15. udgave

Folkehøjskolens Sangbog, 15. udgave (1964). Her er sangteksterne for første gang ledsaget af noder.
Udvalg: Harald Engberg-Pedersen, Agnar Søgård Jørgensen, Karl Bak, Uffe Grosen og Holger Ploug Jørgensen

SALMER

MORGEN

1.  Den signede dag med fryd vi ser – Grundtvig. Efter Den gamle Christelige Daguise/C. E. F. Weyse
2.  Så takke vi Gud, vor Fader god – Grundtvig. Efter Den gamle Christelige Daguise/Mel. som nr. 1
3.  Den skønne sol så lys og klar – Nicolaus Hermann. Overs. G. Ipsen/Mel. som nr. 195
4.  Den mørke nat forgangen er – Sthen/Th. Laub
5.  O, Gud ske lov til evig tid! – Sthen/(Arrebo) Kingo
6.  Nu sol i øst oprinder mild – Rs. Rerav. Her v. C. J. Brandt/Carl Nielsen
7.  Jeg vil din pris udsjunge – Georg Niege. Overs. Jacob Madsen/Hamburg
8.  Rind nu op i Jesu navn – Th. Kingo/J. B. Lully – (Dend Første Morgen-Sang)
9.  Nat, søvn og slum og seng, vel – Th. Kingo/Mel. som nr. 227 – (Dend 3. Morgen-Suk)
10.  Op, min sjæl! thi sol er oppe – Th. Kingo/Freylinghausen – (Dend 4. Morgen-Suk)
11.  Farvel, du hvilesøde nat – Th. Kingo/Joh. Crüger – (Dend 5. Morgen-Suk)
12.  Nu rinder solen op af østerlide – Th. Kingo/Joh. Schop (?) – (Dend Sjette Morgen-Sang)
13.  Morgenrøden sig udstrækker – Th. Kingo/Mel. som nr. 156 – (Dend 7. Morgen-Suk)
14.  Vågn op og slå på dine strenge – Th. Kingo/Hamburg – (Dend Syvende Morgen-Sang)
15.  Vor tro er den forvisning på – J. H. Schrader/Th. Laub
16.  Morgenhanen atter gol – Grundtvig/Oluf Ring
17.  Løft dig, sjæl, på lysets vinger – Grundtvig/Mel. som nr. 159
18.  Morgenstund har guld i mund! – Grundtvig/Th. Laub
19.  Nu ringer alle klokker mod sky – Ingemann/C. E. F. Weyse
20.  Lysets engel går med glans – Ingemann/C. E. F. Weyse
21.  Nu vågne alle Guds fugle små – Ingemann/C. E. F. Weyse
22.  I østen stiger solen op – Ingemann/C. E. F. Weyse
23.  Gud ske tak og lov! – Ingemann/C. E. F. Weyse
24.  Nu titte til hinanden de favre blomster små – Ingemann/C. E. F. Weyse
25.  Gud, du som lyset og dagen oplod – C. J. Brandt/Aug. Winding
26.  Du, som vejen er og livet – Chr. Richardt/A. P. Berggreen
27.  Se, nu stiger solen af havets skød – Jakob Knudsen/Oluf Ring
28.  Gud ske lov for nattero – K. L. Aastrup/Mel. som nr. 87
29.  Nu gløder øst i morgenskær – K. L. Aastrup/Tysk mel.
30.  O Jesus, morgenstjerne – H. Thomissøn. Efter en Mariavise/Nederl. Psalter
31.  Du trøster bedst i al vor nød – Luther/Mel. som nr. 170
32.  Tak for al din fødsels glæde – Th. Kingo/Joh. Schop
33.  Lad landet dejligt stå – Th. Kingo/Mel. som nr. 12
34.  Dig være, mildeste Gud Fader – J. Menzer/Mel. som nr. 14
35.  Gud ene tiden deler – Brorson. Gendigtning af J. Heermann: “Gott Lob, die Stund ist kommen”/Mel. som nr. 51
36.  Lad verden ej med al sin magt – Brorson/Gesius
37.  Guds ord, det er vort arvegods – Grundtvig/Mel. som nr. 190
38.  Sandhed og nåde – Grundtvig/Mel. som nr. 92
39.  Fader vor i høje sale! – Grundtvig/Mel. som nr. 159
40.  Give Gud, jeg efterhånden – Grundtvig/Mel. som nr. 63
41.  O du, som skabte hjerte mit – Grundtvig/Klug
42.  Fra hal og hytter små – Grundtvig/Mel. som nr. 126
43.  Intet så stort, han det jo kan – Grundtvig/Th. Laub
44.  Hele verden ej opvejer – Grundtvig/Mel. som nr. 56
45.  O, hør os, Jesus milde – Grundtvig/H. O. C. Zinck
46.  Stol du kun på dit fadervor! – Grundtvig/Mel. som nr. 188
47.  Vær stille, hjerte, bi på Gud! – C. J. Brandt/Mel. som nr. 41

