13. udgave

Folkehøjskolens Sangbog, 13. udgave (1939)
Udvalg: Ejnar Skovrup, Uffe Grosen, Ernst J. Borup

SALMER
/MORGENSALMER


1.  Den signede dag med fryd vi ser – Grundtvig/Weyse
2.  Min sjæl, du herren love – J. Poliander v. C. J. Brandt/Melodi fra 16. årh.
3.  Den mörke nat forgangen er – Sthen/Laub
4.  O, Gud ske lov til evig tid! – Sthen/Dansk folkemelodi fra middelalderen
5.  Nat, sövn og slum og seng, far vel – Th. Kingo/Nu falmer skoven trindt om land – (Dend 3. Morgen-Suk)
6.  Farvel, du hvilesøde nat – Th. Kingo/Melodi fra 16. årh., eller J. Crüger – (Dend 5. Morgen-Suk)
7.  Vågn op og slå på dine strenge – Th. Kingo/Melodi fra ca. 1700 – (Dend Syvende Morgen-Sang)
8.  Op, min sjæl, ti sol er oppe – Th. Kingo/Oluf Ring. Th. Aagaard. Melodi fra c. 1700 – (Dend 4. Morgen-Suk)
9.  Nu rinder solen op af østerlide – Th. Kingo/Melodi fra 17. årh., eller som: Til hvile solen går – (Dend Sjette Morgen-Sang)
10.  Rind nu op i Jesu navn – Th. Kingo/Melodi fra 17. årh. – (Dend første Morgen-Sang)
11.  Morgenrøden sig udstrækker – Th. Kingo/Kommer, sjæle, dyrekøbte, eller: Tiden skrider – (Dend 7. Morgen-Suk)
12.  Nu sol i øst oprinder mild – C. J. Brandt efter gl. latinsk salme/Carl Nielsen, eller som: Min Jesus, lad mit hjerte få
13.  Gud, du som lyset og dagen oplod – C. J. Brandt/Winding
14.  Morgenstund har guld i mund! – Grundtvig/Laub
15.  Morgenhanen atter gol – Grundtvig/Oluf Ring
16.  Løft dig, sjæl, på lysets vinger – Grundtvig/Vaj nu, Danebrog
17.  I østen stiger solen op – Ingemann/Weyse
18.  Vær lovet, du, som evig våger – Ingemann/Foragter ej de ringe dage
19.  Nu titte til hinanden de favre blomster små – Ingemann/Weyse
20.  Se, nu stiger solen af havets skød – Jakob Knudsen/Oluf Ring
21.  Böj, o helligånd, os alle – Grundtvig/Knud Jeppesen, eller som: Søndag morgen fra de døde
22.  Min mund og mit hjerte – Grundtvig/Laub. Lindeman.
23.  Alt står i Guds faderhånd – Grundtvig/Laub
24.  Det livsens ord vi bygge på – Grundtvig/Schein – (Ved min Moders Grav)
25.  Han, som på jorden bejler – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.
26.  Du, som vejen er og livet – Chr. Richardt/Berggreen, eller som: Tiden skrider
27.  Går det, herre, som jeg vil – Grundtvig/Laub
28.  Helligånd, vor sorg du slukke! – Grundtvig, frit efter en engelsk pinsesang: “Holy Ghost, dispel our sadness”/H. Albert
29.  Guds ord, det er vort arvegods – Grundtvig/Vor Gud, han er så fast en borg
30.  O, Jesus, morgenstjerne – H. Thomissøn, efter en Mariavise/Gl. dansk melodi
31.  Give Gud, jeg efterhånden – Grundtvig/Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
32.  O, du, som skabte hjerte mit – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.
33.  O, hør os, Jesus milde! – Grundtvig/Zinck
34.  Sandhed og nåde – Grundtvig/Hyggelig, rolig
35.  Fader vor i höje sale! – Grundtvig/Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
36.  Stol du kun på dit fadervor! – Grundtvig/Kirken den er et gammelt hus
37.  Tak for al din fødsels glæde – Th. Kingo/Schop
38.  Lad landet dejligt stå – Th. Kingo/Nu rinder solen op
39.  Gud ene tiden deler – Brorson, gendigtning af J. Heermann: “Gott Lob, die Stund ist kommen”/Nu hviler mark og enge
40.  Lad verden ej med al sin magt – Brorson/Melodi fra 16. årh., eller som: Det lakker nu ad aften brat
41.  Du trøster bedst i al vor nød – Luther/Nu bede vi den helligånd
42.  Vær stille, hjerte, bi på Gud! – C. J. Brandt/O, du, som skabte hjerte mit
43.  Intet så stort, han det jo kan – Grundtvig/Laub
44.  Fra hal og hytter små – Grundtvig/Julen har englelyd
45.  Fred til bod for bittert savn – Grundtvig/J. P. E. Hartmann. Laub.

 

AFTENSALMER

46.  Den lyse dag forgangen er – Sthen, ved Brandt/Dansk folkemelodi fra middelalderen
47.  Nu hviler mark og enge – Paul Gerhardt/H. Isaac
48.  Sig månen langsomt hæver – Matthias Claudius. Overs. Hauch/J. A. P. Schulz
49.  Sov sødelig, sov blødelig – Tysk salme/Mel. fra 16. årh., eller som: Min Jesus, lad mit hjerte få
50.  Jeg er træt og går til ro – Kr. Arentzen efter Luise Hensels: “Müde bin ich, geh’ zu Ruh'”/Mel. fra 15. årh, eller: J. Malling
51.  Søde Gud! din engleskare – Grundtvig/Oluf Ring
52.  Vor Gud! så lad det kendes – Grundtvig/Befal du dine veje
53.  O Gud, af hjertens grund – Th. Kingo/Nu rinder solen op, eller: Til hvile solen går
54.  Dagen nu sin afsked tager – Th. Kingo/Tiden skrider, dagen rinder – (Dend 1. Afften-Suk)
55.  Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer – Th. Kingo/Mel. fra Kingos Siunge-koor – (Dend fierde Aften-Sang)
56.  Se, hvor sig dagen atter skynder – Th. Kingo/Foragter ej de ringe dage – (Dend Syvende Aften-Sang)
57.  Hvilestunden er i vente – Th. Kingo/Laub – (Dend 4. Afften-Suk)
58.  Til hvile solen går – Th. Kingo/Zinck, eller som: Nu rinder solen op – (Dend Siette Afften-Sang)
59.  Det mulmer mod den mörke nat – Th. Kingo/Mel. fra Kingos Siunge-koor, eller Thorvald Aagaard – (Dend 5. Aften-Sang)
60.  Aftenstjernen hisset tindrer – Th. Kingo/Tiden skrider – (Dend 6. Afften-Suk)
61.  Tiden skrider, dagen rinder – Th. Kingo/Laub – (Dend 7. Afften-Suk)
62.  Skriv på min seng og sovetræ – Th. Kingo/Melodi fra 16. årh.
63.  Skriv dig, Jesus, på mit hjerte – Th. Kingo/Melodi fra 16. årh.
64.  Dig vandre vi så gerne med – Grundtvig, efter Th. Kingo: “Hvor lifligt er det dog at gaa”/Nu falmer skoven.
65.  Klokken slår, tiden går – H. Agerbek/F. Gruber
66.  Tunge, mörke natteskyer – Jakob Knudsen/Carl Nielsen
67.  Kirkeklokke! mellem ædle malme – Grundtvig/H. Rung – (Kirke-Klokken)
68.  Bliv hos os, mester, dagen hælder! – C. J. Boye/Foragter ej de ringe dage
69.  Bliv hos os, når dagen hælder – Ingemann/Weyse
70.  Jeg lægger mig så trygt til ro – Chr. Winther (?)/Carl Nielsen, eller som: Nu falmer skoven.
71.  Ved solbjergs-lag – Anton Nielsen/J. Malling
72.  Når mörket jorden blinder – Anders Arrebo (?)/Gl. dansk melodi


KRISTENLIVET

73.  Aleneste Gud i himmerig – Græsk fra 2. årh. Her i C. J. Brandts oversættelse/Melodi fra 16. årh.
74.  Giv mig, Gud, en salmetunge – Grundtvig/Melodi fra 15. årh.
75.  Lovsynger herren, min mund og mit indre! – Grundtvig/Laub. Th. Aagaard
76.  Alt, hvad som fuglevinger fik – Grundtvig/Laub. – (Lovsang)
77.  Denne er dagen, som herren har gjort! – Grundtvig/Vulpius
78.  Söndag morgen fra de døde – Grundtvig/J. Crüger
79.  Nu ringer alle klokker mod sky – Ingemann/Weyse
80.  Guds menighed, syng for vor skaber i lön! – Grundtvig/Gl. dansk folkemelodi
81.  Hyggelig, rolig – Grundtvig/Laub. Lindeman.
82.  Himlene, herre, fortælle din ære – Grundtvig/Ånd over ånder
83.  Nu takker alle Gud – M. Rinckart/J. Crüger
84.  Befal du dine veje – Paul Gerhardt/H. L. Hassler, eller som: Nu hviler mark og eng
85.  Est du modfalden, kære ven – Grundtvig/Min Jesus, lad mit hjerte få
86.  Aftensukket, nattegråden – Grundtvig/Skriv dig, Jesus, på mit hjerte – (Enligheden)
87.  Han, som har hjulpet hidindtil – Grundtvig/I Nazaret, i trange kår
88.  Om alle mine lemmer – P. Dass/Melodi fra 16. årh.
89.  Til himlene rækker din miskundhed, Gud! – Ingemann/J. P. E. Hartmann. Laub. – (Den Miskundelige)
90.  Op! al den ting, som Gud har gjort – Brorson/Prætorius
91.  Gak ud, min sjæl, betragt med flid – Paul Gerhardt/Melodi fra 16. årh., eller som: Alt, hvad som fuglevinger fik
92.  Vi plöjed, og vi så’de – Efter Matthias Claudius ved Jakob Knudsen/J. A. P. Schulz
93.  Nu falmer skoven trindt om land – Grundtvig/Folkemelodi fra middelalderen
94.  Dybt hælder året i sin gang – C. J. Boye/Min Jesus, lad mit hjerte få (Crüger)
95.  Skyerne gråne, og løvet falder – Grundtvig/Thora Borch. Oluf Ring. – (Efteraaret)
96.  Blomstre som en rosengård – Grundtvig/Laub
97.  Vær velkommen, herrens år – Grundtvig/Berggreen


