte hjerte mit
127.  Har hånd du lagt på herrens plov – Grundtvig/Glæser. Schop
128.  Guds fred er mer end englevagt – Grundtvig/Det lakker nu ad aften brat – (Guds Fred)
129.  Op! al den ting, som Gud har gjort – Brorson/Prætorius
130.  Gak ud min sjæl, betragt med flid – Paul Gerhardt. Fordansket af C. M. Kragballe/Alt, hvad som fuglevinger fik
131.  Om alle mine lemmer – P. Dass/Gl. tysk melodi
132.  Syng med os, både mark og skov – Grundtvig/Dansk folkemelodi fra middelalderen
133.  Blomster i vår – C. J. Brandt/Winding
134.  Jeg så ham som barn med det solrige öje – V. Birkedal/Norsk folkemelodi. (Ifjor gjætt eg gjeiten i djupaste dalom.) – (Jeg saae Ham)
135.  Uforsagt, hvordan min lykke – Ambrosius Stub/Winding
136.  Hvad vindes på verdens vidtløftige hav? – Ambrosius Stub/Dansk folkemelodi
137.  Udrust dig, helt fra Golgata! – Johannes Ewald/Gade
138.  Her vil ties, her vil bies – H. A. Brorson/Th. Laub. Berggreen
139.  Urolige hjerte! – Grundtvig/Kaj Jørgensen – (Guds Fred)
140.  Est du modfalden, kære ven – Grundtvig/Min Jesus, lad mit hjerte få
141.  Man siger, livet har bange kår – Hans Rørdam/Th. Aagaard, eller som: Nu tak for alt, ifra vi var små (Morten Eskesen)
142.  Det vi véd, at siden slangens – C. Hostrup/Barnekow. Harald Balslev
143.  Har vi toppet, må vi dale – Grundtvig/Laub. Th. Aagaard
144.  Så vide om land, som sol mon gå – Wexels/O, Gud ske lov til evig tid! eller: For dig, Vorherre, som dage kun
145.  Jesus, min drot, klippe og slot – C. J. Brandt. Efter en islandsk salme af Hallgrimur Petursson/Th. Aagaard
146.  Kærlighed fra Gud – Jens Schjørring/J. P. E. Hartmann
147.  Dejlig er jorden! – Ingemann/Schlesisk folketone
148.  Nødig sige vi: Farvel! – Ingemann/Winding – (Farvel! og Velkommen!)
149.  Vi er fæstere her for en tid – Kristian Østergaard/Th. Aagaard – (Fæstere)
150.  Vender sig lykken fra dig – C. Hauch/Carl Nielsen – (Trøst i Modgang)
151.  Lad lykkens ganger springe – Chr. Richardt/O, Jesus, morgenstjerne, eller: Velkommen fra de døde – (Eneboernes Sang)
152.  Lær mig, nattens stjerne – Chr. Richardt/Carl Nielsen – (Lær mig)
153.  Der er mennesker, der altid – Mads Nielsen/Aa. L.
154.  Fremad! er verdens vilde røst – O. Arvesen/Morten Eskesen
155.  Jeg har båret lærkens vinge – M. Rosing/Fr. Silcher
156.  Till Österland vill jag fara – Folkevise/Svensk folkemelodi
157.  Der strömmer en flod mod det evige hav – Ingemann/J. P. E. Hartmann – (Guldfloden)
158.  Jord, i hvis favn der hades og der myrdes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
159.  Udrundne er de gamle dage – Grundtvig/Carl Nielsen, eller: Foragter ej de ringe dage
160.  Nu skal det åbenbares – Grundtvig/J. P. E. Hartmann. Carl Nielsen
161.  Menneskelivet er underligt – Grundtvig/Th. Aagaard, eller som: Abraham sad i Mamre-lund
162.  Barnelivets favre dage – Grundtvig/Give Gud jeg efterhånden
163.  Mod barnets lykke stræben – Bjørnson/Oluf Ring
164.  Gud, giv mig barnekår – Maltesen/Velkommen, lærkelil
165.  Herre! lær mig ret at blive lille – O. Bertelsen/Sol deroppe ganger under lide (Heise), eller: Kirkeklokke, mellem ædle malme
166.  Et undres jeg på ved morgen og kvæld – Marie Wexelsen/O, Gud ske lov til evig tid! eller: For dig, Vorherre, som dage kun
167.  Du slægt, der som en storm i høst – Chr. K. F. Molbech/Nutzhorn. Oluf Ring
168.  Der flyver så mange fugle – Ingemann/Oluf Ring – (Den største Tankeflugt)
169.  Den evige sne, den evige sne – Johannes Jørgensen/Ad. Riis-Magnussen
170.  Hvor blev den blomst, som fyldte – Fr. Paludan-Müller/Velkommen fra de døde – (Gjensyn)
171.  Nu vågner blomsten af dvale – Julius Gerson/Gebauer
172.  En ungbirk stander ved fjorden – J. Moe/Sofie Dedekam. (Når solen ganger til hvile)
173.  Vor forsknings rige er så vidt – Chr. Richardt/Er lyset for de lærde blot. (Laub) – (Natur-Forskningen)
174.  Naturens ædle dyrker begærer ej den krans – C. Hauch/Carl Nielsen
175.  Jeg elsker den brogede verden – H. V. Kaalund/Th. Aagaard – (Den brogede Verden)
176a.  Derfor kan vort öje glædes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
176b.  Der drager en slægt imod underets land – Hans Hartvig Seedorff Pedersen/Th. Aagaard
177.  Betragt mit svage spind – Oehlenschläger/Carl Nielsen


HJEM OG SKOLE

178.  Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord – Grundtvig/Laub. Lindeman
179.  Der skinner en sol i lys og lön – Grundtvig/Barnekow
180.  Hvad solskin er for det sorte muld – Grundtvig/Det er så yndigt at følges ad. (Weyse)
181.  Er lyset for de lærde blot – Grundtvig/Laub. Fransk melodi (Vi sømænd gör ej mange ord) – (Oplysning)
182.  Her rejses en skole som mange för – Jakob Knudsen/Er skolen for andre end pilt og pog
183.  Er skolen for andre end pilt og pog – C. Hostrup/Ukendt komponist (selskabssang fra 18. årh.) – (Folkehöjskolen)
184.  Det, som lysner over vangen – C. Hostrup/Barnekow, eller som: Ja, vi elsker dette landet
185.  Dér, hvor vi stred og sang – C. Hostrup/Carl Nielsen. K. M. Kristiansen
186.  Den trænger ud til hvert et sted – C. Hostrup/Ukendt komponist (selskabssang fra 18. årh.). Th. Aagaard, eller: Midt i en jerntid
187.  Vi fik ej under tidernes tryk – C. Hostrup/Carl Nielsen
188.  Frem, bønder, frem! på valen – C. J. Brandt/R. Bay. (Vift stolt på Kodans Bølge)
189.  Den bonde, som vil lede – Chr. Richardt/R. Bay. (Vift stolt på Kodans Bølge), eller: På Sjølunds fagre sletter
190.  Velkommen hver, hvis glæde – O. Arvesen/På Sjølunds fagre sletter, eller: Velkommen fra de døde
191.  Flyv ud, mit korn, i mulde – Chr. Richardt/C. Mortensen – (Sædemandens Sang)
192.  Jeg kører frem gennem strålefryd – Bjørnson/Lindeman – (Mit følge)