AFTEN

48.  Den lyse dag forgangen er – Sthen, ved Brandt/Dansk folkemel.
49.  Når mørket jorden blinder – *mangler/16. årh.
50.  Sov sødelig, sov blødelig – J. Mathesius/Görlitz
51.  Nu hviler mark og enge – Paul Gerhardt. Overs. Peder Møller/H. Isaac
52.  Sig månen langsomt hæver – Matthias Claudius. Overs. Hauch/J. A. P. Schulz
53.  Dagen nu sin afsked tager – Th. Kingo/Mel. som nr. 62 – (Dend 1. Afften-Suk)
54.  Skriv på min seng og sovetræ – Th. Kingo/Schumann
55.  Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer – Th. Kingo/J. Schop (?) – (Dend Fierde Afften-Sang)
56.  Hvilestunden er i vente – Th. Kingo/Th. Laub – (Dend 4. Afften-Suk)
57.  Det mulmer mod den mørke nat – Th. Kingo/Tysk mel. – (Dend Femte Afften-Sang)
58.  Til hvile solen går – Th. Kingo/H. O. C. Zinck – (Dend Siette Afften-Sang)
59.  O Gud, af hjertens grund – Th. Kingo/Mel. som nr. 58
60.  Aftenstjernen hisset tindrer – Th. Kingo/Mel. som nr. 62 – (Dend 6. Afften-Suk)
61.  Se, hvor sig dagen atter skynder – Th. Kingo/Mel. som nr. 189 – (Dend Syvende Afften-Sang)
62.  Tiden skrider, dagen rinder – Th. Kingo/Th. Laub – (Dend 7. Afften-Suk)
63.  Skriv dig, Jesus, på mit hjerte – Th. Kingo/Genève
64.  Nu lukker sig mit øje – P. Foersom/Mel. som nr. 52 – (Linas Aftenbøn)
65.  Vor Gud! så lad det kendes – Grundtvig/Mel. som nr. 107
66.  Søde Gud! din engleskare – Grundtvig/Oluf Ring
67.  Kirkeklokke! mellem ædle malme – Grundtvig/H. Rung – (Kirke-Klokken)
68.  Dig vandre vi så gerne med – Grundtvig. Efter Th. Kingo: “Hvor lifligt er det dog at gaa”/Mel. som nr. 227
69.  Jeg er træt og går til ro – Luise Hensel. Overs. Kristian Arentzen/Bøhmisk mel.
70.  Klokken slår, tiden går – H. Agerbek/Mel. som nr. 196
71.  Fred hviler over land og by – Ingemann/Th. Laub
72.  Der står et slot i vesterled – Ingemann/C. E. F. Weyse
73.  Dagen går med raske fjed – Ingemann/C. E. F. Weyse
74.  Til vor lille gerning ud – Ingemann/C. E. F. Weyse
75.  I fjerne kirketårne hist – Ingemann/C. E. F. Weyse
76.  Bliv hos os, når dagen hælder – Ingemann/C. E. F. Weyse
77.  Den skønne jordens sol gik ned – Ingemann/C. E. F. Weyse
78.  Altid frejdig, når du går – Chr. Richardt/Mel. som nr. 73 – (Væbnersang)
79.  Alt solen gik til senge – Chr. Richardt/Mel. som nr. 349 – (Eneboernes Aftensang)
80.  Ved solbjergslag – Anton Nielsen/J. Malling
81.  Jeg lægger mig så trygt til ro – Chr. Winther/Carl Nielsen – (Aftenbøn)
82.  Nu mørket bryder på – H. Nutzhorn/H. Nutzhorn
83.  Tunge, mørke nattesky’r – Jakob Knudsen/Carl Nielsen
84.  Nu tændes de stjerner i aftenblå – Johannes Jørgensen/Mel. som nr. 5 – (Aftenbøn)
85.  Imellem nattens stjerner – Johannes Jørgensen/Povl Hamburger
86.  Nu længes alle skygger – Johannes Jørgensen/Mel. som nr. 144 – (Aftensang)
87.  Gud ske tak for dag, der gik – K. L. Aastrup/Oluf Ring

KRISTENLIVET

88.  Aleneste Gud i himmerig – Græsk fra 2. årh. Her i C. J. Brandts oversættelse/Schumann
89.  Himlene, Herre, fortælle din ære – Grundtvig/Mel. som nr. 165
90.  Til himlene rækker din miskundhed, Gud! – Ingemann/J. P. E. Hartmann – (Den Miskundelige)
91.  Som tørstige hjort monne skrige – Grundtvig/Oluf Ring
92.  Hyggelig, rolig, Gud! er din bolig – Grundtvig/L. M. Lindeman
93.  Giv mig, Gud, en salmetunge – Grundtvig/Førreformatorisk
94.  Min sjæl, du Herren love – J. Poliander v. C. J. Brandt/Kugelmann
95.  Denne er dagen, som Herren har gjort! – Grundtvig/Vulpius
96.  Lovsynger Herren, min mund og mit indre! – Grundtvig/Thv. Aagaard
97.  Nu takker alle Gud – M. Rinckart/Joh. Crüger
98.  Herre, Gud, dit dyre navn – Petter Dass/Norsk folkemelodi
99.  Om alle mine lemmer – P. Dass/Gl. tysk mel.
100.  Søndag morgen fra de døde – Grundtvig/Joh. Crüger
101.  Guds menighed, syng for vor skaber i løn! – Grundtvig/Svensk folkemel.
102.  Alt, hvad som fuglevinger fik – Grundtvig/Th. Laub – (Lovsang)
103.  Alt står i Guds faderhånd – Grundtvig/Th. Laub
104.  Du, Herre Krist – Sthen/Joh. Rhau – (En christelig Supplikats til Guds Søn)
105.  Op! al den ting, som Gud har gjort – Brorson/Bøhmisk mel.
106.  På Gud alene jeg haver sat min lid – Ukendt dansk forfatter v. C. J. Brandt/H. O. C. Zinck
107.  Befal du dine veje – H. L. Hassler/Paul Gerhardt
108.  Sorrig og glæde de vandre til hobe – Th. Kingo/Visemelodi – (Hver har sin Skæbne)
109.  Han, som har hjulpet hidindtil – Grundtvig/Strassburg
110.  Usporlig er Vorherres vej – Grundtvig/Heinrich Schütz
111.  Uforsagt, hvordan min lykke – Ambrosius Stub/Mel. som nr. 173
112.  Lille Guds barn! hvad skader dig? – Grundtvig/Mel. som nr. 237 – (Guds Forsyn)
113.  Blomstre som en rosengård – Grundtvig/Th. Laub
114.  Alle mine kilder skal være hos dig! – Grundtvig/Th. Laub – (Livs-Kilden i Daaben)
115.  Nu kom der bud fra englekor – Th. Kingo/H. O. C. Zinck
116.  Vær velkommen, Herrens år – Grundtvig/A. P. Berggreen