JULEN

98.  Nu ville vi os samle – H. A. Brorson/Melodi fra 17. årh.
99.  Et barn er født i Bethlehem – Grundtvig. Latinsk vekselsang fra 14. årh./Dansk folkemelodi
100.  Velkommen igen, Guds engle små – Grundtvig/Laub. Berggreen.
101.  Kimer, I klokker! ja, kimer för dag i det dunkle! – Grundtvig/Laub, eller som: Stiftet Guds sön har
102.  Et lidet barn så lysteligt – Grundtvig. Gendigtning af Luther: “Ein Kindelein so löbelich”/Melodi fra 14. årh.
103.  Det kimer nu til julefest – Grundtvig. Efter Luther: “Vom Himmel hoch da komm ich her”/Fra himlen kom en engel klar
104.  Lovet være du, Jesus Krist! – Luther/Melodi fra 15. årh., eller som: Syng med os
105.  Lad det klinge sødt i sky – Grundtvig. Efter det latinske julevers: “Resonet in laudibus”/Melodi fra 14. årh.
106.  Julen har englelyd – Grundtvig. Efter en gl. latinsk-dansk salme./Gl. dansk melodi
107.  Hjerte, løft din glædes vinger! – Paul Gerhardt. Efter: “Fröhlich soll mein Herze springen”. Fordansket af C. J. Brandt/Joh. Crüger
108.  Julen har bragt velsignet bud – Ingemann/Weyse – (Børnenes Julesang)
109.  En rose så jeg skyde – Tysk folkesang. Katolsk “Mariavise”. Overs. Th. Laub og Uffe Hansen/Melodi fra middelalderen
110.  Forunderligt at sige – Grundtvig. Efter H. A. Brorson: “Mit Hjerte altid vanker”./Melodi fra 16. årh., eller som: O, hør os, Jesus milde
111.  Fra himlen kom en engel klar – Luther/Melodi fra 16. årh.
112.  I denne søde juletid – H. A. Brorson/Et lidet barn så lysteligt
113.  Den yndigste rose er funden – H. A. Brorson/Melodi fra 16. årh.
114.  Julebudet til dem, der bygge – C. Hostrup/Thorvald Aagaard – (Julebudet)


NYTÅRET

115.  Vær velkommen, herrens år – Grundtvig/Berggreen – (Nyaars Ønske)
116.  Året, som i dag oprinder – Grundtvig. Efter Brorsons: “Lad dit rige alle vegne”/Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
117.  Guds godhed vil vi prise – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.
118.  Dejlig er den himmel blå – Grundtvig/Laub. Folkemelodi – (De hellige tre Konger. (En Barnesang))
119.  Vorherre, han er en konge stor – Grundtvig/Laub. Folkemelodi
120.  Jesus! Frelser og befrier – Grundtvig/Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
121.  Fryd dig, du Kristi brud! – Grundtvig/Melodi fra 16. årh.


PÅSKEN

122.  Hil dig, frelser og forsoner! – Grundtvig. Efter Arnulf fra Louvain: “Salve mundi salutare”/Laub
123.  Krist stod op af døde – Grundtvig. Efter en latinsk salme: “Resurrexit Christus”/Melodi fra 12. årh.
124.  Som den gyldne sol frembryder – Th. Kingo/Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
125.  Tag det sorte kors fra graven! – Grundtvig/Vaj nu, Danebrog
126.  Stat op, min sjæl, i morgengry – W. A. Wexels/Laub – (Påske-Morgen)
127.  Som forårssolen morgenrød – Grundtvig/Alt, hvad som fuglevinger fik
128.  Påskeblomst! hvad vil du her? – Grundtvig/Carl Nielsen
129.  Vanæret vor drot kom i sin grav – Grundtvig/Laub
130.  Kommer, sjæle, dyrekøbte – Grundtvig. Efter Kynewulfs angelsaxiske messiade./Laub
131.  Halleluja for lysets drot! – Grundtvig. Efter I. Watts, “Hyms and Spiritual Songs”/Min Jesus, lad mit hjerte få
132.  Sin vogn gör han af skyer blå – Grundtvig/Usporlig er Vorherres vej
133.  Vaj nu, Danebrog, på voven – Grundtvig/Laub


PINSEN

134.  I al sin glans nu stråler solen – Grundtvig/Mel. fra 16. årh., eller: H. Rung
135.  Du, som går ud fra den levende Gud – Grundtvig/Melkior Frank
136.  Kom, Gud helligånd, kom brat! – Grundtvig. Efter lat. pinsesang: “Veni, Sancte Spiritus, et emitte cælitus”/Melodi fra middelalderen
137.  Ånd over ånder! Kom ned fra det höje! – Grundtvig. Efter N. Brun./Melodi fra 18. årh.
138.  Kom, sandheds ånd, og vidne giv – Grundtvig. Efter Kingo./Melodi fra 16. årh.
139.  Talsmand! som på jorderige – Grundtvig/Laub
140.  Gud helligånd, vor trøstermand! – Grundtvig/Dansk melodi – (Pindse-Sang)
141.  Helligånden trindt på jord – Grundtvig/Alt står i Guds faderhånd
142.  Nu bede vi den helligånd – Luther/Mel. fra 16. årh.
143.  Kærligheds og sandheds ånd! – Grundtvig. Efter lat. pinsesang: “Qui procedis ab utroqve”/Kom, Gud helligånd, kom brat
144.  Var I ikke galilæer! – Grundtvig/Kommer, sjæle, dyrekøbte
145.  Stiftet Guds sön har på jorden et åndeligt rige – Grundtvig/Mel. fra 17. årh.
146.  Vidunderligst af alt på jord – Grundtvig/Laub, eller: Nu falmer skoven – (Christus-Riget)
147.  O, kristelighed! – Grundtvig/Lindeman. Laub.
148.  Det er så yndigt at følges ad – Grundtvig/Laub
149.  Lyksaligt det folk, som har øre for klang – Grundtvig/Laub
150.  Tör end nogen ihukomme – Grundtvig/Laub
151.  På Jerusalem det ny – Grundtvig. Efter en latinsk hymne: “Urbs beata Jerusalem”/H. Rung
152.  Kirken den er et gammelt hus – Grundtvig/Lindeman
153.  Midt iblandt os er Guds rige – Grundtvig/Hvilestunden er i vente
154.  Kirken er som himmerige – Grundtvig/Hvilestunden er i vente
155.  Öjne! I var lykkelige – Grundtvig/Söndag morgen fra de døde
156.  Herren taler: Øer, hører! – Grundtvig/Laub – (Ansgars-Trøsten. Herrens Røst)
157.  Tusind år stod Kristi kirke – Grundtvig/Vaj nu, Danebrog
158.  Tak, vor fader i det höje! – Grundtvig/Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
159.  Alle mine kilder skal være hos dig! – Grundtvig/Laub – (Livs-Kilden i Daaben)
160.  Herren han har besøgt sit folk – Grundtvig/Laub
161.  Der er en vej – Grundtvig/Laub – (Livets Vej)
162.  Sejervindersken på jorden – Grundtvig/Skriv dig, Jesus, eller: Vaj nu, Danebrog
163.  Guds ord blev aldrig bundet – Grundtvig/Thorvald Aagaard
164.  Kristelig frihed i Guds ånd – Grundtvig/Kirken den er et gammelt hus
165.  Tvang til tro er snak i tåget – Grundtvig/Ånden opgav enkesönnen
166.  Det lakker nu ad aften brat – Grundtvig. Efter Nik. Selneckers: “Ach bleib bey uns, Herr Jesus Christ, weil es nun Abend worden ist”/Melodi fra 17. årh.
167.  Klokken slår, tiden går – C. J. Brandt/Oluf Ring. F. Gruber.
168.  Op, I kristne! ruster eder! – H. A. Brorson/Laub, eller: Melodi fra 17. årh.
169.  Herrens røst, som aldrig brister – Grundtvig. Efter Brorson: “Hvem der havde dog forloret alting” (overs. Fra tysk)/Melodi fra 18. årh., eller som: Hvilestunden er i vente
170.  Har hånd du lagt på herrens plov – Grundtvig/Schop
171.  Usporlig er Vorherres vej – Grundtvig/Heinrich Schütz
172.  Som törstige hjort monne skrige – Grundtvig/Oluf Ring – (Klagesang)
173.  Vorherre! til dig må jeg ty – Grundtvig/Laub. Thorvald Aagaard – (Herrens Hus)
174.  Her vil ties, her vil bies – H. A. Brorson/Laub
175.  Når i den störste nød vi stå – P. Eber/Melodi fra 16. årh., eller som: Lad verden ej
176.  Uforsagt, hvordan min lykke – Ambrosius Stub/Helligånd, vor sorg
177.  Jesus, min drot, klippe og slot – C. J. Brandt. Efter en islandsk salme af Hallgrimur Petursson/Thorvald Aagaard. Oluf Ring
178.  Har vi toppet, må vi dale – Grundtvig/Laub
179.  Vor Gud, han er så fast en borg – Luther. Overs. J. P. Mynster/Joh. Walther
180.  På Gud alene – Gl. dansk salme ved Brandt/Zinck
181.  Op dog, Sion! ser du ej – Grundtvig/Laub. Melodi fra 16. årh.
182.  Guds fred er mer end englevagt – Grundtvig/Det lakker nu ad aften brat – (Guds Fred)
183.  Urolige hjerte! – Grundtvig/Kaj Føns-Jørgensen
184.  Sov sødt, barnlille! – Grundtvig/Laub – (Aandelig Vuggevise)
185.  Du, herre Krist – Sthen/Melodi fra 16. årh.
186.  For dig, Vorherre, som dage kun – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid
187.  At sige verden ret farvel – Grundtvig/Laub
188.  Som dugg på slagne enge – Grundtvig/Melodi fra 19. årh. Laub – (Livs-Ordet i Døds-Kampen)
189.  Rejs op dit hoved, al kristenhed! – Grundtvig. Til dels efter Søren Paludan Skrivers “Løft dit Hoved, al Christendom”/Laub. Cora Nygaard, eller som: W. 103
190.  Den store hvide flok, vi se – H. A. Brorson/Laub
191.  Helgen her og helgen hisset – Grundtvig. Efter Ch. Wesley: “The saints earth and those above”/Laub