FOLKELIV OG MODERSMÅL

193.  På det jævne, på det jævne! – H. V. Kaalund/Carl Nielsen
194.  Det hørtes sige, da vi fik fred – Chr. Richardt/Å køre vatn, å køre ve (Norsk folkemelodi)
195.  Velkommen i den grönne lund – Grundtvig/Andersen, eller som: For bønder himlens fugle mer
196.  Frihed er det bedste guld – Biskop Thomas af Strängnæs. Overs. Chr. Thura/Carl Nielsen
197.  Frihedens hjem er det höje Nord – Grundtvig/Nutzhorn
198.  Frihed! du Nordens kække mø – Chr. Richardt/Oluf Ring. Kröyer – (Danmarks Frihed)
199.  Frihed er det bedste ord – O. Arvesen/Kommer hid, I piger små
200.  Frihed sejer i kampen forjætter – Henrik Wergeland/Marseillaisen
201.  Skal atter vi til forår nå – Chr. Richardt/Kong Kristian stod ved höjen mast
202.  O hør, du bonde, kær broder min – Mads Hansen/Joh. Chr. Gebauer eller: Om Danemarks kvide – (Til Bonden)
203.  Når vinteren rinder i grøft og i grav – Joh. Skjoldborg/Joh. Torrild
204.  Du husmand, som örker den stridige jord – Johan Skjoldborg/Th. Aagaard. Madsen-Stensgaard
205.  Takt, takt, pas på takten – Bjørnson/H. Nutzhorn – (Arbejdermarch)
206.  Foragtet af de store, men elsket af de små – Bjørnson/Kr. Videbæk. Grieg
207.  Der går et stille tog – Bjørnson/Oluf Ring. Th. Aagaard – (For de sårede)
208.  Ring ud, klare klokker, mod himlens klare hær – Uffe Birkedal. Efter Tennyson: “Ring out wild bells, to the wild sky”/Jeg så kun tilbage
209.  Hvor trives noget godt og skönt – Henrik Wergeland/Kong Kristjan stod –
210.  Vårens budskab flyver over lande – C. Ploug/C. Mortensen
211.  Så længe Danmark har en bøg i skoven – Mads Hansen/Hr. Peder kasted runer over spange
212.  Der kom en vår til Danevang – C. Hostrup/Det står et slot i vesterled
213.  Er vor trældomstid forbi – C. Hostrup/Jyden han æ stærk å sej
214.  En juniluftning over landet glider – Johan Skjoldborg/Der er et land – (Weyse) – (Grundlovssang)
215a.  Over vidt udstrakte lande – Jonas Lie/Ja, vi elsker dette landet – (Nordisk Arbeidersang)
215b.  Ej skansen blot og havet – Chr. Richardt/Vift stolt på Kodans bølge
216.  Hvem sidder der bag skærmen – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Jens Vejmand)
217.  Nu rinder sol i sin vælde fra skyen – Anders Dolleris/Klang, mina flickor (Bellman) – (Landarbejderen)
218.  Siig, er det lövfaldstider – Johan Skjoldborg/Th. Aagaard – (Vor Tid)
219.  Moders navn er en himmelsk lyd – Grundtvig/H. Rung
220.  Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang – E. Lembcke/Folkemelodi
221.  De sige, at mit sprog er en ussel tiggerkvind – C. Ploug/Th. Aagaard, eller som: Ack Wärmeland, du sköna – (Modersmaalet)
222.  Den gamle nattergal i Danevangen – Grundtvig/Hr. Peder kasted runer over spange
223.  Sangen har lysning, og derfor den gyder – Bjørnson/H. C. Simonsen. Carl Nielsen – (Sangen)
224a.  Liflig flöjte Vælsklands nattergale – C. Ploug/O. Lindblad – (Den danske Sang)
224b.  Den danske sang er en ung blond pige – Kai Hoffmann/Carl Nielsen


BIBELHISTORISKE SANGE

225.  Gud planted en have fra øst til vest – Grundtvig/Lindeman – (Paradiset)
226.  Jeg er ikke længer, så vidt man véd – Grundtvig/Laub – (Paradiset)
227.  Kain plöjed rask i vår – Grundtvig/Laub – (Kain og Abel)
228.  Når nat udvælder fra sorten sky – Grundtvig/Laub. Carl Nielsen. H. Matthison-Hansen – (Syndfloden)
229.  På sletten ved Evfrat i Asialand – Grundtvig/Laub – (Babelstårnet)
230.  Arildstiden kom i hu – Grundtvig/Nutzhorn
231.  Fra afguders altre slog røgen i sky – Grundtvig/Barnekow – (Patriarktiden)
232.  Abraham sad i Mamre-lund – Grundtvig/Lindeman – (Abraham)
233.  Sara var død, i sin enlighed – Grundtvig/Lindeman
234.  Som örnen sidder på höjen hald – Grundtvig/Lindeman – (Jakobs Nattekamp)
235.  Gud nåde mig stakkels gamle mand! – Grundtvig/Lindeman – (Jakob og hans tolv Sønner)
236.  Kong Farao var en ugudelig krop – Grundtvig/Nutzhorn – (Moses)
237.  Jeg havde min vugge ved Nilens bred – Grundtvig/Barnekow – (Moses-kvadet)
238.  Som solen oprinder morgenrød – Grundtvig/Barnekow
239.  Det var så stille ved midjenat – Grundtvig/Lindeman – (Eli og Samuel)
240.  Jeg gik i marken og vogtede får – Grundtvig/Barnekow. Carl Nielsen – (David)
241.  Mellem brødre kaldt den lille – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
242.  Der var en kæmpe stor og stærk – Grundtvig/Sin vogn gör han af skyer blå – (Naman)
243.  Blomstre som en rosengård – Grundtvig/J. P. E. Hartmann. Laub
244.  Ved Babylons floder – Grundtvig/Nutzhorn – (Udlændigheden)
245.  Mod vesten har jeg det store hav – Grundtvig/Lindeman, eller som: O, Gud ske lov til evig tid -, og: For dig, Vorherre, som dage kun – (Det hellige land)
246.  Foragter ej de ringe dage! – Grundtvig/Neumark
247.  Nat i østen er ej så lang – Grundtvig/H. Rung. Laub. DK 181 – (Julenat)
248.  Dejlig er den himmel blå – Grundtvig/Ukendt komponist. Laub – (De hellige tre konger)
249.  I Nazaret der var så smukt – Grundtvig/Lindeman, eller som: I Nazaret, i trange kår – og: Som hönen klukker mindelig – (Jesu Barndom)
250.  I Nazaret i trange kår – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.
251.  Der sad en fisker så tankefuld – Grundtvig/Carl Nielsen – (Simon Peders fiskedræt)
252.  Ånden opgav enkesönnen – Grundtvig/Laub. Schop – (Enkens sön i Nain)
253.  Blomst kan visne, för sol nedgår – Grundtvig/J. P. E. Hartmann – (Jairi datter)
254.  Kvindelil! din tro er stor – Grundtvig/Melodi fra 16. årh. Lindeman – (Den kananæiske kvinde)
255.  En sædemand gik ud at så – Grundtvig/Laub. Winding – (Sædemanden)
256.  Lille Guds-barn! hvad skader dig? – Grundtvig/Syng med os, både mark og skov – (Guds Forsyn)
257.  Med strålekrans om tinde – Grundtvig/Vulpius – (Forklarelsen)
258.  Den störste påske, verden har set – Ingemann/H. Rung – (Påskemåltidet)
259.  I kvæld blev der banket på Helvedes port – Grundtvig/Laub – (Nedfarten til Helvede)
260.  Hilsæl, du store fødselsdag – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid – (Vandringen til Emaus)
261.  Apostlene sad i Jerusalem – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid – (Pinsen)
262.  Var I ikke galilæer? – Grundtvig/Kommer sjæle, dyrekøbte – (Apostlene)
263.  Öjne! I var lykkelige – Grundtvig/Crüger. Nutzhorn