JULEN

117.  Nu ville vi os samle – H. A. Brorson/Teschner
118.  Det kimer nu til julefest – Grundtvig. Efter Luther: “Vom Himmel hoch da komm ich her”/Mel. som nr. 131
119.  Velkommen igen, Guds engle små – Grundtvig/C. E. F. Weyse
120.  Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle! – Grundtvig/Th. Laub
121.  Venner! sagde Guds engel blidt – Grundtvig/Mel. som nr. 259
122.  Et barn er født i Betlehem – Grundtvig. Latinsk vekselsang fra 14. årh./Tysk mel.
123.  Et lidet barn så lysteligt – Grundtvig/Mel. fra 15. årh.
124.  Lovet være du, Jesus Krist! – Luther. Tysk julesang fra 15. årh., slutn. af en lat. salme fra 9. årh./Førreformatorisk
125.  Lad det klinge sødt i sky – Grundtvig. Efter det latinske julevers: “Resonet in laudibus”/Førreformatorisk
126.  Julen har englelyd – Grundtvig. Efter “En gammel[makaronisk] Julesang/Priss oc ære oc dyd”/Førreformatorisk, dansk
127.  Nu vil vi sjunge og være glad – Nic. Herman. Bearb. C. J. Brandt/Th. Laub
128.  Hjerte, løft din glædes vinger! – Paul Gerhardt/Joh. Crüger
129.  En rose så jeg skyde – “Das alt Catholisch Triesisch Christliedlein”/Cöln
130.  Julen har bragt velsignet bud – Ingemann/C. E. F. Weyse – (Børnenes Julesang)
131.  Fra himlen kom en engel klar – Luther/Mel. fra 15. årh.
132.  I denne søde juletid – H. A. Brorson/Mel. som nr. 123
133.  Forunderligt at sige – Grundtvig. Efter H. A. Brorson: “Mit Hjerte altid vanker”./Carl Nielsen
134.  Den yndigste rose er funden – H. A. Brorson/Klug – (Jeg er en rose i Saron)
135.  Julebudet til dem, der bygge – C. Hostrup/Thv. Aagaard – (Julebudet)
136.  Jesus! Frelser og befrier – Grundtvig/Mel. som nr. 63
137.  Dejlig er den himmel blå – Grundtvig/Th. Laub – (De hellige tre Konger. (En Barnesang))
138.  Vorherre, han er en konge stor – Grundtvig/Svensk folkemel.
139.  I Nazaret i trange kår – Grundtvig/Mel. som nr. 109
140.  Der sad en fisker så tankefuld – Grundtvig/Carl Nielsen – (Aandelig Fiskervise)
141.  En sædemand gik ud at så – Grundtvig/Th. Laub
142.  Kvindelil! din tro er stor – Grundtvig/Horn
143.  Øjne, I var lykkelige – Grundtvig/Mel. som nr. 100
144.  Med strålekrans om tinde – Grundtvig/Vulpius
145.  Fryd dig, du Kristi brud! – Ukendt forfatter/Jac. Regnart
146.  Hil dig, frelser og forsoner! – Grundtvig. Efter Arnulf fra Louvain: “Salve mundi salutare”/Th. Laub
147.  Lad vaje højt vort kongeflag! – Grundtvig. Efter Venantius Fortunatus: “Vexilla regis prodeunt”/Wormordsen
148.  Min Jesus, lad mit hjerte få – B. C. Lund/Joh. Crüger
149.  Krist stod op af døde – Grundtvig. Efter en latinsk salme: “Resurrexit Christus”/Førreformatorisk
150.  Som den gyldne sol frembryder – Th. Kingo/Mel. som nr. 63
151.  Tag det sorte kors fra graven! – Grundtvig/Mel. som nr. 159
152.  Stat op, min sjæl, i morgengry! – W. A. Wexels/Th. Laub – (Påske-Morgen)
153.  Som forårssolen morgenrød – Grundtvig/Mel. som nr. 102
154.  Påskeblomst! hvad vil du her? – Grundtvig/Carl Nielsen
155.  Gak frem af gravens mørke land – Val. Ernst Løscher. Efter: “Kommt wieder aus der finstern Gruft”/Joh. Seb. Bach
156.  Kommer, sjæle, dyrekøbte – Grundtvig/Th. Laub
157.  Halleluja for lysets drot! – Grundtvig. Efter Watts: “Hosanna to the Prince of Light”/Nic. Herman
158.  Sin vogn gør han af skyer blå – Grundtvig/Mel. som nr. 110
159.  Vaj nu, Danebrog, på voven – Grundtvig/Th. Laub
160.  Sidder rolig i Jerusalem! – Grundtvig/Th. Laub
161.  Apostlene sad i Jerusalem – Grundtvig/Mel. som nr. 5
162.  I al sin glans nu stråler solen – Grundtvig/Lyon
163.  Du, som går ud fra den levende Gud – Efter Montgomery: O Spirit of the living God/M. Franck
164.  Kom, Gud Helligånd, kom brat! – Grundtvig. Efter lat. pinsesang: “Veni, Sancte Spiritus, et emitte cælitus”/Mel. fra middelalderen
165.  Ånd over ånder! Kom ned fra det høje! – J. Nordal Brun/König – (Pintzefæsten)
166.  Kom, sandheds Ånd, og vidne giv – Grundtvig. Bearb. af Kingos: “Nu nærmer sig vor Pinsefest”/Genève
167.  Talsmand! som på jorderige – Grundtvig/Th. Laub
168.  Gud Helligånd, vor trøstermand! – Grundtvig/Arrebo – (Pindse-Sang)
169.  Helligånden trindt på jord – Mel. som nr. 103/Grundtvig
170.  Nu bede vi den Helligånd – Luther/Førreformatorisk
171.  Bøj, o Helligånd, os alle – Grundtvig/Knud Jeppesen
172.  Kærligheds og sandheds Ånd! – Grundtvig. Efter Adam af St. Victor: “Qui procedis ab utroqve”/Mel. som nr. 164
173.  Helligånd, vor sorg du slukke! – P. Gerhardt/H. Albert
174.  Var I ikke galilæer! – Grundtvig/Mel. som nr. 62
175.  Vanæret vor drot kom i sin grav – Grundtvig/Th. Laub