BIBELHISTORISKE SALMER OG SANGE

192.  Gud planted en have fra øst til vest – Grundtvig/Lindeman – (Paradiset)
193.  Jeg er ikke længer, så vidt man véd – Grundtvig/Laub
194.  Solen, som skrider fra øst til vest – Grundtvig/Oluf Ring
195.  Kain plöjed rask i vår – Grundtvig/Laub – (Kain og Abel)
196.  Når nat udvælder fra sorten sky – Grundtvig/Laub. Carl Nielsen – (Syndfloden)
197.  På sletten ved Evfrat i Asialand – Grundtvig/Laub – (Babelstårnet)
198.  Arildstiden kom i hu – Grundtvig/Nutzhorn
199.  Mod vesten har jeg det store hav – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid – (Det hellige land)
200.  Fra afguders altre slog rögen i sky – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Patriarktiden)
201.  Abraham sad i Mamre-lund – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Abraham)
202.  Sara var død, i sin enlighed – Grundtvig/Lindeman
203.  Som örnen sidder på höjen hald – Grundtvig/Lindeman. Thorvald. Aagaard – (Jakobs Nattekamp)
204.  Gud nåde mig stakkels gamle mand! – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Jakob og hans tolv Sønner)
205.  Kong Farao var en ugudelig krop – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Moses)
206.  Jeg havde min vugge ved Nilens bred – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Moses-kvadet)
207.  Som solen oprinder morgenrød – Grundtvig/Thorvald Aagaard
208.  Det var så stille ved midjenat – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Eli og Samuel)
209.  Jeg gik i marken og vogtede får – Grundtvig/Carl Nielsen – (David)
210.  Mellem brødre kaldt den lille – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Davids Seiers-Sang)
211.  Ved Babylons floder – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Udlændigheden)
212.  Foragter ej de ringe dage! – Grundtvig/Neumark
213.  Nu kom der bud fra englekor – Th. Kingo/Zinck – (Bebudelsen)
214.  Nat i østen er ej så lang – Grundtvig/Laub – (Julenat)
215.  At have stridt den gode strid – Grundtvig/O, du, som skabte hjerte mit – (Simeon)
216.  I Nazaret i trange kår – Grundtvig/Melodi fra 16. årh. – (Jesu barndom)
217.  Mellem disse grönne höje – Chr. Richardt/Oluf Ring – (I Nazareth)
218.  Kom, følg i ånden med – Grundtvig/Fryd dig, du Kristi brud – (Døberen Johannes)
219.  Der sad en fisker så tankefuld – Grundtvig/Carl Nielsen – (Simon Peders fiskedræt)
220.  Ånden opgav enkesönnen – Grundtvig/Schop – (Enkens sön i Nain)
221.  Blomst kan visne, för sol nedgår – Grundtvig/J. P. E. Hartmann. Thorvald Aagaard – (Jairi datter)
222.  Kvindelil! din tro er stor – Grundtvig/Melodi fra 16. årh. – (Den kananæiske kvinde)
223.  En sædemand gik ud at så – Grundtvig/Laub – (Sædemanden)
224.  Lille Guds barn! hvad skader dig? – Grundtvig/Syng med os, både mark og skov – (Guds Forsyn)
225.  Med strålekrans om tinde – Grundtvig/Vulpius – (Forklarelsen)
226.  Den störste påske, verden har set – Ingemann/H. Rung. Thorvald Aagaard – (Påskemåltidet)
227.  I kvæld blev der banket på helvedes port – Grundtvig/Laub – (Nedfarten til helvede)
228.  Luk öjne op, al kristenhed! – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid, eller: Nu falmer skoven – (Jesu opstandelse)
229.  Sidder rolig i Jerusalem! – Grundtvig/Laub
230.  Apostlene sad i Jerusalem – Grundtvig/Thorvald Aagaard, eller som: O, Gud ske lov til evig tid
231.  Tak, herre, for din kirkebog – W. A. Wexels/Melodi fra 16. årh.
232.  Skriften, læst med öjne våde – Grundtvig/Ånden opgav enkesønnen


ÅNDELIGE SANGE

233.  Jeg kender et land – Grundtvig/O, kristelighed
234.  Forgæves det er, med liden magt – Grundtvig/Den signede dag
235.  Syng med os, både mark og skov – Grundtvig/Dansk folkemelodi fra middelalderen
236.  Der stander et hus i vort höje Nord – A. Reitan/O, Gud ske lov til evig tid
237.  Under dine vingers skygge – H. A. Timm/Du, som vejen er og livet
238.  Hvad vindes på verdens vidtløftige hav? – Ambrosius Stub/Dansk folkemelodi
239.  Lad lykkens ganger springe – Chr. Richardt/Velkommen fra de døde – (Eneboernes Sang)
240.  Lær mig, nattens stjerne – Chr. Richardt/Carl Nielsen – (Lær mig)
241.  Du slægt, der som en storm i høst – Chr. K. F. Molbech/Oluf Ring
242.  Vor forsknings rige er så vidt – Chr. Richardt/Er lyset for de lærde blot – (Natur-Forskningen)
243.  Naturens ædle dyrker begærer ej den krans – C. Hauch/Carl Nielsen
244.  Vender sig lykken fra dig – C. Hauch/Carl Nielsen – (Trøst i Modgang)
245.  Jeg elsker den brogede verden – H. V. Kaalund/Thorvald Aagaard – (Den brogede Verden)
246.  Derfor kan vort öje glædes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
247.  Der strömmer en flod mod det evige hav – Ingemann/Oluf Ring – (Guldfloden)
248.  Den store mester kommer – Ingemann/J. P. E. Hartmann. Carl Nielsen
249.  Lang er den mörke nat – C. Hostrup/Poul Hamburger – (Et Julevers)
250.  Ind under jul, hvor er det trist – Jonas Lie/Morten Eskesen. Oluf Ring
251.  Dejlig er jorden! – Ingemann/Schlesisk folketone – (Pilgrimssang)
252.  Det vi véd, at siden slangens – C. Hostrup/Oluf Ring


HJEM OG SKOLE

253.  Et jævnt og muntert virksomt liv på jord – Grundtvig/Laub
254.  Barnelivets favre dage – Grundtvig/Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
255.  Mod barnets lykke stræbes – Bjørnson/Oluf Ring
256.  Der skinner en sol i lys og lön – Grundtvig/Barnekow
257.  Hvad solskin er for det sorte muld – Grundtvig/Det er så yndigt at følges ad
258.  Er lyset for de lærde blot – Grundtvig/Laub – (Oplysning)
259.  Her rejses en skole som mange för – Jakob Knudsen/Oluf Ring
260.  Er skolen for andre end pilt og pog – C. Hostrup/Oluf Ring – (Folkehøjskolen)
261.  Velkommen hver, hvis glæde – O. Arvesen/Velkommen fra de døde
262.  Det, som lysner over vangen – C. Hostrup/Oluf Ring. Thorvald Aagaard – (Højskolevang til Vallekilde)
263.  Dér, hvor vi stred og sang – C. Hostrup/Carl Nielsen
264.  Den trænger ud til hvert et sted – C. Hostrup/Thorvald Aagaard
265.  Vi fik ej under tidernes tryk – C. Hostrup/Carl Nielsen
266.  Frem, bønder, frem! på valen – C. J. Brandt/Ej skansen blot og havet
267.  Jeg kører frem gennem strålefryd – Bjørnson/Thorvald Aagaard – (Mit følge)


FOLKELIV OG MODERSMÅL

268.  Menneskelivet er underligt – Grundtvig/Thorvald Aagaard
269.  Ingen har guldtårer fældet – Grundtvig/Oluf Ring
270.  Udrundne er de gamle dage – Grundtvig/Carl Nielsen, eller: Foragter ej de ringe dage, eller: Vågn op og slå på dine strenge
271.  Jord, i hvis favn der hades og der myrdes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
272.  Nu skal det åbenbares – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
273.  Alderdom er ingen brøde – Grundtvig/Thorvald Aagaard
274.  Fred og frihed, lys og læmpe – Grundtvig/Oluf Ring
275.  Velkommen i den grönne lund – Grundtvig/For bønder himlens fugle mer
276.  På det jævne, på det jævne! – H. V. Kaalund/Carl Nielsen
277.  Det hørtes sige, da vi fik fred – Chr. Richardt/Å kjøre vatn, å kjøre ve’
278.  Frihed er det bedste guld – Biskop Thomas af Strängnäs. Overs. Chr. Thura/Carl Nielsen
279.  Frihed er det bedste ord – O. Arvesen/Oluf Ring
280.  Frihedens hjem er det höje Nord – Grundtvig/Nutzhorn
281.  Frihed! du Nordens kække mø – Chr. Richardt/Oluf Ring – (Danmarks Frihed)
282.  Frihed sejer i kampen forjætter – Henrik Wergeland/Marseillaisen – (Den norske Marseillaner)
283.  Skal atter vi til forår nå – Chr. Richardt/Kong Kristjan stod ved höjen mast
284.  O hør, du bonde, kær broder min – Mads Hansen/Om Danemarks kvide – (Til Bonden)
285.  Når vinteren rinder i grøft og i grav – Joh. Skjoldborg/Joh. Torrild – (Husmandssang)
286.  Du husmand, som örker den stridige jord – Johan Skjoldborg/Thorvald Aagaard
287.  Takt, takt, pas på takten – Bjørnson/H. Nutzhorn – (Arbejdermarch)
288.  Foragtet af de store, men elsket af de små – Bjørnson/Kr. Videbæk. Povl Hamburger – (Opsang for friheds-folket i Norden)
289.  Der går et stille tog – Bjørnson/Thorvald Aagaard – (For de sårede)
290.  Ring ud, klare klokker, mod himlens klare hær – Uffe Birkedal. Efter Tennyson: “Ring out wild bells, to the wild sky”/Jeg så kun tilbage
291.  Vårens budskab flyver over lande – C. Ploug/C. Mortensen
292.  Så længe Danmark har en bøg i skoven – Mads Hansen/Hr. Peder kasted runer over spange – (Den femte Juni)
293.  Der kom en vår til Danevang – C. Hostrup/Oluf Ring – (Grundlovssang efter den provisoriske Finanslov)
294.  Er vor trældomstid forbi – C. Hostrup/Oluf Ring, eller som: Jyden han æ stærk å sej
295.  En juniluftning over landet glider – Johan Skjoldborg/Der er et land – (Grundlovssang)
296.  Over vidt udstrakte lande – Jonas Lie/Ja, vi elsker dette landet – (Nordisk Arbeidersang)
297.  Den bonde, som vil lede – Chr. Richardt/På Sjölunds fagre sletter
298.  Ej skansen blot og havet – Chr. Richardt/R. Bay
299.  Hvem sidder dér bag skærmen – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Jens Vejmand)
300.  Moders navn er en himmelsk lyd – Grundtvig/H. Rung
301.  Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang – E. Lembcke/Folkemelodi
302.  De sige, at mit sprog er en ussel tiggerkvind – C. Ploug/Thorvald Aagaard, eller som: Ack Värmeland, du sköna – (Modersmaalet)
303.  Tyst som å i engen rinder – Helge Rode/Carl Nielsen – (Sprogets Sang)
304.  Den gamle nattergal i Danevangen – Grundtvig/Hr. Peder kasted runer over spange
305.  Sangen har lysning, og derfor den gyder – Bjørnson/Oluf Ring – (Sangen)
306.  Liflig flöjte Vælsklands nattergale – C. Ploug/O. Lindblad – (Den danske Sang)
307.  Den danske sang er en ung, blond pige – Kai Hoffmann/Carl Nielsen
308.  Kun ord, som går i sagn og sang – Grundtvig/Oluf Ring