HISTORISKE SANGE

264.  Jeg løber igennem Ægypti land – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid – (Nilen)
265.  Tre folk som disse ej verden så – Grundtvig/Jeg er ikke længer, saa vidt man véd – (Tre mærkefolk)
266.  Jeg var et land så lysteligt – Grundtvig/Velkommen i den grönne lund – (Grækenland)
267.  Verdensklogskab er mit navn – Grundtvig/Th. Aagaard – (Romermagten)
268.  I sagnet spejler sig folkets hu – Grundtvig/Til sagn og sange og æventyr – (Oldsagn og heltesang)
269.  Det suser i Nordens skove – Ingemann/I alle de riger og lande
270.  Det er hél underligt et sprog – Grundtvig/Der er et land så kosteligt
271.  Vågner op nu, alle hjerter – Ole Vig/Glæser
272.  Vikinger af moders liv – Grundtvig/Kommer hid, I piger små – (Anglerne)
273.  Der ligger en ø i Vesterhav – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid – (Anglerne)
274.  Skön Freja, hun havde et smykke af guld – Grundtvig/Johanne Fenger. Th. Aagaard – (Frejas guldsmykke)
275.  Velkommen fra de døde – Grundtvig/M. Bredsdorff – (Nornegæst)
276.  Heimskringlas panna – Esaias Tegnér/Crusell – (Frithiofs farväl)
277.  Nu han svävade kring på det ödsliga hav – Esaias Tegnér/Crusell – (Vikingabalk)
278.  I gamle dage det var en gang – Grundtvig/Nutzhorn. Barnekow. Th. Aagaard – (Skjold)
279.  Lytter, I, som end har lyst – Grundtvig/Laub
280.  Mer ej mindes jeg nu med sorg – Grundtvig. Bjovulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim/Th. Aagaard – (Bjovulf)
281.  Habor kom fra Norges fjælde – Grundtvig/Johanne Fenger. Th. Aagaard – (Habors svanesang)
282.  Kong Vermund den gamle, af alderdom blind – Grundtvig/Th. Aagaard, eller som: Så kæmped de helte af anden april (Kunzen) – (Uffe hin spage)
283.  Sol er oppe! – Grundtvig/Lindeman. J. Malling. Th. Aagaard – (Bjarkemålet)
284.  Nu luren gjalded – Grundtvig/Nutzhorn. Th. Aagaard – (Stærkodders sang om Bråval-slaget)
285.  Vær hilset, mit gamle fædreland! – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danske)
286.  Til sagn og sange og æventyr – Ingemann/Nutzhorn. Th. Aagaard – (Sangens Fugl)
287.  Ved Lejre græsse nu får på vold – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danskes Vugge)
288.  Til rosengården gik jeg i jomfruens bånd – Ingemann/N. W. Gade – (Det Skjønneste)
289.  Jeg frit mig tumled i verden om – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danskes Vej)
290.  I alle de riger og lande – Ingemann/Gebauer. N. W. Gade – (Holger Danskes Mærke)
291.  Østerlide! Østerlide! – Ingemann/Nach Sevilla (Reichardt) – (Østerlide)
292.  Jeg så kun tilbage. Mig livets lyst bortklang – Ingemann/Jørgen Jørgensen. Carl Nielsen. Th. Aagaard – (Holgers Sang om Livet)
293.  Nu vågner Holger Danske – Ingemann/Th. Aagaard, eller som: På Sjølunds fagre sletter – (Holger Danskes Morgensang i Hjemmet)
294.  Jeg førte ret et kongeliv – Grundtvig/Lindeman – (Kong Edvin)
295.  Ånden lignes allerbedst – Grundtvig/Efter J. Crüger – (Ansgar)
296.  Han var ingen mægtig ånd – Grundtvig/Blomstre som en rosengård
297.  Herren taler: Øer, hører! – Grundtvig/Laub. Winding – (Ansgars-Trøsten. Herrens Røst)
298.  Danmark, dejligst vang og vænge – Laurids O. Kock/P. E. Rasmussen – (Danevirke)
299.  Kom en yngling frem og sagde – Bjørnson/C. A. Hansen – (Ved Norges tusindårsfest)
300.  Brede sejl over Nordsjø går – Bjørnson/Nordraak – (Olav Trygvason)
301.  Hellig Olav stod ved fjorden med sin hær – J. S. Welhaven/Norsk folkemelodi – (Hellig Olav)
302.  Dei stod på Stiklestad – Per Sivle/Olav Sande – (Tord Foleson)
303.  En vise nu ville vi sjunge – St. St. Blicher/Nutzhorn – (Tym sællandsfar)
304.  Kong Knud han knæled ved alterfod – C. J. Brandt/Rolf skattekonge fejg og ræd. (Joh. Hartmann) – (Bent kongesön)
305.  Her er så stille, her er så tyst – Grundtvig/Barnekow. Bredsdorff – (Jorsalfarerne)
306.  Lad vaje höjt vort kongeflag! – Grundtvig. Den latinske “Vexilla regis prodeunt” omarbejdet./Gl. dansk melodi
307.  Hr. Magnus han stirrer i vinternatten ud – C. Hauch/H. Rung – (Knud Lavard)
308.  Slaverne rådte på Østersø – Grundtvig/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Valdemarstiden)
309.  I Danmark toner kæmpesang – Ingemann/Th. Aagaard, eller som: Vi har et gammelt fædreland – (Absalon)
310.  Öm over ældgamle Danemarks ære – Grundtvig/L. N. Bojsen. Th. Aagaard. – (Sakse)
311.  Fra fjerne lande kom hun, dronning Dagmar – H. Hertz/H. Rung – (Dronning Dagmars komme)
312.  Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Dronning Dagmars død)
313.  Til Refsnæs kong Valdemar red på jagt – Laurids Kock/Dansk folkemelodi fra middelalderen (?) (Berggreen) – (Kong Valdemar den unge)
314.  Höjt op imod Norden der ligger et land – St. St. Blicher/Hr. Sinklar drog over salten hav – (Island og Snorre)
315.  På Sjølunds fagre sletter ved Østersøens bred – Ingemann/N. W. Gade – (Kong Valdemars Jagt. (Et sjællandsk Folkesagn))
316.  Der er så mange i Danemark – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Erik Glippings drab)
317.  De var vel syv og syvsindstyve – Folkevise/A. P. Berggreen – (Marsk Stig og de fredløse)
318.  Der går dans på Riber gade – Gammel folkevise/Laub – (Riberhus)
319.  Om Danemarks kvide der lød en sang – Grundtvig/A. P. Berggreen. Folkemelodi – (Niels Ebbesen)
320.  Den snor, som lægges af strenge tre – Af den gamle danske rimkrönike/O, Gud ske lov til evig tid – (Dronning Margrete)
321.  Fra Ghemen kom en hædersmand – Grundtvig/Berggreen – (Rimkröniken)
322.  Kolombo leged ved havets rand – Grundtvig/Lindeman – (Kristoffer Kolombo)
323.  Alle små fugle, i skoven er – Folkevise/Laub – (Kristjan den anden)
324.  Det var en yndig majdag, da i de svenske skær – P. L. Møller/Hvad vindes på verdens vidtløftige hav – (Gustav Wasa)
325.  I Wittenberg i Saksenland – Grundtvig/H. Matthison-Hansen – (Morten Luther)
326.  Jeg var en munk i Saksenland – Grundtvig/Barnekow, eller som: Vidunderligst af alt på jord – (Luther i Worms)
327.  I Skanderborrig enge – St. St. Blicher/Laub – (Morten Børup)
328.  I Morten Luthers dage – Grundtvig/Der lød fra gamle dage (Nutzhorn) – (Kristen Pedersen)
329.  På Tave bondes ager ved Birkende by – Ingemann/Hvad vindes på verdens vidtløftige hav – (Hans Tavsen)
330.  På holmen Herluf Trolle gik – O. C. Lund/Vi sømænd gör ej mange ord (Fransk folkemelodi) – (Herluf Trolle)
331.  Danmarks guld og grönne skove – Grundtvig/Nutzhorn (Dagen gryr, og hanen galer) – (Anders Vedel)
332.  Solen sank bag grönne lund – J. L. Heiberg/Weyse – (Tycho Brahes farvel)
333.  Hr. Sinklar drog over salten hav – E. Storm/Norsk folkemelodi – (Hr. Sinklars vise)
334.  Og det var mester Ole Vind – Grundtvig/Th. Aagaard – (Ole Vind)
335.  Stemmer i; ti nu ville vi sjunge – St. St. Blicher/H. Rung (?) – (Kristian den fjerde i søslaget ved Femern)
336.  Kong Kristjan stod ved höjen mast – Johannes Ewald/D. L. Rogert
337.  Hvor vittige dværge – Grundtvig/Nutzhorn – (Gustav Adolf)
338.  Förfäras ej, du lilla hop – Joh. M. Altenburg. Overs. på svensk Fougdonius/Häffner
339.  Konning havde sig København – Grundtvig/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Københavns belejring)
340.  Alt rejser vintren sit hvide telt – H. C. Andersen/Berggreen – (Stormen på København)
341.  Tungt kongedatrens tåre flød – C. Wilster/J. L. Emborg – (Leonora Kristine Ulfeldt)
342.  Thomas Kingo er salmisten – Grundtvig/Lindeman, eller som: Danmarks guld og grönne skove – (Thomas Kingo)
343.  Gammel ven og gammel vej – Grundtvig/Nutzhorn – (Peder Syv)