176.  Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige – Grundtvig/Stralsund
177.  Vidunderligst af alt på jord – Grundtvig/Th. Laub – (Christus-Riget)
178.  Jeg kender et land – Grundtvig/Th. Laub
179.  O kristelighed! – Grundtvig/L. M. Lindeman
180.  Det er så yndigt at følges ad – Grundtvig/Th. Laub
181.  Lyksaligt det folk, som har øre for klang – Grundtvig/Th. Laub
182.  Tør end nogen ihukomme – Grundtvig/Th. Laub
183.  På Jerusalem det ny – Grundtvig. Den latinske sang: “Urbs beata Jerusalem”/H. Rung
184.  Midt iblandt os er Guds rige – Grundtvig/Mel. som nr. 56
185.  Herren taler: Øer, hører! – Grundtvig/Th. Laub
186.  Tusind år stod Kristi kirke – Grundtvig/Mel. som nr. 159
187.  Der stander et hus i vort høje Nord – A. Reitan/Mel. som nr. 5
188.  Kirken den er et gammelt hus – Grundtvig/L. M. Lindeman
189.  Foragter ej de ringe dage! – Grundtvig/Neumark
190.  Vor Gud, han er så fast en borg – Luther. Overs. J. P. Mynster/Klug
191.  Behold os, Herre! ved dit ord – Luther/Klug
192.  Herren han har besøgt sit folk – Grundtvig/Th. Laub
193.  Der er en vej – Grundtvig/Th. Laub
194.  Guds ord blev aldrig bundet – Grundtvig/Heinrich Schütz
195.  Det lakker nu ad aften brat – Grundtvig. Efter Nik. Selneckers: “Ach bleib bey uns, Herr Jesus Christ, weil es nun Abend worden ist”/Görlitz
196.  Klokken slår, tiden går – C. J. Brandt/Oluf Ring
197.  Min mund og mit hjerte – Grundtvig/Th. Laub
198.  Barnelivets fagre dage – Grundtvig/Mel. som nr. 63
199.  Han, som på jorden bejler – Grundtvig/Efter tysk folkevise
200.  Fred til bod for bittert savn – Grundtvig/Joh. Schop
201.  Går det, Herre, som jeg vil – Grundtvig/Th. Laub
202.  Herrens røst, som aldrig brister – Grundtvig. Efter Brorson: “Hvem der havde dog forloret alting” (overs. fra tysk)/Herrnhut
203.  Har hånd du lagt på Herrens plov – Grundtvig/Joh. Schop
204.  Vorherre! til dig må jeg ty – Grundtvig/Th. Laub – (Herrens Hus)
205.  Jesus, min drot, klippe og slot – Hallgrímur Pétursson/Thv. Aagaard
206.  Har vi toppet, må vi dale – Grundtvig/Th. Laub
207.  Op dog, Sion! ser du ej – Grundtvig/Førreformatorisk – (Livets Vei)
208.  Guds igenfødte, nylevende sjæle – Brorson/Ansbach – (Igjenfødelsen)
209.  Guds fred er mer end englevagt – Grundtvig/Mel. som nr. 195
210.  Urolige hjerte – Grundtvig/Kaj Føns-Jørgensen
211.  Sov sødt, barnlille! – Grundtvig/Th. Laub – (Aandelig Vuggevise)
212.  Aftensukket, nattegråden – Grundtvig/Mel. som nr. 63 – (Enligheden)
213.  Est du modfalden, kære ven – Grundtvig/Carl Nielsen
214.  Her vil ties, her vil bies – H. A. Brorson/Th. Laub
215.  At sige verden ret farvel – Grundtvig/Th. Laub
216.  Som dug på slagne enge – Grundtvig/H. Rung? – (Livs-Ordet i Døds-Kampen)
217.  Det livets ord vi bygge på – Grundtvig/J. H. Schein – (Min Moder)
218.  Rejs op dit hoved, al kristenhed! – Grundtvig. Til dels efter Søren Paludan Skrivers “Løft dit Hoved, al Christendom”/Thomissøn
219.  Helgen her og helgen hisset – Grundtvig. Efter Ch. Wesley: “The saints on earth and those above”/Th. Laub
220.  Den store hvide flok, vi se – H. A. Brorson/Th. Laub
221.  Vær velkommen, Herrens år – Grundtvig/Mel. som nr. 116 – (Nyaars Ønske)
222.  Året, som i dag oprinder – Grundtvig. Efter Brorsons: “Lad dit rige alle vegne”/Mel. som nr. 63
223.  Guds godhed vil vi prise – Paul Eber/Mel. fra det 16. årh.
224.  Nu blomstertiden kommer – I. Kolmodin. Her i C. J. Brandts oversættelse/Nürnberg
225.  Gak ud, min sjæl, betragt med flid – Paul Gerhardt. Fordansket af C. M. Kragballe/Genève
226.  Vi pløjed, og vi så’de – Matth. Claudius/J. A. P. Schulz
227.  Nu falmer skoven trindt om land – Grundtvig/Tysk melodi
228.  Du gav mig, o Herre – C. R. Sundell/Kn. Jeppesen – (För jordbrukare)
229.  Dybt hælder året i sin gang – C. J. Boye/Mel. som nr. 148
230.  Skyerne gråne og løvet falder – Grundtvig/Thora Borch – (Efteraaret)
231.  Lang er den mørke nat – C. Hostrup/Poul Hamburger – (Et Julevers)
232.  Ind under jul, hvor er det trist – Jonas Lie/Oluf Ring
233.  Dejlig er jorden! – Ingemann/Schlesisk mel. – (Pilgrimssang)
234.  Den store mester kommer – Ingemann/J. P. E. Hartmann
235.  Aldrig, Herre, du forglemme – Grundtvig/Th. Laub
236.  For dig, Vorherre, som dage kun – Grundtvig/Mel. som nr. 5
237.  Syng med os, både mark og skov – Grundtvig/Dansk folkemel.
238.  Jeg véd en blomst så favr og fin – Grundtvig/Mel. som nr. 104
239.  Forlen os freden, Herre – Lat. antifon/Nürnberg
240.  Tak, vor Fader i det høje! – Grundtvig/Mel. som nr. 63