HISTORISKE SANGE

309.  Jeg løber igennem Ægypti land – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid – (Nilen)
310.  Tre folk som disse ej verden så – Grundtvig/Jeg er ikke længer, så vidt man véd – (Tre mærkefolk)
311.  Jeg var et land så lysteligt – Grundtvig/Velkommen i den grönne lund – (Grækenland)
312.  Verdensklogskab er mit navn – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Romermagten)
313.  I sagnet spejler sig folkets hu – Grundtvig/Til sagn og sange og æventyr
314.  Det suser i Nordens skove – Ingemann/I alle de riger og lande
315.  Det er hél underligt et sprog – Grundtvig/Oluf Ring, eller som: Der er et land så kosteligt
316.  Vågner op nu, alle hjerter – Ole Vig/Oluf Ring
317.  Vikinger af moders liv – Grundtvig/Frihed er det bedste ord – (Angel-Saxerne)
318.  Der ligger en ø i Vesterhav – Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid – (Anglerne)
319.  Skön Freja, hun havde et smykke af guld – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Frejas guldsmykke)
320.  Velkommen fra de døde – Grundtvig/M. Bredsdorff – (Nornegæst)
321.  Heimskringlas panna – Esaias Tegnér/Crusell – (Frithiofs farväl)
322.  Nu han svävade kring på det ödsliga hav – Esaias Tegnér/Crusell – (Vikingabalk)
323.  I gamle dage det var en gang – Grundtvig/Barnekow. Thorvald Aagaard – (Skjold)
324.  Lytter, I, som end har lyst – Grundtvig/Laub
325.  Mer ej mindes jeg nu med sorg – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Bjovulf)
326.  Habor kom fra Norges fjelde – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Habors svanesang)
327.  Kong Vermund den gamle, af alderdom blind – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Uffe hin Spage)
328.  Sol er oppe – Grundtvig/Lindeman. Thorvald Aagaard – (Bjarkemålet)
329.  Nu luren gjalded – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Stærkodders sang om Bråval-slaget)
330.  Vær hilset, mit gamle fædreland! – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danske)
331.  Til sagn og sange og æventyr – Ingemann/Thorvald Aagaard – (Sangens Fugl)
332.  Ved Lejre græsse nu får på vold – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danskes Vugge)
333.  Til rosengården gik jeg i jomfruens bånd – Ingemann/N. W. Gade – (Det Skjønneste)
334.  Jeg frit mig tumled i verden om – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danskes Vej)
335.  I alle de riger og lande – Ingemann/Gebauer – (Holger Danskes Mærke)
336.  Østerlide! Østerlide! – Ingemann/Reichardt – (Østerlide)
337.  Jeg så kun tilbage. Mig livets lyst bortklang – Ingemann/Carl Nielsen. Thorvald Aagaard – (Holgers Sang om Livet)
338.  Nu vågner Holger Danske – Ingemann/Thorvald Aagaard, eller som: På Sjølunds fagre sletter – (Holger Danskes Morgensang i Hjemmet)
339.  Jeg førte ret et kongeliv – Grundtvig/Lindeman – (Kong Edvin)
340.  Ånden lignes allerbedst – Grundtvig/J. Crüger – (Ansgar)
341.  Han var ingen mægtig ånd – Grundtvig/Blomstre som en rosengård
342.  Danmark, dejligst vang og vænge – Laurids O. Kock/P. E. Rasmussen – (Danevirke)
343.  Kom en yngling frem og sagde – Bjørnson/C. A. Hansen – (Ved Norges tusindårsfest)
344.  Brede sejl over Nordsjø går – Bjørnson/Nordraak – (Olav Trygvason)
345.  Hellig Olav stod ved fjorden med sin hær – J. S. Welhaven/Norsk folkemelodi – (Hellig Olav)
346.  Dei stod på Stiklestad – Per Sivle/Oluf Ring – (Tord Foleson)
347.  En vise nu ville vi sjunge – St. St. Blicher/Nutzhorn – (Tym Sællandsfar)
348.  Kong Knud han knæled ved alterfod – C. J. Brandt/Jeg øer ved – (Bent Kongesön)
349.  Her er så stille, her er så tyst – Grundtvig/M. Bredsdorff – (Jorsalfarerne)
350.  Lad vaje höjt vort kongeflag! – Grundtvig. Den latinske “Vexilla regis prodeunt” omarbejdet./Gl. dansk melodi
351.  Hr. Magnus han stirrer i vinternatten ud – C. Hauch/H. Rung – (Knud Lavard)
352.  Slaverne rådte på Østersø – Grundtvig/Hr. Iver og hr. Esbern Snare – (Valdemarstiden)
353.  I Danmark toner kæmpesang – Ingemann/Thorvald Aagaard – (Absalon)
354.  Öm over ældgamle Danemarks ære – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Sakse)
355.  Fra fjerne lande kom hun, dronning Dagmar – H. Hertz/H. Rung – (Dronning Dagmars komme)
356.  Hun kom uden tynge, hun kom med fred – Folkevise/Laub
357.  Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Dronning Dagmars død)
358.  Höjt op imod norden der ligger et land – St. St. Blicher/Hr. Sinklar drog over salten hav – (Island og Snorre)
359.  På Sjølunds fagre sletter ved Østersøens bred – Ingemann/N. W. Gade – (Kong Valdemars Jagt. (Et sjællandsk Folkesagn))
360.  Der er så mange i Danemark – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Erik Glippings drab)
361.  De var vel syv og syvsindstyve – Folkevise/Oluf Ring – (Marsk Stig og de fredløse)
362.  Der går dans på Riber gade – Gammel folkevise/Laub – (Riberhus)
363.  Om Danemarks kvide der lød en sang – Grundtvig/Folkemelodi – (Niels Ebbesen)
364.  Den snor, som lægges af strenge tre – Gammel dansk rimkrönike. Læmpet af Grundtvig/O, Gud ske lov til evig tid – (Dronning Margrete)
365.  Fra Ghemen kom en hædersmand – Grundtvig/Berggreen – (Rimkröniken)
366.  Kolombo leged ved havets rand – Grundtvig/Lindeman – (Kristoffer Kolombo)
367.  Alle små fugle, i skoven er – Folkevise/Laub – (Kristjan den Anden)
368.  Det var en yndig majdag, da i de svenske skær – P. L. Møller/Hvad vindes på verdens vidtløftige hav – (Gustav Wasa)
369.  I Wittenberg i Saksenland – Grundtvig/H. Matthison-Hansen – (Morten Luther)
370.  Jeg var en munk i Saksenland – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Luther i Worms)
371.  I Skanderborrig enge – St. St. Blicher/Laub – (Morten Børup)
372.  I Morten Luthers dage – Grundtvig/Oluf Ring – (Kristen Pedersen)
373.  På Taves bondes ager ved Birkende by – Ingemann/Hvad vindes på verdens vidtløftige hav – (Hans Tavsen)
374.  På holmen Herluf Trolle gik – O. C. Lund/Fransk folkemelodi – (Herluf Trolle)
375.  Danmarks guld og grönne skove – Grundtvig/Nutzhorn – (Anders Vedel)
376.  Solen sank bag grönne lunde – J. L. Heiberg/Weyse – (Tycho Brahes farvel)
377.  Hr. Sinklar drog over salten hav – E. Storm/Norsk folkemelodi – (Hr. Sinklars vise)
378.  Og det var mester Ole Vind – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Ole Vind)
379.  Stemmer i; ti nu ville vi sjunge! – St. St. Blicher/Oluf Ring – (Kristian den Fjerde i søslaget ved Femern)
380.  Kong Kristjan stod ved höjen mast – Johannes Ewald/D. L. Rogert – (Romance)
381.  Hvor vittige dværge – Grundtvig/Nutzhorn – (Gustav Adolf)
382.  Förfäras ej, du lilla hop – Joh. M. Altenburg. Overs. på svensk af Fougdonius/Häffner
383.  Konning havde sig København – Grundtvig/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Københavns belejring)
384.  De bølger komme med brask og med bram – C. Ploug/Oluf Ring – (Griffenfeld)
385.  Tungt kongedatrens tåre flød – C. Wilster/Oluf Ring – (Leonora Christina Ulfeldt)
386.  Thomas Kingo er salmisten – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Thomas Kingo)
387.  Gammel ven og gammel vej – Grundtvig/Nutzhorn – (Peder Syv)
388.  Kung Karl den unga hjälte – Esaias Tegnér/Westermark – (Karl den Tolvte)
389.  Syng nu, gutter små! – C. J. Brandt/E. Hornemann – (Tordenskjold)
390.  Hvo planted hist så höjt i nord – Ingemann/Oluf Ring – (Hans Egede)
391.  Trindt i Norden og vidt om land – Grundtvig/Oluf Ring – (Ludvig Holberg)
392.  Der sejled et skib fra Bergens fjord – C. Wilster/N. W. Gade – (Ludvig Holberg)
393.  Udrust dig, helt fra Golgata! – Johannes Ewald/N. W. Gade – (Johannes Ewald)
394.  Da var løst den værste knude – C. Hostrup/Thorvald Aagaard, eller som: Jylland mellem tvende have – (Stavnsbåndets løsning)
395.  For bønder himlens fugle mer – Grundtvig/Laub – (Bondefriheden)
396.  Frankrigs sönner! Op nu at fægte! – J. Rouget de l’Isle. Overs. Harald Holm/Marseillaisen. Efter J. Rouget de l’Isle – (Marseillaisen)
397.  Sommerdag i efterhøst – Grundtvig/Laub – (Thomas Thaarup)
398.  Der var en tid, da jeg var meget lille – Jens Baggesen/Mel. fra 18. årh. – (Jens Baggesen)
399.  Så kæmped de helte fra anden april – Grundtvig/Kunzen – (Englænderne 1801)
400.  Degång te di ved Kjøvvenhawn – St. St. Blicher/Andersen – (Æ skjætåsda-slaw 1801)
401.  Tidsalderne har og en nytårsdag – Grundtvig/Oluf Ring – (Thorvaldsen)
402.  Lynildsmand, som for vort öje – Grundtvig/Lindeman – (Henrik Steffens)
403.  Da gennem dampen – C. Hostrup/Oluf Ring – (Oehlenschläger)
404.  Ved toldboden steg en matros i land – Chr. Winther/Oluf Ring – (Atten hundrede og syv)
405.  Ved Kristjanssand – St. St. Blicher/Cora Nyegaard – (Søkampen ved Odden 22/8 1808)
406.  De snekker mødtes i kvæld på hav – Grundtvig/Carl Nielsen
407.  Kommer hid, I piger små! – Grundtvig/Weyse – (Willemoes)
408.  Söner av ett folk, som blött – J. L. Runeberg/Fransk folkemelodi – (Björneborgarnas Marsch)
409.  Ikkun mellem skjaldens frænder – Grundtvig/Thomas Kingo er salmisten – (R. K. Rask)
410.  Dronning over Dane-mark – Grundtvig/Crüger – (Kristi kirke til Dana)
411.  Kongehånd og folkestemme – Grundtvig/Sol er oppe – (De rådgivende stænder)
412.  Vort modersmål han elsked,- hun var hans ungdomsbrud – C. Ploug/Vort modersmål er dejligt – (Christian Flor)
413.  Længe nok har jeg bondepige været – K. Karstensen/Folkemelodi – (Det danske modersmål i Sønderjylland)
414.  Der plöjed en bonde på Sønderjyllands grund – C. Ploug/Thorvald Aagaard – (Laurids Skau)
415.  Kong Kristjan sad på Silkeborg – Grundtvig/På holmen Herluf Trolle gik – (Himmelbjerg-møderne)
416.  Hans øre var åbent for sandhed og ret – Grundtvig/Så kæmped de helte – (Frederik den Sjette)
417.  Hedelærken, den liden fugl – C. Ploug/Carl Nielsen – (St. St. Blicher)
418.  Sig nærmer tiden, da jeg må væk – St. St. Blicher/Laub. Oluf Ring – (Præludium)
419.  Guds fred! hvor I bygge – Grundtvig/Laub – (Grundtvig)
420.  Hvad kvidrer I om, I spurve grå! – Grundtvig/Laub – (Nyaars-Aften)
421.  Ligesom vølven i Nord-folkets gry – Bjørnson/Yderst mod norden lyser en ø
422.  Kimer, I klokker! nu sluktes en sol over mulde – C. Hostrup/Kimer, I klokker! ja, kimer för dag
423.  En kæmpe han var i al sin færd – C. Hostrup/Hvad kvidre I om, I spurve grå!
424.  Det flammed i vester, og himlen lued rød – Uffe Birkedal/Jeg så kun tilbage – (Ingemann)
425.  Gyldenlak, för du din glans har tabt – Henrik Wergeland/H. Tofte – (Henrik Wergeland)
426.  Hans røst ej lød i lærdes lag – Peder R. Møller/For bønder himlens fugle mer – (Kristen Kold)
427.  Der gik engang en ungersvend – Rasmus Nielsen/Thorvald Aagaard
428.  Den gang jeg drog af sted – P. Chr. Faber/E. Hornemann – (Den tapre landsoldat)
429.  Der flöj fra Holstens stændersal – C. Ploug/På holmen Herluf Trolle gik – (Atten hundrede otte og fyrre)
430.  Påskeklokken kimed mildt fra den danske kyst – C. Ploug/Færøisk folkemelodi – (Slaget ved Slesvig)
431.  Folkeligt skal alt nu være – Grundtvig/Thorvald Aagaard – (Folkeligheden)
432.  Alfader! du, hvis navn i Nord – Grundtvig/O du, som skabte hjerte mit
433.  Dagen med sit lyse öje – Grundtvig/Lindeman – (Rigsdagen)
434.  På Danmarks rige slette – C. Ploug/På Sjölunds fagre sletter – (Juni-grundloven)
435.  Ved Frederits blev der holdt et slag – Chr. K. Fr. Molbech/På holmen Herluf Trolle gik – (Olaf Rye)
436.  Det var en sommermorgen – Grundtvig/P. Heise – (Isted-slaget)
437.  Midt under Isted-slaget – Grundtvig/L. N. Boisen – (Den danske Menigmand)
438.  Slumrer sødt i Slesvigs jord! – H. P. Holst/J. P. E. Hartmann, eller som: Lytter I, som end har lyst – (Til de faldne)
439.  Bladet i bogen sig vender – Grundtvig/Harald Balslev – (Lykkens Foranderlighed)
440.  Stå fast du lille flok, stå fast – C. Ploug/Kong Kristjan stod ved höjen mast
441.  Brat af slaget rammet – Fr. Paludan Müller/J. P. E. Hartmann – (Maalet)
442.  De ranke bøge, vårens sol – C. Hostrup/I sne står urt og busk i skjul – (Risbøgen)
443.  Rugen bølger over Danmarks vænge – C. Ploug/Liflig fløjte Vælsklands nattergale – (Landbruget)
444.  Hel tungt han efter sig foden drog – C. Hostrup/Kunzen
445.  Hvad synger du om – C. Hostrup/Laub. Jørgen Petersen – (Lærken)
446.  Danmark, delt ved hav forinden – C. Hostrup/Nutzhorn – (Modersmålet)
447.  Dansker! dit folk er af de små – Grundtvig/Laub
448.  Vi har et håb, der ej er bygt – Mads Hansen/Berggreen – (Vort Haab)
449.  Eja! hvor man nu tumler med sønderjydens land! – K. Karstensen/Hvad vindes på verdens.
450.  De ti, te do draw fra mæ, da blew a så åljen’ – J. J. Lohmann/Barnekow – (Hvonær vi bliwer glaj)
451.  I Synnerjylland, dér er æ föjt – Karsten Thomsen/Thorvald Aagaard – (Vugg-Vihs)
452.  Hel trang er nu tiden i Sønderjylland – E. Lembcke/Om Danemarks kvide der lød en sang
453.  Det haver så nyligen regnet – J. Ottosen/Dansk folkemelodi
454.  Den gryed omsider den favre dag – Niels Møller/Thorvald Aagaard
455.  Søndret folk er vokset sammen – Helge Rode/Som en rejselysten flåde
456.  I folk, der går der sønderud – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard
457.  Det lyder som et æventyr, et sagn fra gamle dage – Henrik Pontoppidan/Laub – (Sønderjylland)
458.  Jeg er en simpel bondemand – Mads Hansen/Dansk folkemelodi. Thorvald Aagaard – (Bondens sang)
459.  Fo’ ajle di små blomster dæ’ dov æ’ te’ i år – Mads Hansen/H. Hansen – (Opvågnen)
460.  Venner, hvor er vort fædreland dog könt – C. Hostrup/E. de Puy – (En Vise om Andemad)
461.  Der er vel dag til suk og gråd – Niels Møller/Prinsessen sad i höjeloft
462.  Vi nævner et navn – Knut Hamsun/Carl Nielsen – (Bjørnson)
463.  Som dybest brønd gi’r altid klarest vand – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Historiens Sang)