344.  Kung Karl den unga hjälte – Esaias Tegnér/Westermark – (Karl den tolvte)
345.  Syng nu, gutter små! – C. J. Brandt/Holmens faste stok (E. Hornemann) – (Tordenskjold)
346.  Hvo planted hist så höjt i nord – Ingemann/Berggreen. P. Heise – (Hans Egede)
347.  Trindt i Norden og vidt om land – Grundtvig/Konning havde sig København – (Ludvig Holberg)
348.  För var der knap skreven på dansk en bog – C. Wilster/N. W. Gade
349.  Træd sagte ind i denne mindehal – Uffe Birkedal/S. Halle – (Johannes Ewald)
350.  Da var løst den værste knude – C. Hostrup/Th. Aagaard, eller som: Jylland mellem tvende have – (Stavnsbåndets løsning)
351.  For bønder himlens fugle mer – Grundtvig/Laub – (Bondefriheden)
352.  Frankrigs sönner! Op nu at fægte! – J. Rouget de l’Isle. Overs. Harald Holm/Marseillaisen. Efter J. Rouget de l’Isle
353.  Sommerdag i efterhøst – Grundtvig/Laub – (Thomas Thaarup)
354.  Der var en tid, da jeg var meget lille – Jens Baggesen/Mel. fra Schiørrings “Selskabssange” – (Da jeg var lille)
355.  Så kæmped de helte fra anden april – Grundtvig/Kunzen – (Englænderne 1801)
356.  Degång te di ve Kjøvvenhawn – St. St. Blicher/Velkommen i den grönne lund – (Æ skjætåsda-slaw 1801)
357.  Der klang en livlig sejerssang – Ingemann/Harald Balslev, eller som: Velkommen i den grönne lund – (Thorvaldsen)
358.  Lynildsmand, som for vort öje – Grundtvig/Lindeman – (Henrik Steffens)
359.  Da gennem dampen – C. Hostrup/Oluf Ring – (Oehlenschläger)
360.  Ved toldboden steg en matros i land – Chr. Winther/Oluf Ring – (Atten hundrede og syv)
361.  Ved Kristjansand – St. St. Blicher/Cora Nyegaard – (Søkampen ved Odden 23/3 1808)
362.  De snekker mødtes i kvæld på hav – Grundtvig/Carl Nielsen
363.  Kommer hid, I piger små! – Grundtvig/Weyse – (Willemoes)
364.  Söner av ett folk, som blött – J. L. Runeberg/Gammel fransk folkemelodi – (Björneborgarenas marsch)
365.  Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann – J. L. Runeberg/Pacius – (Soldatgossen)
366.  Ikkun mellem skjaldens frænder – Grundtvig/Danmarks guld og grönne skove – (R. K. Rask)
367.  Guds fred! hvor I bygge – Grundtvig/Laub – (Grundtvig)
368.  Dronning over Dane-mark – Grundtvig/Crüger, eller som: Mindes vi en fuldtro ven – (Kristi kirke til Dana)
369.  Kongehånd og folkestemme – Grundtvig/Sol er oppe – (De rådgivende stænder)
370.  Vort modersmål han elsked, – hun var hans ungdomsbrud – C. Ploug/Vort modersmål er dejligt – (Christian Flor)
371.  Længe nok har jeg bondepige været – K. Karstensen/Folkemelodi (Skal jeg nu altid bondepige være) – (Det danske modersmål i Sønderjylland)
372.  Der plöjed en bonde på Sønderjyllands grund – C. Ploug/Th. Aagaard – (Laurids Skau)
373.  Kong Kristjan sad på Silkeborg – Grundtvig/Er lyset for de lærde blot – (Himmelbjerg-møderne)
374.  Hedelærken, den liden fugl – C. Ploug/Carl Nielsen – (St. St. Blicher)
375.  Sig nærmer tiden, da jeg må væk – St. St. Blicher/Laub. Oluf Ring. Chr. Christiansen
376.  Det flammed i vester, og himlen lued rød – Uffe Birkedal/Jeg så kun tilbage – (Ingemann)
377.  Hvad kvidrer I om, I spurve grå! – Grundtvig/Laub, eller som: En kæmpe han var – (Grundtvig)
378.  Ligesom vølven i Nord-folkets gry – Bjørnson/Yderst mod norden lyser en ø – (Ved N. F. S. Grundtvigs død)
379.  Kimer, I klokker! nu sluktes en sol over mulde – C. Hostrup/Kimer, I klokker! ja kimer för dag
380.  En kæmpe han var i al sin færd – C. Hostrup/Barnekow (Vor alderdoms trøst og støttestav), eller som: Hvad kvidrer I om, I spurve grå! – (N. F. S. Grundtvig)
381.  Hans røst ej lød i lærdes lag – Peder R. Møller/Velkommen i den grönne lund – (Kristen Kold)
382.  Der gik engang en ungersvend – Rasmus Nielsen/Th. Aagaard
383.  Den gang jeg drog af sted – P. Chr. Faber/E. Hornemann – (Den tapre landsoldat)
384.  Der flöj fra Holstens stændersal – C. Ploug/Vi sømænd gør ej mange ord – (Atten hundrede otte og fyrre)
385.  Påskeklokken kimed mildt fra den danske kyst – C. Ploug/Færøisk folkemelodi – (Slaget ved Slesvig)
386.  Folkeligt skal alt nu være – Grundtvig/Lindeman, Th. Aagaard, eller som: Sol er oppe – (Folkeligheden)
387.  Alfader! du, hvis navn i Nord – Grundtvig/Sin vogn gör han af skyer blå
388.  Dagen med sit lyse öje – Grundtvig/Lindeman – (Rigsdagen)
389.  På Danmarks rige slette – C. Ploug/På Sjølunds fagre sletter – (Juni-grundloven)
390.  Ved Frederits blev holdt et slag – Chr. K. Fr. Molbech/Vi sømand gör ej mange ord – (Olaf Rye)
391.  Det var en sommermorgen – Grundtvig/P. Heise, eller som: På Sjølunds fagre sletter – (Isted-slaget)
392.  Midt under Isted-slaget – Grundtvig/L. N. Boisen – (Den danske Menigmand)
393.  Slumrer sødt i Slesvigs jord! – H. P. Holst/J. P. E. Hartmann – (Til de faldne)
394.  Bladet i bogen sig vender – Grundtvig/Harald Balslev
395.  Fordum syntes Danebroge – Bjørnson/Danmark, dejligst vang og vænge – (Til Danebroge. (Da Dybbøl toges))
396.  Stå fast du lille flok, stå fast – C. Ploug/Kong Kristjan stod ved höjen mast
397.  Brat af slaget rammet – Fr. Paludan-Müller/J. P. E. Hartmann. (Snart er natten svunden) – (Maalet)
398.  De ranke bøge, vårens sol – C. Hostrup/I sne står urt og busk i skjul – (Risbøgen)
399.  Hel tungt han efter sig foden drog – C. Hostrup/Kunzen. (Ej spörger vi druen)
400.  Hvad synger du om – C. Hostrup/Laub. I. P. Carl Nielsen – (Lærken)
401.  Danmark, delt ved hav for inden – C. Hostrup/Nutzhorn – (Modersmålet)
402.  Dansker! dit folk er af de små – Grundtvig/Laub
403.  Vi har et håb, der ej er bygt – Mads Hansen/Berggreen (Kong Kristian lægger ned sit sværd) – (Vort Haab)
404a.  Eja! hvor man nu tumler med sønderjydens land! – K. Karstensen/Hvad vindes på verdens.
404b.  Den ti, te do drow fra mæ, da blew a så aljen’ – J. J. Lohmann/Barnekow – (Hvonær vi bliwer glaj)
405.  De vår en daw i høstens ti – Karsten Thomsen/Nutzhorn – (Law Jens kom hjem)
406.  I Synnerjylland der er æ föjt – Karsten Thomsen/Morten Eskesen – (Vugg-Vihs)
407.  Hel trang er nu tiden i Sønderjylland – E. Lembcke/Om Danemarks kvide der lød en sang
408.  Det haver så nyligen regnet – J. Ottosen/Det haver så nyligen regnet. (Nyere dansk folkemelodi)
409.  Den gryed omsider den favre dag – Niels Møller/Th. Aagaard, eller som: Den signede dag med fryd vi ser
410.  I folk, der går der sønderud – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard
411.  Det lyder som et æventyr, et sagn fra gamle dage – Henrik Pontoppidan/Th. Laub – (Sønderjylland)
412.  Jeg er en simpel bondemand – Mads Hansen/Dansk folkemelodi. Th. Aagaard – (Bondens sang)
413.  Fo’ ajle di små blomster dæ’ dov æ’ te’ i år – Mads Hansen/H. Hansen – (Opvågnen)
414.  Man siger, at Danmark ej længer kan stå – Mads Hansen/Hvad vindes på verdens vidtløftige hav
415.  Vi har sagt det så tit, og du véd det så godt – Mads Hansen/Barnekow, Hillebrandt, eller som: Vikingabalk
416a.  Venner, hvor er vort fædreland dog könt – C. Hostrup/E. de Puy. (Hvis et godt råd I følge vil) – (En Vise om Andemad)
416b.  Flyv höjt, vor sang, på stærke vinger – A. C. Meyer/A. de Geyter
417.  Der er vel dag til suk og gråd – Niels Møller/Prinsessen sad i höjeloft
418.  Vi nævner et navn – Knut Hamsun/Carl Nielsen – (Bjørnson)
419.  Altid lyder allevegne – Knut Hamsun/Oluf Ring
420.  Nu har i alnaturens arme – Johannes V. Jensen/Udrundne er de gamle dage – (Bjørnstjerne Bjørnson)
421.  Endnu en gang forynger – Johan Skjoldborg/Oluf Ring – (Der vokser Skov paa Heden)
422.  Som dybest brønd gi’r altid klarest vand – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Historiens Sang)