BIBELHISTORIEN

241.  Gud planted en have fra øst til vest – Grundtvig/L. M. Lindeman – (Paradiset)
242.  Jeg er ikke længer, så vidt man véd – Grundtvig/Th. Laub
243.  Solen, som skrider fra øst til vest – Grundtvig/Oluf Ring
244.  Kain pløjed rask i vår – Grundtvig/Th. Laub
245.  Når nat udvælder fra sorten sky – Grundtvig/Carl Nielsen – (Synd-Floden)
246.  Arildstiden kom i hu – Grundtvig/H. Nutzhorn
247.  Fra afguders altre slog røgen i sky – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Abraham)
248.  Abraham sad i Mamrelund – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Abraham)
249.  Sara var død, i sin enlighed – Grundtvig/L. M. Lindeman
250.  Som ørnen sidder på højen hald – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Jakobs Nattekamp)
251.  Gud nåde mig stakkels gamle mand! – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Jakob og hans tolv Sønner)
252.  Jeg havde min vugge ved Nilens bred – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Moses-Kvadet)
253.  Kong Farao var en ugudelig krop – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Moses og Farao)
254.  Som solen oprinder morgenrød – Grundtvig/Thv. Aagaard
255.  Det var så stille ved midjenat – Grundtvig/Thv. Aagaard
256.  Jeg gik i marken og vogtede får – Grundtvig/Carl Nielsen – (Kong David)
257.  Mellem brødre kaldt den lille – Grundtvig/Thv. Aagaard – (David Seiers Sang)
258.  Ved Babylons floder – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Israel i Udlændigheden)
259.  Nat i østen er ej så lang – Grundtvig/Th. Laub – (Hyrderne ved Bethlehem)
260.  Mellem disse grønne høje – Chr. Richardt/Oluf Ring – (I Nazareth)
261.  Den største påske, verden har set – Ingemann/Thv. Aagaard – (Paaskeherberget)
262.  I kvæld blev der banket på helvedes port – Grundtvig/Th. Laub
263.  Tak, Herre, for din kirkebog – W. A. Wexels/Strassburg
264.  Skriften, læst med øjne våde – Grundtvig/Joh. Schop
265.  Den kirke, vi i tro bekender – K. L. Aastrup/Lyon – (En sang om kirkens bog)

HJEM OG SKOLE

266.  Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord – Grundtvig/Th. Laub
267.  Jeg kører frem gennem strålefryd – Bjørnson/Thv. Aagaard – (Mit følge)
268.  Mod barnets lykke stræbes – Bjørnson/Oluf Ring
269.  Er lyset for de lærde blot – Grundtvig/Th. Laub – (Oplysning)
270.  Der skinner en sol i lys og løn – Grundtvig/C. Barnekow
271.  Hvad solskin er for det sorte muld – Grundtvig/Mel. som nr. 180
272.  Velkommen hver, hvis glæde – O. Arvesen/Mel. som nr. 349
273.  Frem, bønder, frem! på valen – C. J. Brandt/R. Bay
274.  Den bonde, som vil lede – Chr. Richardt/Mel. som nr. 369
275.  Er skolen for andre end pilt og pog – C. Hostrup/Oluf Ring – (Folkehøjskolen)
276.  Det, som lysner over vangen – C. Hostrup/Oluf Ring – (Højskolesang til Vallekilde)
277.  Vi fik ej under tidernes tryk – C. Hostrup/Carl Nielsen – (De unges Sang i Vallekilde Højskole)
278.  Dér, hvor vi stred og sang – C. Hostrup/Carl Nielsen
279.  Den trænger ud til hvert et sted – C. Hostrup/Thv. Aagaard
280.  Her rejses en skole som mange før – Jakob Knudsen/Oluf Ring – (Foraarssang)
281.  Bøgernes verden er som stille gemmer – Thøger Larsen/Oluf Ring
282.  Vor forsknings rige er så vidt – Chr. Richardt/Mel. som nr. 269 – (Natur-Forskningen)
283.  Naturens ædle dyrker begærer ej den krans – C. Hauch/Carl Nielsen
284.  Derfor kan vort øje glædes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
285.  Der er borge, hvor før kun lå tomter i grus – Oskar Hansen/Otto Mortensen
286.  At lære er at ville – Halfdan Rasmussen/Mel. som nr. 369
287.  Hør Vesterhavets bølger går – Halfdan Rasmussen/Erik Fiehn
288.  Der truer os i tiden – Ole Wivel/Mel. som nr. 99
289.  Mørk er november – Thorkild Bjørnvig/Mel. som nr. 635

FOLKE- OG MENNESKELIV

290.  Frihed er det bedste guld – Biskop Thomas af Strängnäs. Overs. Chr. Thura/Carl Nielsen
291.  Hvad vindes på verdens vidtløftige hav? – Ambrosius Stub/Dansk folkemel.
292.  Betragt mit svage spind – Oehlenschläger/Carl Nielsen
293.  Udrundne er de gamle dage – Grundtvig/Carl Nielsen
294.  Alderdom er ingen brøde – Grundtvig/Thv. Aagaard
295.  Nu skal det åbenbares – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
296.  Velkommen i den grønne lund – Grundtvig/Mel. som nr. 400
297.  Menneskelivet er underligt – Grundtvig/Thv. Aagaard
298.  Ingen har guldtårer fældet – Grundtvig/Oluf Ring
299.  Ordet med sin klang i røsten – Grundtvig/Mel. som nr. 298
300.  Kun ord, som går i sagn og sang – Grundtvig/Oluf Ring
301.  Frihed sejer i kampen forjætter – Henrik Wergeland/Mel. som nr. 588 – (Den norske Marseillaner. Syttende Mai-Sang)
302.  Hvor kues ensom sjælens mod! – Fr. Paludan-Müller/Th. Laub
303.  Så vide om land, som sol mon gå – W. A. Wexels/Mel. som nr. 5
304.  Jeg så ham som barn med det solrige øje – V. Birkedal/Norsk folkemel.
305.  Frihed! du Nordens kække mø – Chr. Richardt/Oluf Ring – (Danmarks Frihed)
306.  Lad lykkens ganger springe – Chr. Richardt/Mel. som nr. 349
307.  Jord, i hvis favn der hades og der myrdes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
308.  Jeg har båret lærkens vinge – M. Rosing/Fr. Silcher
309.  Frihed er det bedste ord – O. Arvesen/Oluf Ring
310.  Fremad! er verdens vilde røst – O. Arvesen/Morten Eskesen
311.  Der går et stille tog – Bjørnson/Thv. Aagaard – (For de sårede)
312.  Det vi véd, at siden slangens – C. Hostrup/Oluf Ring
313.  På det jævne, på det jævne! – H. V. Kaalund/Carl Nielsen
314.  Jeg elsker den brogede verden – H. V. Kaalund/Thv. Aagaard – (Den brogede Verden)
315.  Man siger, livet har bange kår – Hans Rørdam/Thv. Aagaard
316.  Ring ud, klare klokker, mod himlens klare hær – Uffe Birkedal. Efter Tennyson: “Ring out wild bells, to the wild sky”/Mel. som nr. 356
317.  Vi er fæstere her for en tid – Kristian Østergaard/Thv. Aagaard – (Fæstere)
318.  Der er mennesker, der altid går – Mads Nielsen/Aa.-L.
319.  Solen står stille i Gibeons dal – Jørgen Bukdahl/Frovin Jensen
320.  Fra seklernes morgen der stiger en sang – H. C. Hansen/Oluf Ring – (Arbejdets Sang)
321.  De hundrede tusinde hænder – Hans Hartvig Seedorff Pedersen/J. Hye-Knudsen