FOLKEVISER

464.  Jeg gik mig ud en sommerdag at høre – Grundtvig/Svensk folkemelodi fra 17. årh.
465.  Agnete, hun stander på höjelands bro – Kæmpevise/Dansk folkemelodi
466.  Hr. Vismer, han red sig til elvebro – Kæmpevise/Finn Viderø – (Elvehjem)
467.  Hr. Oluf, han rider så vide om land – Kæmpevise/Dansk folkemelodi – (Elveskud)
468.  Jeg var mig en fattig ungersvend – Kæmpevise/Dansk folkemelodi – (Elvehöj)
469.  Villemand og hans væne brud – Kæmpevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Harpens kraft)
470.  Hr. Villemand og hans mø så pur – Kæmpevise/Villemand og hans væne brud – (Guldharpen)
471.  Der sidder tre møer i bure – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Åge og Else)
472.  Moder lærte hun sönnen sin – Kæmpevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Jomfru i Hindeham)
473.  Liden var stalt Inge – Riddervise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Jomfru på tinge)
474.  Hr. Iver og hr. Esbern Snare – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Esbern Snare)
475.  Jeg beder eder, alle mine mænd – Riddervise/Gl. dansk folkemelodi – (Lave og Jon)
476.  Skammel han bor sig nör i Ty – Riddervise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Ebbe Skammelsön)
477.  De fruer sidder på Lindholms hus – Riddervise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Hr. Verner i fangetårn)
478.  Riseli går i bure – Riddervise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Møens morgendrömme)
479.  Prinsessen sad i höjeloft – Kæmpevise/Folkemelodi – (Tavlebordet)
480.  Så mange sade de riddere – Folkevise/Povl Hamburger – (Svar som tiltale)
481.  Og det var liden Karen – Folkevise/Svensk folkemelodi – (Sct. Karen)
482.  Den jomfru tog over sig kåben blå – Kæmpevise/Oluf Ring
483.  Jeg tjente mig i kongens gård – Kæmpevise/Winding – (Jomfrusvenden)
484.  Og det var om en löverdag – Folkevise/Dansk folkemelodi fra middelalderen – (Den ømskindede brudgom)
485.  Det var en lördag aften – Folkevise. Omdigtet af Svend Grundtvig/Dansk folkemelodi
486.  Roselil’ og hendes moder, de sad over bord – C. K. F. Molbech/Folkemelodi
487.  Hr. Peder kasted runer over spange – H. Hertz/H. Rung

 