DANMARK

423.  Langt höjere bjerge så vide på jord – Grundtvig/Zinck. (Vi elsker dig alle, livsalige fred)
424.  Fæderneland! ved den bølgende strand – Grundtvig/Laub. Nutzhorn – (Til Danmark)
425.  Vi har et gammelt fædreland – Grundtvig/På holmen Herluf Trolle gik. Weyse. (Jeg véd et land i höje nord)
426.  Danmark, dine kæmpegrave – C. Ploug/Heise, eller: Danmark, dejligst vang og vænge
427.  I Danmark er jeg født og båren – Grundtvig/H. Rung. O. Ring – (Danmarks Priis)
428.  I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme – H. C. Andersen/H. Rung
429.  Der er et yndigt land – Oehlenschläger/H. E. Krøyer. Laub. Carl Nielsen – (Fædrelands-Sang)
430.  Danmark! fostermoder kære! – St. St. Blicher/Danmark, dejligst vang og vænge – (Himmelbjergsang)
431a.  Vi har en lille snekke – C. Ploug/På Sjølunds fagre sletter
431b.  Vort land, vort land, vort fædreland! – C. Ploug. (Motiver efter Runebergs: “Vårt land”/Vårt land, vårt land, vårt fosterland
432.  Der er et land, dets sted er höjt mod norden – C. J. Boye/Weyse – (Sang for Danske)
433.  Mit fagre hjem, hvor bølgen blå – Chr. Richardt/Berggreen. (Kong Kristian lægger ned sit sværd) – (Danmark (Efter den første slesvigske Krig))
434.  O Danmark, i din kappe blå – Chr. Richardt/Weyse. (Hvor bølgen larmer höjt fra sø)
435.  Rosen blusser alt i Danas have – Poul Møller/Carl Nielsen – (Glæde over Danmark)
436.  Hav-indlullet ligger mit land – Sophus Claussen/Harald Balslev – (Danmark)
437.  Danmark, nu blunder den lyse nat – Thøger Larsen/Oluf Ring
438.  Se dig ud en sommerdag – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen
439.  Jeg véd, hvor der findes en have så skön – Mads Hansen/Nys fyldte skön Sired sit attende år – (En Have (Børnevise))
440.  Morgendugg, der sagte bæver i den lune vind – C. Hauch/Carl Nielsen – (Fædrelandssang)
441.  Rugen bølger over Danmarks vænge – C. Ploug/O. Lindblad. (Vintren rasat ut bland våra fjällar) – (Landbruget)
442.  Jeg elsker de grönne lunde – J. Helms/A. Møller
443.  Sorgløst kan vi ej synge dit navn – Valdemar Rørdam/Th. Aagaard – (Danmark)
444a.  O land som gav os sönnekår – Otto Fønss/Th. Aagaard
444b.  Vort hjem, du danske jord – L. C. Nielsen/C. F. E. Hornemann – (Slutningssang)
445.  Algrön hedder mit fædreland – L. C. Nielsen/Th. Aagaard – (Mit Land)
446.  Havet omkring Danmark, vort moderlige hav – L. C. Nielsen/Carl Nielsen – (Havets Sang)
447.  Og spörger du mig – Mads Nielsen/Ad. Riis-Magnussen
448.  Hvor smiler fager den danske kyst – Johannes V. Jensen/Johannes Andersen
449.  Op, sjung og glæd dig, Danmarks sön! – Ingemann/Johanne Fenger – (Vaarsang)
450.  Droslen slog i skov sin klare trille – V. Esmann/J. Glæser
451.  Vi elsker vort land – Holger Drachmann/Lange-Müller
452.  Du danske mand! af al din magt – Holger Drachmann/Carl Nielsen – (Dansk Fædrelandssang)
453a.  Søndret folk er vokset sammen – Helge Rode/Som en rejselysten flåde
453b.  Som en rejselysten flåde – Helge Rode/Carl Nielsen
454.  Vort land er kun en lille bid – Holger Begtrup/Du danske mand! af al din magt
455.  Venner, ser på Danmarks kort – Chr. Richardt/Madsen-Stensgaard
456.  Ud for verdens herregårde – Chr. Richardt/Danmark, dejligst vang og vænge – (Danmark)
457.  Underlige aftenlufte! – Oehlenschläger/Carl Nielsen – (Hjemvee)
458.  Jeg ser de bøgelyse øer ud over havet spredt – L. C. Nielsen/Th. Aagaard, eller som: Vort modersmål er dejligt
459.  Der ligger du i havet – Chr. Winther/Harald Balslev – (Sjælland)
460.  Vi sletternes sönner har drömme i sind – Ludvig Holstein/Carl Nielsen – (Sjælland)
461.  Hvor Nilen vander ægypterens jord – H. C. Andersen/H. Rung – (Gurre)
462.  Akselstad, fra fiskervrå – Chr. Richardt/Venner, ser på Danmarks kort – (København)
463.  Fra Issefjorden det bruser – Ingemann/H. Matthison-Hansen – (Roskilde)
464.  Sorø! krans af sø og skove! – Ingemann/Danmark! dejligst vang og vænge – (Sorø)
465.  Du, som så höjt dig bryster – Chr. Richardt/R. Bay (Vift stolt på Kodans bølge), eller som: Du, som har sorg i sinde – (Stævns)
466.  Bornholm, du prude vikingmø – Lucianus Kofod/Glæser – (Bornholm)
467.  Skudan hon vaggar på bruzenes sjø! – J. C. Espersen/Bornholmsk melodi – (Sjøkarijn)
468.  Skuden hun vugger på brusende sø – J. C. Espersen/Oversættelse af nr. 467
469.  Perle på havets – Mads Hansen/Længe var Nordens – (Fyn)
470.  Der vinder sig om Fyens land – Chr. Richardt/Harald Balslev
471.  Der er et land så kosteligt – Grundtvig/Laub, eller som: O, Danmark, i din kappe blå – (Jylland)
472a.  Der dukker af disen min fædrene jord – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen
472b.  Langs Limfjordens vige, ved bakker og eng – Markus Bjerre/Th. Aagaard
473.  Kær est du, fødeland, sødt er dit navn – St. St. Blicher/Oluf Ring
474.  Jyden, han æ stærk å sej – St. St. Blicher/H. C. Simonsen
475.  Jylland mellem tvende have – H. C. Andersen/P. Heise
476.  Gamle Jylland, hvor du trofast skyder – Uffe Birkedal/Droslen slog i skov sin klare trille
477.  Det raske folk, som plöjer – C. Ploug/R. Bay. (Vift stolt på Kodans Bølge) – (Jyderne)
478.  Her har jeg stået i tusinde år – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard
479.  Gold er den jord, som lyngen bær’ – C. Hostrup/P. Heise – (Den jyske hede)
480.  Du skönne land med dal og bakker fagre – Edv. Lembcke/Hr. Peder kasted runer – (For Sønderjylland)
481.  Hil dig, vor fane! – Grundtvig/J. P. E. Hartmann – (Dannebrog)
482.  Vaj höjt, vaj stolt og frit, vort flag – C. Ploug/Vårt land, vårt land.
483a.  Så langt, så langt rækker tanken frem – Adam Dan/Pedersen-Dybdal
483b.  Bag bølgende have – Kr. Østergaard/Hvad vindes på verdens vidtløftige hav – (Arven)

FÆRØERNE

484.  Eg oyggjar veit, sum hava fjöll – Fr. Petersen/Jón Jónson, eller som: “Rolf skattekonge fej og ræd”, af Joh. Hartmann – (Færøsk nationalsang)
485.  Jeg øer véd med fjeld ved fjeld – Frederik Petersen/Rolfs skattekonge fejg og ræd – (Oversættelse af nr. 484)

GRÖNLAND


486.  Et stolt og trodsigt land – Chr. Ludwigs/Vort hjem, du danske jord


ISLAND

487.  Yderst mod norden lyser en ø – A. Munch/Norsk folkemelodi (Langt i auster i kråkelund)
488.  Pú álfu vorrar yngsta land! – Hannes Hafstein/Sigfús Einarsson
489.  Du verdensdelens yngste land – Hannes Hafstein. Overs. Marius Kristensen/Sigfús Einarsson – (Oversættelse af nr. 488)
490.  O sommersol, så signefuld! – Páll Olafsson. Overs. Olaf Hansen/Lundh – (Sommer)
491.  Jeg elsker, o storm, dit forrygende vejr – Hannes Hafstein. Overs. Olaf Hansen/Th. Aagaard – (Storm)


NORGE

492.  Ja, vi elsker dette landet – Bjørnson/R. Nordraak
493.  Der ligger et land mod den evige sne – Bjørnson/R. Nordraak
494.  Jeg vil værge mit land – Bjørnson/L. Nielsen – (Fædrelands-sang)
495.  Gud signe vårt dyre fedraland – E. Blix/Den signede dag med fryd vi ser
496.  Gud signe Norigs land – Arne Garborg/Olav Sande – (Lande vaart)
497.  Vær hilset, Norges klippeland – Grundtvig/Er lyset for de lærde blot, eller: På holmen gik Herluf Trolle
498.  Fremad, fremad! fædres høje hærtag var – Bjørnson/Edv. Grieg
499.  Javist er her trangt, er her strengt og goldt – Kr. Elster/Der ligger et land mod den evige sne
500.  Mens Nordhavet bruser mod fjeldbygt strand – C. N. Schwach/L. M. Ibsen
501.  Millom bakkar og berg ut med havet – Ivar Aasen/Norsk folkemelodi, eller som: Dei vil altid klaga og kyta – (Nordmannen)
502.  Dei vil altid klaga og kyta – Ivar Aasen/Norsk folkemelodi
503.  Hu hej! kor er det vel friskt og lett – Kr. Janson/Norsk folkemelodi
504.  Se Norges blomsterdal! – M. A. L. Aabel/Tysk melodi
505.  På Vossevangen, dér vil jeg bo – C. Hauch/N. P. Hillebrandt
506.  På solen jeg ser, det lider alt frem – J. Moe/Ole Bull
507.  Til fjelds over bygden står min hu – J. S. Welhaven/H. Rung
508.  Den norske sjømand er – Bjørnson/Edv. Grieg – (Norsk sjømands-sang)