MODERSMÅLET

322.  Jeg gik mig ud en sommerdag at høre – Grundtvig/Folkemel.
323.  Moders navn er en himmelsk lyd – Grundtvig/H. Rung
324.  Den gamle nattergal i Danevangen – Grundtvig/Mel. som nr. 723
325.  Liflig fløjte Vælsklands nattergale – C. Ploug/O. Lindblad – (Den danske Sang)
326.  Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang – E. Lembcke/Dansk folkemel.
327.  Sangen har lysning, og derfor den gyder – Bjørnson/Oluf Ring – (Sangen)
328.  Min pige er så lys som rav – Helge Rode/Carl Nielsen
329.  Tyst som å i engen rinder – Helge Rode/Carl Nielsen – (Sprogets Sang)
330.  Den danske sang er en ung, blond pige – Kai Hoffmann/Carl Nielsen
331.  Nu taler tyst den danske tunge – Alex Garff/Poul Schierbeck – (Den danske Tunge)

HISTORIEN

332.  I sagnet spejler – Grundtvig/Mel. som nr. 351
333.  Det er hél underligt et sprog – Grundtvig/Oluf Ring
334.  Som dybest brønd gi’r altid klarest vand – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Historiens Sang)
335.  Tre folk som disse ej verden så – Grundtvig/Mel. som nr. 242 – (Ebræer, Græker og Romere)
336.  Jeg var et land så lysteligt – Grundtvig/Mel. som nr. 400 – (Grækenland)
337.  Verdensklogskab er mit navn – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Romer-Magten)
338.  Der ligger en ø i Vesterhav – Grundtvig/Mel. som nr. 5 – (Anglerne)
339.  Vågner op nu, alle hjerter – Ole Vig/Oluf Ring
340.  Asken, som ved Urdas kilde – Grundtvig/Thv. Aagaard
341.  Skøn Freja, hun havde et smykke af guld – Grundtvig/Thv. Aagaard
342.  Habor kom fra Norges fjelde – Grundtvig/Thv. Aagaard
343.  Lytter, I, som end har lyst – Grundtvig/Th. Laub
344.  I gamle dage det var engang – Grundtvig/Thv. Aagaard
345.  Kong Vermund den gamle – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Slesvig-Dansk Minde-Sang)
346.  Mer ej mindes jeg nu med sorg – Grundtvig/Thv. Aagaard
347.  Sol er oppe – Grundtvig/L. M. Lindeman – (Bjarkemaalets Efterklang)
348.  Nu luren gjalded – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Stærkodders sang om Bråval-slaget)
349.  Velkommen fra de døde – Grundtvig/M. Bredsdorff
350.  Vær hilset, mit gamle fædreland! – Ingemann/N. W. Gade – (Hilsen til Frænderne)
351.  Til sagn og sange og eventyr – Ingemann/Thv. Aagaard – (Sangens Fugl)
352.  Ved Lejre græsse nu får på vold – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danskes Vugge)
353.  Til rosengården gik jeg i jomfruens bånd – Ingemann/N. W. Gade – (Det Skjønneste)
354.  Jeg frit mig tumled i verden om – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danskes Vej)
355.  I alle de riger og lande – Ingemann/J. C. Gebauer – (Holger Danskes Mærke)
356.  Jeg så kun tilbage. Mig livets lyst bortklang – Ingemann/Carl Nielsen – (Holgers Sang om Livet)
357.  Nu vågner Holger Danske – Ingemann/Thv. Aagaard – (Holger Danskes Morgensang i Hjemmet)
358.  Han var ingen mægtig ånd – Grundtvig/Mel. som nr. 113
359.  Dronning over Danemark – Grundtvig/Joh. Crüger (?)
360.  Danmark, dejligst vang og vænge – Laurids O. Kock/P. E. Rasmussen
361.  Brede sejl over Nordsjø går – Bjørnson/R. Nordraak
362.  Dei stod på Stiklestad – Per Sivle/Oluf Ring – (Tord Foleson)
363.  Hr. Magnus han stirrer i vinternatten ud – C. Hauch/H. Rung – (Magnus og Knud Lavard)
364.  Slaverne rådte på Østersø – Grundtvig/Folkemel. – (Valdemarerne)
365.  Øm over ældgamle Danemarks ære – Grundtvig/Thv. Aagaard
366.  Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg – *Folkevise/Dansk folkemel. – (Dronning Dagmars Død)
367.  Hun kom uden tynge, hun kom med fred – *Folkevise/Th. Laub
368.  Fra fjerne lande kom hun, dronning Dagmar – H. Hertz/H. Rung
369.  På Sjølunds fagre sletter ved Østersøens bred – Ingemann/N. W. Gade – (Kong Valdemars Jagt. (Et sjællandsk Folkesagn))
370.  Der går dans på Riber gade – *Folkevise/Th. Laub – (Riberhus)
371.  Suk og vrid kun dine hænder – “Planctus de statu regni danie”/Oluf Ring – (Klagesang)
372.  Om Danemarks kvide der lød en sang – Grundtvig/Folkemel.
373.  Den snor, som lægges af strenge tre – Af den gamle danske rimkrønike. Lempet af Grundtvig/Mel. som nr. 5
374.  Fra Ghemen kom en hædersmand – Grundtvig/A. P. Berggreen
375.  Kolombo leged ved havets rand – Grundtvig/L. M. Lindeman – (Kristoffer Kolombo)
376.  Alle små fugle, i skoven er – Folkevise/Th. Laub – (Kristian den Anden og Adelen)
377.  Det var en yndig majdag, da i de svenske skær – P. L. Møller/Mel. som nr. 291 – (Gustav Wasa)
378.  I Wittenberg i Saksenland – Grundtvig/H. Matthison Hansen
379.  Jeg var en munk i Saksenland – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Luther i Worms)
380.  I Skanderborrig enge – St. St. Blicher/Th. Laub – (Morten Borup)
381.  På Tave bondes ager ved Birkende by – Ingemann/Mel. som nr. 291
382.  På holmen Herluf Trolle gik – O. C. Lund/Fransk melodi
383.  Jeg véd en urt både dejlig og bold – Hans Albretssøn/Nederlandsk psalter – (En Bøn mod store Land-Plager)
384.  Danmarks guld og grønne skove – Grundtvig/H. Nutzhorn – (Anders Vedel)
385.  Solen sank bag grønne lund – J. L. Heiberg/C. E. F. Weyse
386.  Og det var mester Ole Vind – Grundtvig/Thv. Aagaard
387.  Kong Kristjan stod ved Højen mast – Johannes Ewald/Ukendt komponist
388.  Hvor vittige dværge – Grundtvig/H. Nutzhorn
389.  Konning havde sig København – Grundtvig/Dansk folkemel. – (Belejringen)
390.  De bølger komme med brask og med bram – C. Ploug/Oluf Ring – (Peder Griffenfeld)
391.  Min tunge skal med stemme – Leonora Christina Ulfeldt/Mel. som nr. 223
392.  Thomas Kingo er salmisten – Grundtvig/Thv. Aagaard
393.  Gammel ven og gammel vej – Grundtvig/H. Nutzhorn – (Peder Syv)
394.  Syng nu, gutter små! – C. J. Brandt/E. Horneman
395.  Hvo planted hist så højt i nord – Ingemann/Oluf Ring
396.  Udrust dig, helt fra Golgata! – Johannes Ewald/N. W. Gade
397.  Der sejled et skib fra Bergens fjord – C. Wilster/N. W. Gade – (Ludvig Holberg)
398.  En gammel mager karl, som spiste ene – Johs. V. Jensen/Otto Mortensen – (Ludvig Holberg)