DANMARK

488.  Langt höjere bjerge så vide på jord – Grundtvig/Zinck
489.  Fæderneland! Ved den bølgende strand – Grundtvig/Laub. Nutzhorn – (Til Danmark)
490.  Vi har et gammelt fædreland – Grundtvig/På holmen Herluf Trolle gik
491.  Danmark, dine kæmpegrave – C. Ploug/Danmark, dejligst vang og vænge, eller som: Morgendug, der sagte bæver
492.  Kærlighed til fædrelandet – Grundtvig/Oluf Ring – (Den danske Nødvendighed)
493.  I Danmark er jeg født og båren – Grundtvig/Oluf Ring – (Danmarks Priis)
494.  I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme – H. C. Andersen/H. Rung. P. Schierbeck
495.  Der er et yndigt land – Oehlenschläger/H. E. Krøyer. Laub – (Fædrelands-Sang)
496.  Danmark! fostermoder kære! – St. St. Blicher/Morgendugg, der sagte bæver – (Himmelbjergsang)
497.  Vi har en lille snekke – C. Ploug/På Sjølunds fagre sletter
498.  Vort land, vort land, vort fædreland – C. Ploug/Vårt land, vårt land, vårt fosterland
499.  Der er et land, dets sted er höjt mod norden – C. J. Boye/Weyse
500.  Rosen blusser alt i Danas have – Poul Møller/Carl Nielsen – (Glæde over Danmark)
501.  Danmark, nu blunder den lyse nat – Thøger Larsen/Oluf Ring
502.  Se dig ud en sommerdag – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen
503.  Jeg véd, hvor der findes en have så skön – Mads Hansen/Nys fyldte skön Sired sit attende år – (En Have (Børnevise))
504.  Morgendugg, der sagte bæver i den lune vind – C. Hauch/Carl Nielsen – (Fædrelandssang)
505.  Jeg elsker de grönne lunde – J. Helms/A. Møller
506.  Sorgløst kan vi ej synge dit navn – Valdemar Rørdam/Thorvald Aagaard – (Danmark)
507.  I sommersol og blæst – Valdemar Rørdam/Lange-Müller
508.  Danmark, i tusind år – Valdemar Rørdam/Carl Nielsen – (Hymne)
509.  Vort hjem, du danske jord – L. C. Nielsen/C. F. E. Hornemann – (Slutningssang)
510.  O land, som gav os sönnekår – Otto C. Fønss/Thorvald Aagaard – (Danmark)
511.  Algrön hedder mit fædreland – L. C. Nielsen/Thorvald Aagaard – (Mit Land)
512.  Havet omkring Danmark, vort moderlige hav – L. C. Nielsen/Carl Nielsen – (Havets Sang)
513.  Og spörger du mig – Mads Nielsen/Ad. Riis-Magnussen
514.  Hvor smiler fager den danske kyst – Johannes V. Jensen/Oluf Ring
515.  Op, sjung og glæd dig, Danmarks sön! – Ingemann/Johanne Fenger – (Vaarsang)
516.  Droslen slog i skov sin klare trille – V. Esmann/J. Glæser
517.  Vi elsker vort land – Holger Drachmann/Lange-Müller
518.  Du danske mand! af al din magt – Holger Drachmann/Carl Nielsen – (Dansk Fædrelandssang)
519.  Som en rejselysten flåde – Helge Rode/Carl Nielsen
520.  Det store hav, som omspænder jorden – Helge Rode/Otto Mortensen – (Fjorden)
521.  Du gav os de blomster, som lyste imod os – Helge Rode/Otto Mortensen – (Danmark)
522.  Vort land er kun en lille bid – Holger Begtrup/Du danske mand! af al din magt
523.  Venner, ser på Danmarks kort – Chr. Richardt/Madsen-Stensgaard – (Vort land)
524.  Ud for verdens herregårde – Chr. Richardt/Danmark, dejligst vang og vænge – (Danmark)
525.  Underlige aftenlufte! – Oehlenschläger/Carl Nielsen – (Hjemvee)
526.  Jeg ser de bøgelyse øer ud over havet spredt – L. C. Nielsen/Thorvald Aagaard
527.  Dér ligger du i havet – Chr. Winther/Harald Balslev – (Sjælland)
528.  Akselstad, fra fiskervrå – Chr. Richardt/Venner, ser på Danmarks kort – (København)
529.  Fra Issefjorden det bruser – Ingemann/H. Matthison-Hansen – (Roskilde)
530.  Sorø! krans af sø og skove! – Ingemann/Morgendugg, der sagte bæver – (Sorø)
531.  Bornholm, du prude vikingmø – Lucianus Kofod/Glæser – (Bornholm)
532.  Skudan hon vaggar på bruzenes sjø! – Rektor J. C. Espersen/Bornholmsk melodi – (Sjøkarijn)
533.  Perle på havets – Mads Hansen/Længe var Nordens – (Fyn)
534.  Der er et land så kosteligt – Grundtvig/Laub – (Jylland)
535.  Kær est du, fødeland, sødt er dit navn – St. St. Blicher/Oluf Ring
536.  Jyden han æ stærk og sej – St. St. Blicher/H. C. Simonsen
537.  Der dukker af disen min fædrene jord – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen
538.  Jylland mellem tvende have – H. C. Andersen/P. Heise
539.  Gamle Jylland, hvor du trofast skyder – Uffe Birkedal/Droslen slog i skov sin klare trille
540.  Det raske folk, som plöjer – C. Ploug/Ej skansen blot og havet – (Jyderne)
541.  Endnu en gang forynger – Johan Skjoldborg/Oluf Ring – (Der vokser Skov paa Heden)
542.  Her har jeg stået i tusinde år – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard
543.  Du skönne land med dal og bakker fagre – Edv. Lembcke/Hr. Peder kasted’ runer – (For Sønderjylland)
544.  Hil dig, vor fane! – Grundtvig/J. P. E. Hartmann – (Dannebrog)
545.  Vaj höjt, vaj stolt og frit vort flag – C. Ploug/Vårt land, vårt land

FÆRØERNE

546.  Eg oyggjar veit, sum hava fjöll – Fr. Petersen/Jón Jónsón. Joh. Hartmann – (Færøsk nationalsang)
547.  Jeg øer véd med fjeld ved fjeld – Frederik Petersen/Eg oyggjar veit – (Oversættelse af nr. 546)

GRÖNLAND


548.  Et stolt og trodsigt land – Chr. Ludwigs/Vort hjem, du danske jord


DE NORDISKE LANDE


ISLAND


549.  Yderst mod norden lyser en ø – A. Munch/Norsk folkemelodi
550.  Ó, Gud vors lands! ó, lands vors Gud – Matthías Jochumsson/Sveinbjörnsson – (Lofsöngur)
551.  Vort hjemlands Gud, vort hjemlands Gud! – Matthías Jochumsson. Overs. Olaf Hansen/O, Gud vors lands – (Lovsang)
552.  O sommersol, så signefuld! – Páll Olafsson. Overs. Olaf Hansen/Lundh. – (Sommer)
553.  Jeg elsker, o storm, dit forrygende vejr – Hannes Hafstein. Overs. Olaf Hansen/Thorvald Aagaard – (Storm)


NORGE

554.  Ja, vi elsker dette landet – Bjørnson/R. Nordraak
555.  Der ligger et land mod den evige sne – Bjørnson/R. Nordraak
556.  Jeg vil værge mit land – Bjørnson/L. Nielsen – (Fædrelands-sang)
557.  Gud signe vårt dyre fedraland – E. Blix/Den signede dag med fryd vi ser
558.  Gud signe Norigs land – Arne Garborg/Engelsk nationalmelodi – (Lande vaart)
559.  Vær hilset, Norges klippeland – Grundtvig/På holmen Herluf Trolle gik
560.  Fremad! fremad! – Bjørnson/Edv. Grieg
561.  Javist er her trangt, er her strengt og goldt – Kr. Elster/Der ligger et land mod den evige sne
562.  Mens Nordhavet bruser mod fjeldbygt strand – C. N. Schwach/L. M. Ibsen
563.  Millom bakkar og berg ut med havet – Ivar Aasen/Norsk folkemelodi – (Nordmannen)
564.  Se Norges blomsterdal! – M. A. L. Aabel/Tysk melodi
565.  Dei vil alltid klaga og kyta – Ivar Aasen/Norsk folkemelodi
566.  På Vossevangen, dér vil jeg bo – C. Hauch/N. P. Hillebrandt – (Vossevangen. En Bondekarls Sang)
567.  På solen jeg ser, det lider alt frem – J. Moe/Ole Bull
568.  Den norske sjømand er – Bjørnson/Edv. Grieg – (Norsk sjømands-sang)


SVERIGE

569.  Sverige, Sverige, Sverige, fosterland – Verner von Heidenstam/W. Stenhammar
570.  Fädernas kyrka i Sveriges land – J. A. Eklund/G. Aulén
571.  Mandom, mod och morske män – R. Dybeck/Svensk folkemelodi
572.  Vår svenska fana, gul och blå – E. Beckman/K. Collan
573.  Hell dig, du höga Nord! – B. F. Cöster/Crusell
574.  Ej med stora later och starka ord – Axel Lundegård/Alice Tegnér
575.  Jag vet ett land långt upp i högan nord – G. Nyblæus/Otto Lindblad – (Dalarne)
576.  Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land! – Anders Fryxell/Svensk folkemelodi – (Värmland)


FINLAND

577.  Vårt land, vårt land, vårt fosterland – J. L. Runeberg/F. Pascius
578.  Hör, hur härligt sången skallar – E. von Qvanten/F. Pascius
579.  I högan nord vår vagga stod – Zachris Topelius/Vår svenska fana
580.  Dold mellan furorna ligger min koja – Yrjö Koskinen/Finsk folkemelodi
581.  Det folk blev fritt, det land blev rikt – Zachris Topelius/Finsk melodi
582.  Hur härligt sången klingar på älskat modersmål! – J. F. Hagfors/J. F. Hagfors – (Modersmålets sång)


NORDEN

583.  Höje Nord, friheds hjem! – C. Hostrup/J. Glæser
584.  Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord – R. Dybeck/Jämtlandsk folkemelodi
585.  Længe var Nordens – C. Ploug/R. Crusell
586.  Kan I mærke, det lysner af solskin i sindet – Jonas Gudlaugsson/Carl Nielsen
587.  Unge genbyrds-liv i Norden! – C. Ploug/J. H. Stunz
588.  Midt i en jærntid, der ikkun tror – Jonas Lie/Oluf Ring – (Sang for Norden)
589.  Hvor de hvide bræer skinne – C. Ploug/Crusell
590.  Norröna-stammens længsel – Bjørnson/Ej skansen blot og havet – (Norrøna-stammen)
591.  Här stå vi på toppen av jorden – C. W. Böttiger/Tysk melodi
592.  Folkeånder rejser sig – O. Arvesen/Frihed er det bedste ord
593.  Åndesyn fra gamle dage – C. Ploug/Hvor de hvide bræer skinne
594.  En skål for det blinkende søernes bånd – Chr. Richardt/Fransk melodi – (For Sverrig og Norge)
595.  Årene skride, ungdomskraften svinder – C. Ploug/Jord, i hvis favn