SVERIGE

509.  Sverige, Sverige, Sverige, fosterland – Verner von Heidenstam/W. Stenhammar
510.  Mandom, mod och morske män – R. Dybeck/Svensk folkemelodi (fra Orsa)
511.  Vår svenska fana, gul och blå – E. Beckman/K. Collan. (I högan nord vår vagga stod)
512.  Hell dig, du höga Nord! – B. F. Cöster/Crusell
513.  Ej med stora later och starka ord – Axel Lundegård/Alice Tegnér
514.  Jag vet ett land långt upp i högan Nord – G. Nyblæus/Otto Lindblad – (Dalarne)
515.  Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land! – Anders Fryxell/Svensk folkemelodi (fra Östergötland) – (Värmland)


FINLAND

516.  Vårt land, vårt land, vårt fosterland – J. L. Runeberg/F. Pacius
517.  Hör, hur härligt sången skallar – E. v. Qvanten/F. Pacius
518.  I högan nord vår vagga stod – Zachris Topelius/K. Collan – (Wasa-Marsch)
519.  Stærke vande! stride vande! – J. H. Erkko/E. A. Hagfors. Oluf Ring
520.  Dold mellan furorna ligger min koja – Yrjö Koskinen/Finsk folkemelodi fra Savolax
521.  Det folk blev fritt, det land blev rikt – Zachris Topelius/Finsk melodi
522.  Hur härligt sången klingar på älskadt modersmål! – I. F. Hagfors/J. F. Hagfors – (Modersmålets sång)


NORDEN

523.  Höje Nord, friheds hjem! – C. Hostrup/J. Glæser
524.  Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord – R. Dybeck/Jämtlandsk folkemelodi
525.  Længe var Nordens – C. Ploug/R. Crusell
526.  Kan I mærke, det lysner af solskin i sindet – Jonas Gudlaugsson/Carl Nielsen – (Det nye Nord)
527.  Unge genbyrds-liv i Norden! – C. Ploug/J. H. Stuntz
528.  Midt i en jærntid, der ikkun tror – Jonas Lie/Kuhlau: Menuetten af “Elverhøj” – (Sang for Norden)
529.  Hvor de hvide bræer skinne – C. Ploug/Crusell: Björn och Frithiof sutto båda, eller som: Åndesyn fra gamle dage
530.  Norröna-stammens længsel – Bjørnson/R. Bay (Vift stolt på Kodans bølge), eller: Velkommen fra de døde – (Norrøna-stammen)
531.  I rosenlund under Sagas hal – J. S. Welhaven/Midt i en jærntid
532.  Här stå vi på toppen av jorden – C. W. Böttiger/Tysk melodi
533.  Folkeånder rejser sig – O. Arvesen/Kommer hid, I piger små
534.  Åndesyn fra gamle dage – C. Ploug/Winding, eller som Crusell: Björn och Frithiof sutto båda
535.  En skål for det blinkende søernes bånd – Chr. Richardt/Fransk melodi – (For Sverigg og Norge)
536.  Årene skride, ungdomskraften svinder – C. Ploug/Jord, i hvis favn


ENGLAND


537.  Hil dig, drot på havets strömme – C. Ploug/Danmark, dejligst vang og vænge

TYSKLAND


537b.  Gennem eges stolte kroner – Frit forkortet efter Max von Schenkendorf: Frühlingsgruss an das Vaterland. Ved Marius Kristensen

POLEN


538.  Hvorfor svulmer Weichselfloden som et heltebryst – C. Hauch/N. W. Gade – (Polsk Fædrelandssang)

NORDAMERIKA

539a.  Du store, rige, frie land – Adam Dan/Vårt land, vårt land.

ARGENTINA

539b.  Et land med höj for bjergetop – S. K. Sunesen/Jeg er en simpel bondemand


FOLKESANGE

540.  Jeg gik mig ud en sommerdag at høre – Grundtvig/Svensk folkemelodi fra 17. årh.
541.  Agnete, hun stander på höjelands bro – Kæmpevise/Dansk folkemelodi, neppe fra middelalderen
542.  Hr. Bonde han bor sig ude ved å – Kæmpevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Hr. Bøsmer i elverhjem)
543.  Hr. Vismer, han red sig til elverbro – Kæmpevise/Gl. folkemelodi – (Elvehjem)
544.  Hr. Oluf, han rider så vide om land – Kæmpevise/Dansk folkemelodi – (Elveskud)
545.  Jeg var mig en fattig ungersvend – Kæmpevise/Dansk folkemelodi – (Elvehöj)
546.  Villemand og hans væne brud – Kæmpevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Harpens kraft)
547.  Hr. Villemand og hans mø så pur – Kæmpevise/Villemand og hans væne brud – (Guldharpen)
548.  Der sidder tre møer i bure – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Åge og Else)
549.  Moder lærte hun sønnen sin – Kæmpevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Jomfru i hindeham)
550.  Liden var stalt Inge – Riddervise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Jomfru på tinge)
551.  Hr. Iver og hr. Esbern Snare – Folkevise/Slaverne rådte på Østersø – (Esbern Snare)
552.  Jeg beder eder, alle mine mænd – Riddervise/Gl. dansk folkemelodi – (Lave og Jon)
553.  Skammel han bor sig nör i Ty – Riddervise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Ebbe Skammelsön)
554.  De fruer sidder på Lindholms hus – Riddervise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Hr. Verner i fangetårn)
555.  Riseli går i bure – Riddervise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Møens morgendrömme)
556.  Prinsessen sad i höjeloft – Kæmpevise/Folkemelodi – (Tavlebordet)
557.  Så mange sad de riddere – Folkevise/Barnekow – (Svar som tiltale)
558.  Och liten Karin tjänte – Kæmpevise/Folketone fra Västergötland
559.  Den jomfru tog over sig kåben blå – Kæmpevise/Johanne Fenger
560.  Jeg tjente mig i kongens gård – Kæmpevise/Winding – (Jomfrusvenden)
561.  Og det var om en löverdag – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen. (Der stod så høvisk en jomfru) – (Den ømskindede brudgom)
562.  Det var en lördag aften – Folkevise. Omdigtet af Svend Grundtvig/Nyere dansk folkemelodi
563.  Roselil’ og hendes moder, de sad over bord – C. K. F. Molbech/Folkemelodi
564.  Hr. Peder kasted runer over spange – H. Hertz/H. Rung
565.  Det var sig jomfru Svanelil – Chr. Richardt/P. Heise


AFTENSANGE

566.  Nu hviler mark og enge – Paul Gerhardt/H. Isaac
567.  Sig månen langsomt hæver – Matthias Claudius. Overs. Hauch/Nu hviler mark og enge
568.  Den lyse dag forgangen er – Sthen, ved Brandt/Dansk folkemelodi fra middelalderen
569.  Sov sødelig, sov blødelig – Efter tysk/Folkemelodi
570.  Tiden skrider, dagen rinder – Th. Kingo/Laub, Berggreen (Søde Gud, min lyst og glæde), eller som: Kommer sjæle, dyrekøbte – (Dend 7. Afften-Suk)
571.  Dagen nu sin afsked tager – Th. Kingo/Tiden skrider, dagen rinder, eller: Berggreen (Søde Gud, min lyst glæde), eller: Kommer sjæle, dyrekøbte – (Dend 1. Afften-Suk)
572.  Hvilestunden er i vente – Th. Kingo/Th. Laub eller som: Herrens røst, som aldrig brister (Ring) – (Dend 4. Aften-Suk)
573a.  Til hvile solen går – Th. Kingo/Nu rinder solen op – (Dend Siette Aften-Sang)
573b.  Skriv på min seng og sovetræ – Th. Kingo/Melodi fra 15. årh.
574.  Dig vandre vi så gærne med – Grundtvig. Efter Th. Kingo: “Hvor lifligt er det dog at gaae”/Nat, sövn og slum og seng, far vel!
575.  Nu lukker sig mit öje – P. Foersom/P. C. Krossing, eller som: Nu hviler mark og enge – (Linas Aftenbøn)
576.  Sov sødt, barnlille! – Grundtvig/Laub. Nutzhorn – (Aandelig Vuggevise)
577.  Kirkeklokke! mellem ædle malme – Grundtvig/H. Rung – (Kirke-Klokken)
578.  Søde Gud! din engleskare – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
579.  Det lakker nu ad aften brat – Grundtvig. Efter Nik. Selneckers “Ach bleib bey uns, Herr Jesus Christ, weil es nun Abend worden ist/Melodi fra 17. årh.
580.  Der står et slot i vesterled – Ingemann/Weyse
581.  Dagen går med raske fjed – Ingemann/Weyse
582.  Til vor lille gerning ud – Ingemann/Weyse
583.  I fjerne kirketårne hist – Ingemann/Weyse
584.  Bliv hos os, når dagen hælder – Ingemann/Weyse
585.  Den skönne jordens sol gik ned – Ingemann/Weyse
586.  Den store, stille nat går frem – Ingemann/Weyse
587.  Fred hviler over land og by – Ingemann/Laub. R. Bay
588.  Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred! – Ingemann/Berggreen
589.  Jeg lægger mig så trygt til ro – Chr. Winther (?)/Nat, sövn og slum og seng, far vel!
590.  Jeg er træt og går til ro – Kr. Arentzen efter Luise Hensels: “Müde bin ich, geh’ zu Ruh'”/Fra 15. årh. J. Malling
591.  Sov, mit barn, sov længe – Chr. Richardt/P. Heise – (Vuggevise)
592.  Alt solen gik til senge – Chr. Richardt/Velkommen fra de døde – (Eneboernes Aftensang)
593.  Altid frejdig, når du går – Chr. Richardt/Dagen går med raske fjed – (Væbnersang)
594.  Ved solbjergs-lag – Anton Nielsen/J. Malling
595.  Nu mörket bryder på – H. Nutzhorn/Nutzhorn
596.  Tunge, mørke natteskyer – Jakob Knudsen/Carl Nielsen
597.  Klokken slår, tiden går – C. J. Brandt/Tysk melodi
598.  Når mörket jorden blinder – Anders Arrebo (?)/Gl. dansk melodi
599.  Når dagen er træt og vil gange til ro – Chr. K. F. Molbech/E. Horneman – (Ved Solnedgang)
600.  Solen er slukket, dagen forstummer – Chr. Winther/J. Bechgaard
601.  Når alting går til hvile – Fr. Paludan-Müller/Velkommen fra de døde – (Nattevagt)
602.  Hver en småfugl blunder – H. V. Kaalund/P. Heise, eller som: J. P. E. Hartmann (Snart er natten svunden) Aftenskumring
603.  Natten er så stille – J. L. Heiberg/Weyse
604.  Stille, hjerte, sol går ned – Jeppe Aakjær/Laub – (Aften)