399.  Da var løst den værste knude – C. Hostrup/Thv. Aagaard – (Hundred Aar efter Stavnsbaandets Løsning)
400.  For bønder himlens fugle mer – Grundtvig/Th. Laub
401.  Der var en tid, da jeg var meget lille – Jens Baggesen/Ukendt komponist – (Da jeg var lille)
402.  Du plet af jord, hvor livets stemme – Th. Thaarup/D. I. Hanson – (Fødelands-Kærlighed)
403.  Degång te di ved Kjøvvenhawn – St. St. Blicher/Andersen – (Slauet ve Kjøvvenhavn)
404.  Tidsalderne har og en nyårsdag – Grundtvig/Oluf Ring – (Albert Thorvaldsen)
405.  Lynildsmand, som for vort øje – Grundtvig/L. M. Lindeman
406.  Da gennem dampen – C. Hostrup/Oluf Ring
407.  De snekker mødtes i kvæld på hav – Grundtvig/Carl Nielsen
408.  Kommer hid, I piger små! – Grundtvig/C. E. F. Weyse
409.  Söner av ett folk, som blött – J. L. Runeberg/Fransk mel. – (Björneborgarnas Marsch)
410.  Ikkun mellem skjaldens frænder – Grundtvig/Mel. som nr. 392
411.  Kongehånd og folkestemme – Grundtvig/Oluf Ring – (Kongen og Folket)
412.  Vort modersmål han elsked, hun var hans ungdomsbrud – C. Ploug/Mel. som nr. 326
413.  Længe nok har jeg bondepige været – K. Karstensen/Folkemel. – (Det danske sprog i Sønderjylland)
414.  Kong Kristjan sad på Silkeborg – Grundtvig/Mel. som nr. 382
415.  Hedelærken, den liden fugl – C. Ploug/Carl Nielsen
416.  Sig nærmer tiden, da jeg må væk – St. St. Blicher/Oluf Ring – (Præludium)
417.  Guds fred! hvor I bygge – Grundtvig/Th. Laub
418.  Hvad kvidre I om, I spurve grå! – Grundtvig/Th. Laub – (Nyaars-Aften)
419.  Ligesom vølven i Nord-folkets gry – Bjørnson/Mel. som nr. 556
420.  En kæmpe han var i al sin færd – C. Hostrup/Mel. som nr. 418 – (N. F. S. Grundtvig)
421.  Den gang jeg drog af sted – P. Chr. Faber/E. Horneman – (Den tapre Landsoldat)
422.  Påskeklokken kimed mildt fra den danske kyst – C. Ploug/Færøsk mel. – (Slaget ved Slesvig)
423.  Folkeligt skal alt nu være – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Folkeligheden)
424.  Alfader, du, hvis navn i Nord – Grundtvig/Mel. som nr. 41
425.  Dagen med sit lyse øje – Grundtvig/L. M. Lindeman – (Rigs-Dagen)
426.  På Danmarks rige slette – C. Ploug/Mel. som nr. 369 – (Grundloven)
427.  I natten klam og kold – Adolph v. der Recke/E. Horneman – (Fredericia-Slaget)
428.  Det var en sommermorgen – Grundtvig/P. Heise – (Kiærminde Sang)
429.  Slumrer sødt i Slesvigs jord! – H. P. Holst/J. P. E. Hartmann
430.  Bladet i bogen sig vender – Grundtvig/H. Balslev – (Lykkens Foranderlighed)
431.  Hans røst ej lød i lærdes lag – Peder R. Møller/Mel. som nr. 400
432.  Du skønne land med dal og bakker fagre – Edv. Lembcke/Mel. som nr. 723 – (For Sønderjylland)
433.  Brat af slaget rammet – Fr. Paludan-Müller/J. P. E. Hartmann – (Maalet)
434.  Til morgenbøn lad alle klokker ringe – Carl Ploug/Oluf Ring
435.  De ranke bøge, vårens sol – C. Hostrup/Mel. som nr. 612 – (Risbøgen)
436.  Hvad synger du om – C. Hostrup/Jørg. Pedersen – (Lærken)
437.  Danmark, delt ved hav forinden – C. Hostrup/H. Nutzhorn – (Modersmålet)
438.  Dansker! dit folk er af de små – Grundtvig/Th. Laub
439.  Vi har et håb, der ej er bygt – Mads Hansen/A. P. Berggreen – (Vort Haab)
440.  Der er vel dag til suk og gråd – Niels Møller/Mel. som nr. 693
441.  Foragtet af de store, men elsket af de små – Bjørnson/Kr. Videbæk – (Opsang for friheds-folket i Norden)
442.  Vårens budskab flyver over lande – C. Ploug/C. Mortensen
443.  Så længe Danmark har en bøg i skoven – Mads Hansen/Mel. som nr. 723 – (Den femte Juni)
444.  Venner, hvor er vort fædreland dog kønt – C. Hostrup/Edv. du Puy – (En Vise om Andemad)
445.  Er vor trældomstid forbi – C. Hostrup/Oluf Ring
446.  En juniluftning over landet glider – Johan Skjoldborg/Mel. som nr. 480 – (Grundlovsanng)
447.  Rugen bølger over Danmarks vænge – C. Ploug/Mel. som nr. 325 – (Landbruget)
448.  Hel tungt han efter sig foden drog – C. Hostrup/F. L. Æ. Kunzen
449.  Du husmand, som ørker den stridige jord – Johan Skjoldborg/Thv. Aagaard
450.  Når vinteren rinder i grøft og i grav – Joh. Skjoldborg/Joh. Torrild – (Husmandssang)
451.  Nu rinder sol i sin vælde fra skyen – Anders Dolleris/C. M. Bellmann – (Landarbejderen)
452.  Hvor mosen drog ånde i tågen – Halfdan Rasmussen/Ib Martens
453.  Over vidt udstrakte lande – Jonas Lie/Mel. som nr. 559 – (Nordisk Arbejdersang)
454.  Flyv højt, vor sang, på stærke vinger – A. C. Meyer/A. de Geyter
455.  Snart dages det, brødre, det lysner i øst – U. P. Overby/C. J. Rasmussen – (Socialisternes March)
456.  Danmark for folket – Oskar Hansen/O. Gyldmark
457.  Den ti, te do draw fra mæ – J. J. Lohmann/Barnekow – (Hvonær vi bliwer glaj)
458.  I Synnerjylland, dér er æ føjt – Karsten Thomsen/Thv. Aagaard – (Vugg-Vihs)
459.  Det haver så nyligen regnet – J. Ottosen/Mel. som nr. 701
460.  Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage – Henrik Pontoppidan/Th. Laub – (Sønderjylland)
461.  I folk, der går der sønderud – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard
462.  Den gryed omsider den favre dag – Niels Møller/Thv. Aagaard
463.  Søndret folk er vokset sammen – Helge Rode/Mel. som nr. 506
464.  Her er det land, der med skyer til fjelde – Valdemar Rørdam/Thv. Aagaard – (Dybbølsangen)
465.  De mørke fugle fløj ved gry – Otto Gelsted/Karl Clausen
466.  Vi eide ikke sverd! – Arnulf Øverland/Finn Høffding
467.  I dag står flaggstangen naken – Nordahl Grieg/Irgens Jensen
468.  Der skinner et lys fra en stjerne – Kaj Munk/Povl Hamburger – (Syng om freden, Guds engle)
469.  De brente våre gårder – Inger Hagerup/Otto Mortensen
470.  Men det bli’r atter stille efter stormen – Halfdan Rasmussen/Povl Hamburger – (Længsel)
471.  Nu kræver Danmark af os – Kaj Munk/Bernh. Christensen – (Vort danske kald)
472.  De bygger høfder – Kaj Munk/Bernh. Christensen – (Høfdebyggere)
473.  Der sejler et skib på havet – Erik Bertelsen/Bernh. Christensen
474.  En lærke letted, og tusind fulgte – Mads Nielsen/Ad. Riis Magnussen
475.  Det kom som en susen ved aften – Paul la Cour/Bernh. Christensen – (Til de sejrende)