ANDRE LANDE

596.  Hil dig, drot på havets strömme – C. Ploug/Danmark, dejligst vang og vænge – (England)
597.  Det, som skinner vester hist – Henrik Wergeland/Oluf Ring
598.  Gennem eges stolte kroner – Efter Max von Schenkendorf: Frühlingsgruss an das Vaterland. Ved Marius Kristensen/Unge genbyrds-liv i Norden – (Tyskland)
599.  Hvorfor svulmer Weichselfloden som et heltebryst – C. Hauch/Oluf Ring – (Polen)
600.  Du store, rige, frie land – Adam Dan/Vårt land, vårt land – (Nordamerika)
601.  Bag bølgende have – Kr. Østergaard/Hvad vindes på verdens vidtløftige hav – (Arven)
602.  Et land med höj for bjergetop – K. S. Sunesen/Jeg er en simpel bondemand – (Argentina)


HJEMSTAVNEN

603.  Ak! ingensteds er roserne så røde – Jens Baggesen/Laub – (Til mit Fædreland)
604.  Når somrens sang er sungen – C. Hostrup/Carl Nielsen – (Hjemmets Sang)
605.  Mit hjem, hvor mine fædres fjed – Peder R. Møller/Carl Nielsen – (Mit Hjem)
606.  Jeg lagde min gård i den rygende blæst – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard – (Bondevise)
607.  En bonde med sin sædekurv – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard – (Sædemand)
608.  En bonde han vågner med hanen på hjald – Johan Skjoldborg/Du husmand, som örker den stridige jord
609.  Spurven sidder stum bag kvist – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard – (Mors Rok)
610.  Hist, hvor vejen slår en bugt – H. C. Andersen/J. C. Gebauer – (Moderen med Barnet)
611.  Der er en gammel rönne her udenfor vor by – Mads Hansen/Carl Nielsen – (Den Villeste)
612.  Min plet af fødelandets jord – Johan Skjoldborg/Ad. Riis-Magnussen – (Hjemmet)
613.  Her gad jeg bo og bygge – Chr. Winther/Laub – (En Hytte)
614.  Skuld gammel venskab rejn forgo – Robert Burns. Fri overs. v. Jeppe Aakjær af digtet “Auld lang syne”/Skotsk folkemelodi
615.  Han Ole bor på heden – Jeppe Aakjær/Poul Hellmuth – (Endnu et bitte Nyk)
616.  Jeg er født på Jyllands sletter – Jeppe Aakjær/Laub – (Min Hjemmen)
617.  Jeg er havren. Jeg har bjælder på – Jeppe Aakjær/Axel Agerby
618.  Du kære blide danske bæk – Jeppe Aakjær/P. Schierbeck
619.  I skovens dybe, stille ro – Sandsynligvis Fritz Andersen/Dansk folkemelodi
620.  Jeg har stået på mindets höje – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard – (Kæmpehøjen)
621.  O, vestenvind, o, stride vind – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Vestenvinden)
622.  For en fremmed barskt og fattigt – A. Egeberg Jensen/Ernst A. Kiørboe
623.  Hellig jord er vor hjemstavns muld – Olaf Andersen/Thorvald Aagaard – (Hjemstavnen)


ÅRET OG DAGEN

624.  I sne står urt og busk i skjul – Ingemann/J. P. E. Hartmann
625.  Det er hvidt herude – St. St. Blicher/Laub – (Ouverture)
626.  Sneflokke kommer vrimlende – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard
627.  Sneen dækker mark og mose – Chr. Winther/Ad. Riis-Magnussen
628.  Der er ingenting i verden så stille som sne – Helge Rode/Laub – (Sne)
629.  Vor sol er bleven kold – Johannes V. Jensen/Johannes Andersen – (Solhvervssang)
630.  Hør, hør, hvor det tør! – Chr. Richardt/J. Malling – (Tøvejr)
631.  Blæs, søndenvind, lad søen høre dig! – St. St. Blicher/Oluf Ring – (Den unge Lærkes Foraarssang)
632.  Velkommen, lærkelil! – Chr. Richardt/J. Glæser – (Ved Lærkens Komme)
633.  Det er lærkernes tid – Ludvig Holstein/Thorvald Aagaard
634.  Lysfyldt morgen, til marven kold – Johannes V. Jensen/Thorvald Aagaard – (Stæren)
635.  Våren er i luften – Rasmus Nielsen/Harald Balslev. Oluf Ring
636.  Nu springer våren fra sin seng – Viggo Stuckenberg/Carl Nielsen – (Første Maj)
637.  Nu rider vårens glade svend – Ludvig Holstein/Emilius Bangert – (Vaaren)
638.  Et forårspust går over sne – Johannes Jørgensen/Chr. Christiansen – (De hellige tre Konger II)
639.  Forårshimlen er ren og blå – Johannes Jørgensen/Harald Balslev – (Foraars-Evangelium II)
640.  Nu skinner sol i haver – Johannes Jørgensen/Harald Balslev – (Foraars-Evangelium V)
641.  Grön er vårens hæk – Poul Møller/N. W. Gade – (Aprilsvise)
642.  Den kedsom vinter gik sin gang – Ambrosius Stub/Oluf Ring
643.  Al verdens skaber mild og blid – Gammel majvise/Dansk folkemelodi
644.  Frydeligt med jubelkor – Morten Børup. Overs. Fr. Moth af “In vernalis temporis”/Samtidig melodi. Carl Nielsen
645.  Nord fra og syd fra – L. C. Nielsen/Oluf Ring – (Den farende Blæst)
646.  Hej, hvilken herlig vind! – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard
647.  Solen ler så godt og mildt – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard – (Majsol)
648.  Der er så travlt i i skoven – Chr. Richardt/Madsen-Stensgaard – (Texter 3. I Skoven)
649.  Hvor skoven dog er ung og frisk! – Chr. Richardt/Jul. Bechgaard – (Ved Løvspring)
650.  Se, det summer af sol over engen – Holger Drachmann/Poul Hellmuth – (Maj-Vise)
651.  Nu lyser løv i lunde – Johannes Jørgensen/Carl Nielsen
652.  Når egene knoppes – Chr. Richardt/Oluf Ring – (Sommervise)
653.  Du danske sommer, jeg elsker dig – Thøger Larsen/Otto Mortensen – (Sommervise)
654.  Nu er dagen fuld af sang – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Piger paa Engen)
655.  Herligt, en sommernat – J. L. Heiberg/Fr. Kuhlau – (Chor)
656.  Kom ud i marken en sommerdag – Mads Hansen/J. L. Emborg – (Sommeren. (Børnevise))
657.  Jeg lægger mig i læet her ved storrugens rod – Jeppe Aakjær/Emilius Bangert. Povl Hamburger – (Forspil)
658.  Storken sidder på bondens tag – Ingemann/Weyse
659.  Han kommer med sommer, han kommer med sol – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard – (Storken)
660.  Så drager du ad fremmed land – Chr. Winther/Laub – (Til Storken)
661.  Vipper springe – R. Frankenau/Weyse – (Høstsang)
662.  Nu er det længe siden – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Naar Rugen skal ind)
663.  Giv dem nu tömmen, de pumrede øg – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard – (Rugen kjøres hjem)
664.  Marken er mejet, og høet er høstet – Adolph Recke/Dansk folkemelodi
665.  I skov, hvor bøssen knalder – Emil Aarestrup/Oluf Ring – (Nøddevise)
666.  Det lysner over agres felt – Ludv. Holstein/Harald Balslev – (Det lysner)
667.  En stille, høstlig brusen – Chr. Richardt/Chr. Christiansen – (I Høst)
668.  Lysets engel går med glans – Ingemann/Weyse
669.  Nu vågne alle Guds fugle små – Ingemann/Weyse
670.  Dagen er oppe, glæden tændt – Bjørnson/Oluf Ring
671.  Hvem er det, der bryder nattemörkets dvalering? – Johan Skjoldborg/Thorvald Aagard – (Morgensang)
672.  Nu lukker sig mit öje – P. Foersom/Sig månen langsomt hæver – (Linas Aftenbøn)
673.  Der står et slot i vesterled – Ingemann/Weyse
674.  Dagen går med raske fjed – Ingemann/Weyse
675.  Til vor lille gerning ud – Ingemann/Weyse
676.  I fjerne kirketårne hist – Ingemann/Weyse
677.  Den skönne jordens sol gik ned – Ingemann/Weyse
678.  Fred hviler over land og by – Ingemann/Laub
679.  Nu mörket bryder på – H. Nutzhorn/Nutzhorn
680.  Natten er så stille – J. L. Heiberg/Weyse
681.  Stille, hjerte, sol går ned – Jeppe Aakjær/Laub – (Aften)


UNGDOMSSANGE

682.  Løft dit hoved, du raske gut! – Bjørnson/P. Jerndorff – (Øyvinds sang)
683.  En ungdom, som er stærk og sund – Bjørnson/Thorvald Aagaard
684.  Undrer mig på, hvad jeg får at se – Bjørnson/M. Eskesen. Oluf Ring – (Over de høje fjælde)
685.  Fremtidens land! – Bjørnson/Carl Nielsen – (Fremtidens land)
686.  Når du vil på fjeldesti – Bjørnson/Laub
687.  Danmarks ungdom, skulderbred – Holger Drachmann/Weyse – (For Danmarks Ungdom)
688.  Jeg rutter med glædens og håbets ord – C. Hostrup/Mens Nordhavet bruser – (Ungdommen)
689.  Vær glad, når faren vejer – Bjørnson/Lindeman – (I en tung stund)
690.  Jeg vælger mig april! – Bjørnson/Lindeman
691.  Om strömmen mod dig bruser – vov at stå! – St. St. Blicher/Thorvald Aagaard
692.  Ud går du nu på livets vej – St. St. Blicher/Carl Nielsen
693.  Modig ungdom – Th. Aagaard/Thorvald Aagaard
694.  I strömlejet bruser den stærke flod – Jannik Lindbæk/Thorvald Aagaard – (Ungdom)
695.  Jeg bærer med smil min byrde – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Sundt Blod)
696.  Træet stod færdigt med blad og med knop – Bjørnson/Thorvald Aagaard – (Træet)
697.  Barndommens vang! – J. P. Kristensen-Randers/Oluf Ring – (Et Menneskeliv)
698.  Frugtbar ligger Danmarks ager – Johan Skjoldborg/Ad. Riis-Magnussen – (Fremtids Dage)