ÅRET OG DAGEN

605.  I sne står urt og busk i skjul – Ingemann/J. P. E. Hartmann
606.  Det er hvidt herude – St. St. Blicher/Laub
607.  Sneflokke kommer vrimlende – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard – (Nordovst)
608.  Sneen dækker mark og mose – Chr. Winther/Ad. Riis-Magnussen
609.  Der er ingenting i verden så stille som sne – Helge Rode/Laub – (Sne)
610a.  Vor sol er bleven kold – Johannes V. Jensen/Johannes Andersen. Poul Schierbeck – (Solhvervssang)
610b.  Når kommer våren vel? – Carl Bagger/J. C. Gebauer – (Børnevise)
611.  Hør, hør, hvor det tør! – Chr. Richardt/J. Malling – (Tøvejr)
612.  Velkommen lærkelil! – Chr. Richardt/C. Mortensen – (Ved Lærkens Komme)
613.  Det er lærkernes tid – Ludvig Holstein/Th. Aagaard
614.  Lysfyldt morgen, til marven kold – Johannes V. Jensen/Th. Aagaard – (Stæren)
615.  Våren er i luften – Rasmus Nielsen/Harald Balslev. Oluf Ring
616.  Nu springer våren fra sin seng – Viggo Stuckenberg/Carl Nielsen. H. V. Godske-Nielsen
617.  Nu rider vårens glade svend – Ludvig Holstein/Emilius Bangert – (Vaaren)
618.  Et forårspust går over sne – Johannes Jørgensen/Chr. Christiansen – (De hellige tre Konger II)
619.  Forårshimlen er ren og blå – Johannes Jørgensen/Harald Balslev – (Foraars-Evangelium II)
620.  Nu skinner sol i haver – Johannes Jørgensen/Harald Balslev – (Foraars-Evangelium V)
621.  Grön er vårens hæk – Poul Møller/N. W. Gade. Carl Nielsen – (Aprilsvise)
622.  Den kedsom vinter gik sin gang – Ambrosius Stub/J. P. E. Hartmann. Carl Nielsen
623.  Frydeligt med jubelkor – Morten Børup. Fr. Moths oversættelse af hans majvise: “In vernalis temporis”/Samtidig melodi. Carl Nielsen
624.  Når egene knoppes og granerne duppes – Chr. Richardt/Oluf Ring – (Sommervise)
625.  Nord fra og syd fra – L. C. Nielsen/Oluf Ring – (Den farende Blæst)
626.  Vinden er så föjelig – Holger Drachmann/Carl Nielsen – (Frisk Morgen)
627.  Hej, hvilken herlig vind! – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard
628.  Solen ler så godt og mildt – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard – (Majsol)
629.  Nu lyser løv i lunde – Johannes Jørgensen/Carl Nielsen
630.  Der er så travlt i skoven – Chr. Richardt/Nutzhorn. Madsen-Stensgård – (Texter 3. I Skoven)
631.  Hvor skoven dog er ung og frisk! – Chr. Richardt/Jul. Bechgaard – (Ved Løvspring)
632.  Hvor er det dejligt en sommerdag – Sille Beyer/C. Mortensen
633.  Se, det summer af sol over engen – Holger Drachmann/Engelsk sømandsmelodi – (Maj-Vise)
634.  Nu er dagen fuld af sang – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Piger paa Engen)
635.  Herligt, en sommernat – J. L. Heiberg/Fr. Kuhlau
636.  Kom ud i marken en sommerdag – Mads Hansen/J. L. Emborg – (Sommeren. (Børnevise))
637.  Jeg lægger mig i læet her ved storrugens rod – Jeppe Aakjær/Emilius Bangert
638.  Han kommer med sommer, han kommer med sol – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard – (Storken)
639.  Storken sidder på bondens tag – Ingemann/Weyse
640.  Så drager du ad fremmed land – Chr. Winther/Laub – (Til Storken)
641.  Vipper springe – R. Frankenau/Weyse – (Høstsang)
642.  Giv dem nu tömmen, de pumrede øg – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard – (Rugen kjøres hjem)
643.  Marken er mejet, og høet er høstet – Adolph Recke. Omarb. Mads Hansen/Dansk folkemelodi
644.  Det lysner over agres felt – Ludvig Holstein/Harald Balslev – (Det lysner.)
645.  En stille, høstlig brusen – Chr. Richardt/N. K. Madsen-Stensgaard. Chr. Christiansen – (I Høst)
646.  Lad os danse året ud – Jónas Gudlaugsson/S. Godske Nielsen
647.  Dagen er oppe, glæden tændt – Bjørnson/Oluf Ring
648.  Hvem er det, der bryder nattemörkets dvalering? – Johan Skjoldborg/Th. Aagaard – (Morgensang)
649.  Den mörke nat forsvunden er – Schiller. Overs. P. Foersom/Weyse – (Borgvægterens Sang)

HJEMSTAVNEN

650.  Ak! ingensteds er roserne så røde – Jens Baggesen/Laub – (Til mit Fædreland)
651.  Når somrens sang er sungen – C. Hostrup/Carl Nielsen – (Hjemmets Sang)
652.  Jeg lagde min gård i den rygende blæst – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard – (Bondevise)
653.  En bonde med sin sædekurv – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard
654.  En bonde han vågner med hanen på hjald – Johan Skjoldborg/Du husmand, som örker den stridige jord
655a.  Mit hjem, hvor mine fædres fjed – Peder R. Møller/Carl Nielsen – (Mit Hjem)
655b.  Hellig jord er vor hjemstavns muld – Olaf Andersen/Th. Aagaard, eller: Moders navn er en himmelsk lyd
656.  Spurven sidder stum bag kvist – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard – (Mors Rok)
657.  Den första gang jeg hørte en sang – Per Sivle. Overs. Jeppe Aakjær/L. Søraas, eller som: Nat, sövn og slum og seng, far vel! – (Den fyrste Songen eg høyra fekk)
658.  Hist, hvor vejen slår en bugt – H. C. Andersen/J. C. Gebauer – (Moderen med Barnet)
659.  Der er en gammel rönne her udenfor vor by – Mads Hansen/Carl Nielsen – (Den Villeste)
660.  Min plet af fødelandets jord – Johan Skjoldborg/Ad. Riis-Magnussen – (Hjemmet)
661.  Her gad jeg bo og bygge – Chr. Winther/Laub – (En Hytte)
662.  Skuld gammel venskab rejn forgo – Robert Burns. Fri overs. v. Jeppe Aakjær af digtet: “Auld lang syne”/Skotsk folkemelodi
663.  Han Ole bor på heden – Jeppe Aakjær/Poul Hellmuth – (Endnu et bitte Nyk)
664.  Mi nååbo, Pe sme, æ en ondele jen – Anton Berntsen/Anton Berntsen – (Mi Nååbo, Pe Sme)
665.  Jeg er født på Jyllands sletter – Jeppe Aakjær/Thv. Madsen. Laub – (Min Hjemmen)
666.  Jeg er havren. Jeg har bjælder på – Jeppe Aakjær/Oluf Ring
667.  Der er en sugen i vor barm – Jeppe Aakjær/P. Schierbech. Harald Balslev – (Vor Barndoms Bæk)
668.  Du kære blide danske bæk – Jeppe Aakjær/P. Schierbech. Harald Balslev
669.  I skovens dybe, stille ro – H. C. Andersen/Langelandsk folkemelodi