VANDRESANGE OG VISER

699.  Uden sang og uden klang – Johan Godtfried Conradi/J. G. Conradi – (Sangerlyst)
700.  Du, som har sorg i sinde – Chr. Winther/J. P. E. Hartmann – (Og det var Folmer Spillemand, der meldte sig med Sang)
701.  Farvel, du liden ravnekrog! – Holger Drachmann/Oluf Ring – (Sang gennem Skoven)
702.  Farvel, min velsignede fødeby! – Poul Martin Møller/Carl Nielsen – (Af Sted)
703.  På vandring! På vandring! – Ingemann/Ad. Riis-Magnussen
704.  Man må rejse til fods for at sprænge med hast – C. Hostrup/Oluf Ring
705.  Fra kvalmfulde mure! – Oehlenschläger/Laub. Gade – (Sanct Hansaften-Spil. De Kiørende)
706.  I skyggen vi vanke – Oehlenschläger/Carl Nielsen. Laub – (Sanct Hansaften-Spil. Pigerne inde i Skoven)
707.  Ole sad på en knold og sang – Jeppe Aakjær/Alfred Tofft
708.  Vi gå över daggstänkta berg – Olaf Thunman/Folkemelodi fra Hälsingland
709.  Där gingo tre jäntor i solen – Gustaf Fröding/Felix Körling. Oluf Ring – (Tre trallende jäntor)
710.  Vägarna de skrida – K. E. Forsslund/Svensk folkemelodi – (Vandringsvisa)
711.  Marschen går till Tuna – Erik Axel Karlfeldt/Thorvald Aagaard – (Dalmarsch)
712.  Låt oss åka sakta – Gustaf Fröding/Laub – (Vinternatt)
713.  Hör du ej bjällrorna, hör du hur sången – Gustaf Fröding/Thorvald Aagaard – (Gitarr och Dragharmonika)
714.  Å kjøre vatn å kjøre ve’ – Norsk folkevise/Norsk folkemelodi
715.  Og ræven lå under birkerod – Bjørnson/H. Kjerulf – (Haren og Ræven)
716.  Hu hej! kor er det vel friskt og lett – Kr. Janson/Norsk folkemelodi
717.  Til fjelds over bygden står min hu – J. S. Welhaven/H. Rung – (Vejviseren synger)
718.  Flyv, fugl! flyv over Furesøens vove! – Chr. Winther/J. P. E. Hartmann
719.  Lette bølge! når du blåner – J. L. Heiberg/Mozart (?) – (Barcarole)
720.  Vila vid denna källa! – C. M. Bellman/Bellman
721.  Här är gudagott att vara – G. Wennerberg/G. Wennerberg
722.  Vingede skarer – J. S. Welhaven/Thorvald Aagaard – (Høstsang)
723.  Det haver så nyligen regnet – Folkevise v. Svend Grundtvig/Nyere dansk folkemelodi
724.  Nys fyldte skön Sired sit attende år – Thomas Thaarup/J. A. P. Schulz
725.  Min falk den flöj over mark og vang – C. Hauch/Johanne Fenger – (Valdemars Sang)
726.  Jeg mindes vel et sted, gid jeg var der igen – C. Hauch/Povl Hamburger – (Lauras Sange. I. Hjemmet)
727.  Husker du i høst, da vi hjemad fra marken gik – C. Ploug/P. Heise
728.  Mads Doss han war en kon koltringsknæjt – St. St. Blicher/Folkemelodi
729.  Alle mine længsler de smyger sig om dig – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Ung Vise)
730.  Om jeg tar mig en livsens ven – Jeppe Aakjær/Thorvald Aagaard – (Gylden Sol)
731.  Kristallen den fina som solen månd’ skina – Folkevise fra Dalarna/Svensk folkemelodi
732.  Längtan heter min arvedel – E. A. Karlfeldt/Finsk folkemelodi. Oluf Ring
733.  Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig – Gustaf Fröding. Efter folkevisen: “Inga, liten kvarnpiga”/Oluf Ring
734.  Fjärran han dröjer från grönskande dalar – Overs. Karl Wetterhoff/Finsk folkemelodi – (Tuoll’ om mun kultani)
735.  Fjorton år, tror jag visst, att jag va’ – H. Lilliebjörn/Svensk folkemelodi
736.  Se, sländan hon går – Ernst Björck/Svensk folkemelodi
737.  Anders, han var en hurtiger dräng – C. Ekeman/Svensk folkemelodi
738.  Gossen min bor i Alunda by – Folkevise ved A. Afzelius/Svensk folkemelodi
739.  Varför sitta vi så still och tysta? – Erik Axel Karlfeldt/Folkemelodi fra Skåne – (Aspåkers-polska)
740.  Aftnen er stille – Bjørnson/Agathe Backer-Grøndahl – (Stevnemødet)
741.  Nu tak for alt, ifra vi var små – Bjørnson/Oluf Ring – (Synnøves Sang)
742.  Holder du af mig – Bjørnson/E. Hornemann
743.  Og jeg vil ha’ mig en hjertenskær – Cl. P. Riis/Aug. Söderman
744.  En sømand med et modigt bryst – Johannes Ewald/Laub – (Arioso)
745.  Har jeg min båd, mit sejl og mit net – A. Oehlenschläger/Weyse – (Fiskerens Vise)
746.  De refsnæsdrenge, de samsøpiger – St. St. Blicher/Carl Nielsen
747.  Vinden er så föjelig – Holger Drachmann/I. H. Nebelong – (Frisk Morgen)
748.  Den sømand, han må lide – A. Recke/Gl. sømandsmelodi. Gl. dansk melodi
749.  Og er’et osse vis og sand, og kan a po jer li’e – Skotsk folkevise: “There’s nae luck about the house” – tillagt Julius Mickle. Overs. Jakob Knudsen/Skotsk folkemelodi – (Sømandens kone synger)
750.  En sjöman älskar havets våg – Finsk folkevise/Finsk folkemelodi
751.  Vinden drar, skeppet far – Finsk folkevise/Finsk folkemelodi
752.  Nu kan vi danse! – Chr. Winther/Thorvald Aagaard – (Sommerlyst)
753.  Kom, glade overgivenhed – H. V. Kaalund/Oluf Ring – (Den sande Fryd)

BLANDEDE SANGE

754.  Den skönne sol så lys og klar – Nicolaus Hermann. Efter “Die helle sonn leucht jezt herfür”/Det lakker nu ad aften brat
755.  Altid frejdig, når du går – Chr. Richardt/Dagen går med raske fjed – (Væbnersang)
756.  Alt solen gik til senge – Chr. Richardt/Velkommen fra de døde – (Eneboernes Aftensang)
757.  Sov, mit barn, sov længe – Chr. Richardt/P. Heise – (Vuggevise)
758.  Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred! – Ingemann/Berggreen, eller dansk folkemelodi
759.  Min Jesus, lad mit hjerte få – Grundtvig (efter en herrnhutisk salme)/Crüger
760.  Jeg så ham som barn med det solrige öje – V. Birkedal/Norsk folkemelodi
761.  Man siger, livet har bange kår – Hans Rørdam/Thorvald Aagaard
762.  Så vide om land, som sol mon gå – W. A. Wexels/O, Gud ske lov til evig tid!
763.  Flyv ud, mit korn, i mulde – Chr. Richardt/C. Mortensen – (Sædemandens Sang)
764.  Fremad! er verdens vilde røst – O. Arvesen/Morten Eskesen
765.  Herre! lær mig ret at blive lille – O. Bertelsen/P. Heise eller som: Kirkeklokke, mellem ædle malme
766.  Blomster i vår – C. J. Brandt/Winding
767.  Et undres jeg på ved morgen og kvæld – Marie Wexelsen/O, Gud ske lov til evig tid!
768.  Når alting går til hvile – Fr. Paludan-Müller/Oluf Ring, eller som: Velkommen fra de døde – (Nattevagt)
769.  Hvor kues ensom sjælens mod! – Fr. Paludan-Müller/Laub
770.  Imellem nattens stjerner – Johannes Jørgensen/Povl Hamburger
771.  Der drager en slægt imod underets land – Hans Hartvig Seedorff Pedersen/Thorvald Aagaard
772.  Betragt mit svage spind – Oehlenschläger/Carl Nielsen
773.  Jeg har båret lærkens vinge – M. Rosing/Fr. Silcher
774.  Till Österland vill jag fara – Svensk folkemelodi/Folkevise
775.  Vi er fæstere her for en tid – Kristian Østergaard/Thorvald Aagaard – (Fæstere)
776.  Der er mennesker, der altid – Mads Nielsen/Aa. L.
777.  Alle verdens riger ældes – Grundtvig/J. G. Ebeling
778.  Fjernt har dine sönner, Danmark, faret fra din favn – Jensine Jensen/Thorvald Aagaard
779.  Her er det land, der med skyer til fjelde – Valdemar Rørdam/Thorvald Aagaard – (Dybbølsangen)
780.  Du mand af Nord, stå vagt om dine lande – Gunnar Gunnarsson/Thorvald Aagaard
781.  Engang har vi sejlet, vi tre i Nord – Kai Hoffmann/Jørgen Bentzon eller som: Mens Nordhavet bruser – (De tre Riger)
782.  Nu hænger, höjt over Danmarks have – L. C. Nielsen/Thorvald Aagaard – (Danmarks Have)
783.  Sådan er den danske sommer – Valdemar Rørdam/Emilius Bangert – (Den danske Sommer)
784.  Nu rinder sol i sin vælde fra skyen – Anders Dolleris/Bellman – (Landarbejderen)
785.  Siig, er det lövfaldstider – Johan Skjoldborg/Thorvald Aagaard – (Vor Tid)
786.  Flyv höjt, vor sang, på stærke vinger – A. C. Meyer/A. de Geyter
787.  Nu velkommen enhver under ungdommens tag – L. Budde/Nu han svävade kring
788.  Når somrens skönne tid er endt – Anders Dolleris/Oluf Ring
789.  Jeg gik mig hen ad ensom sti – Mads Hansen/I. C. Gebauer – (Hvad Fuglen sang)
790.  Ingerid Sletten af Sillejord – Bjørnson/P. Heise
791.  De vår en daw i høstens ti – Karsten Thomsen/Thorvald Aagaard – (Law Jens kom hjem)
792.  Mi nååbo, Pe sme, æ en ondele jen – Anton Berntsen/Anton Berntsen – (Mi Nååbo, Pe Sme)

Listen er udarbejdet af Line Rishøj.