UNGDOMSSANGE

670a.  Løft dit hoved, du raske gut! – Bjørnson/R. Nordraak – (Øyvinds sang)
670b.  En ungdom, som er stærk og sund – Bjørnson/Th. Aagaard
671.  Undrer mig på, hvad jeg får at se – Bjørnson/M. Eskesen – (Over de høje fjælde)
672.  Fremtidens land! – Bjørnson/H. Tofte – (Fræmtidens land)
673.  Når du vil på fjeldesti – Bjørnson/Laub, eller som: Weyse (Vil du være stærk og fri)
674.  Danmarks ungdom, skulderbred – Holger Drachmann/Weyse (Vil du være stærk og fri) – (For Danmarks Ungdom)
675.  Jeg rutter med glædens og håbets ord – C. Hostrup/Mens Nordhavet bruser – (Ungdommen)
676.  Til dagens liv og solens skin – C. Hostrup/H. Rung. (Til Myklegård og Spanieland)
677.  Vær glad, når faren vejer – Bjørnson/Oluf Ring – (I en tung stund)
678.  Jeg vælger mig april! – Bjørnson/Lindeman
679.  Om strömmen mod dig bruser – vov at stå! – St. St. Blicher/Carl Nielsen
680.  Jeg gik mig hen ad ensom sti – Mads Hansen/J. C. Gebauer. (Nu lakker det ad tiden småt) – (Hvad Fuglen sang)
681a.  Se, det lyser for vort öje – Povl Hansen/F. Kucken
681b.  Modig ungdom, ingen vege sjæle – Th. Aagaard/Th. Aagaard
682a.  Stræk din fod! – Vilh. Gregersen/N. P. Hillebrandt
682b.  Ud går du nu på livets vej – St. St. Blicher/Carl Nielsen
683.  I strömlejet bruser den stærke flod – Jannik Lindbæk/Jannik Lindbæk. Th. Aagaard
684.  Jeg bærer med smil min byrde – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Sundt Blod)
685.  Træet stod færdigt med blad og med knop – Bjørnson/Nordraak. Th. Aagaard – (Træet)
686.  Nu velkommen enhver under ungdommens tag – L. Budde/Nu han svävade kring, eller: Barnekow (Der er håb i vort bryst)
687.  Har du et arbejd’ tungt som få – Charles R. Skinner/Vilh. Gregersen. Joh. Egeberg
688.  Barndommens vang! – J. P. Kristensen-Randers/Oluf Ring – (Et Menneskeliv)


VANDRERSANGE OG VISER

689.  Uden sang og uden klang – Johan Gottfried Conradi/J. G. Conradi – (Sangerlyst)
690.  Du, som har sorg i sinde – Chr. Winther/J. P. E. Hartmann – (Og det var Folmer Spillemand, der meldte sig med Sang)
691.  Farvel, du liden ravnekrog! – Holger Drachmann/Oluf Ring – (Sang gennem Skoven)
692.  Farvel, min velsignede fødeby! – Poul Martin Møller/Carl Nielsen – (Af Sted)
693.  Man må rejse til fods for at sprænge med hast – C. Hostrup/Ernst Bruun
694.  Vi gå över daggstänkta berg – Olaf Thunman/Folkemelodi fra Hälsingland
695.  Där gingo tre jäntor i solen – Gustaf Fröding/Felix Körling – (Tre trallande jäntor)
696.  Vägarna de skrida – K. E. Forsslund/Svensk folkemelodi – (Vandringsvisa)
697.  Ole sad på en knold og sang – Jeppe Aakjær/Alfred Tofft
698.  Mads Doss han war en kon koltringsknæjt – St. St. Blicher/Folkemelodi
699.  Den sømand, han må lide – A. Recke/Gl. sømandsmelodi
700.  Har jeg min båd, mit sejl og mit net – A. Oehlenschläger/Weyse – (Fiskerens Vise)
701.  En sømand med et modigt bryst – Johannes Ewald/Laub – (Arioso)
702.  Å kjøre vatn å kjøre ve’ – Norsk folkevise/Norsk folkemelodi
703.  Og ræven lå under birkerod – Bjørnson/H. Kjerulf – (Haren og Ræven)
704.  De refsnæsdrenge, de samsøpiger – St. St. Blicher/Carl Nielsen
705.  Aftnen er stille – Bjørnson/Agathe Backer-Grøndal – (Stevnemødet)
706.  Vila vid denna källa! – C. M. Bellman/Bellman
707.  Flyv, fugl! flyv over Furesøens vove! – Chr. Winther/J. P. E. Hartmann
708.  Fra kvalmfulde mure – Oehlenschläger/Laub – (Sanct Hansaften-Spil. De Kiörende)
709.  I skyggen vi vanke – Oehlenschläger/Carl Nielsen. Laub – (Sanct Hansaften-Spil. Pigerne inde i Skoven)
710.  Gyldenlak, för du din glans har tabt – Henrik Wergeland/H. Tofte – (Til min Gyldenlak)
711.  Tornebusk! du er min søskendplante – J. L. Runeberg/Kirkeklokke! mellem ædle malme
712.  Vingede skarer – J. S. Welhaven/Flemming (Interger vitæ) – (Høstsang)
713.  Lette bølge! når du blåner – J. L. Heiberg/Mozart (?), eller som Weyse: Fuglen tier, skoven hviler – (Barcarole)
714.  Nu løftes laft og lofte – Henrik Ibsen/P. Heise – (Vuggevise)
715.  Visselulle nu, barnlil! – Oehlenschläger/P. Heise
716.  Ingerid Sletten af Sillejord – Bjørnson/P. Heise
717.  Nu tak for alt, ifra vi var små – Bjørnson/H. Kjerulf. Eskesen – (Synnøves Sang)
718.  Kanske vil der gå både vinter og vår – Henrik Ibsen/P. Heise
719.  Jeg mindes vel et sted, gid jeg var der igen – C. Hauch/H. Rung
720.  Min falk den flöj over mark og vang – C. Hauch/Johanne Fenger – (Valdemars Sang)
721.  Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig – Gustaf Fröding. Efter folkevisen: “Inga, liten kvarnpiga”/Oluf Ring. Vilh. Stenhammar
722.  Fjärran han dröjer från grönskande dalar – Den finske sang “Tuoll’ om mun kultani”, overs. Karl Wetterhof/Finsk folkemelodi
723.  Min vän är ljuv, min vän är mild – Erik Sjöberg/Christoffer Bågø – (Den bäste vännen)
724.  Det haver så nyligen regnet – Folkevise ved Svend Grundtvig/Nyere dansk folkemelodi
725a.  Husker du i høst, da vi hjemad fra marken gik – C. Ploug/P. Heise
725b.  Det lysner over Norden fra Frejas blanke rok – Chr. Richardt/Gebauer. (Kong Volmer stod i halle)
726.  Alle mine længsler de smyger sig om dig – Jeppe Aakjær/Th. Aagaard. Oluf Ring – (Ung Vise)
727.  I solen går jeg bag min plov – Ludvig Holstein/Carl Nielsen – (Sang bag Ploven)
728.  Holder du af mig – Bjørnson/E. Hornemann
729.  Jeg tör ikke tale til dig – Bjørnson/L. M. Lindeman. Th. Aagaard – (O, vidste du bare!)
730.  Nys fyldte skön Sired sit attende år – Thomas Thaarup/Schulz
731.  Og jeg vil ha’ mig en hjærtenskær – Cl. P. Riis/Th. Aagaard
732.  Der var en svend med sin pigelil – Shakespeare: “It was a lover and his lass”. Overs. Lembcke/P. Heise
733.  Per spelmann han hadde ei einaste ku – Norsk folkevise/Norsk folkemelodi
734.  Fjorton år, tror jag visst, att jag va’ – H. Lilliebjörn/Svensk folkemelodi
735.  Se, sländan hon går – Ernst Björck/Svensk folkemelodi (Å jänta, å ja)
736.  Anders, han var en hurtiger dräng – C. Ekeman/Svensk folkemelodi
737.  Gossen min bor i Alunda by – Folkevise ved A. Afzelius/Svensk folkemelodi
738.  Varför sitta vi så still och tysta? – Erik Axel Karlfeldt/Folkemelodi fra Skåne – (Aspåkers-polska)
739.  Du fine, hvide æbleblomst! – Ludvig Holstein/Carl Nielsen – (Æbleblomst)
740.  Nu kan vi danse! – Chr. Winther/Th. Aagaard – (Sommerlyst)
741.  Hör du ej bjällrorna, hör du hur sången – Gustaf Fröding/Malin Holmström-Ingers
742.  Marschen går till Tuna – Erik Axel Karlfeldt/W. Petterson-Berger – (Dalmarsch)
743.  Längtan heter min arvedel – E. A. Karlfeldt/Finsk folkemelodi

Listen er udarbejdet af Line Rishøj.