DE NORDISKE LANDE

DANMARK

476.  Underlige aftenlufte! – Oehlenschläger/Carl Nielsen – (Hjemvee)
477.  Rosen blusser alt i Danas have – Poul Møller/Carl Nielsen – (Glæde over Danmark)
478.  Langt højere bjerge så vide på jord man har – Grundtvig/H. O. C. Zinck
479.  Der er et yndigt land – Oehlenschläger/H. E. Krøyer – (Fædrelands-Sang)
480.  Der er et land, det sted er højt mod norden – C. J. Boye/C. E. F. Weyse – (Sang for Danske)
481.  Op, sjung og glæd dig, Danmarks søn! – Ingemann/Johanne Fenger – (Vaarsang)
482.  Danmark! fostermoder kære! – St. St. Blicher/Mel. som nr. 490
483.  Vi har et gammelt fædreland – Grundtvig/Oluf Ring
484.  Fæderneland! Ved den bølgende strand – Grundtvig/H. Nutzhorn – (Til Danmark)
485.  I Danmark er jeg født og båren – Grundtvig/Oluf Ring – (Danmarks Priis)
486.  I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme – H. C. Andersen/P. Schierbeck
487.  Kærlighed til fædrelandet – Grundtvig/Oluf Ring – (Den danske Nødvendighed)
488.  Alle verdens riger ældes – Grundtvig/J. G. Ebeling
489.  Droslen slog i skov sin klare trille – V. Esmann/J. Gläser – (For Danmark)
490.  Morgendug, der sagte bæver i den lune vind – C. Hauch/Carl Nielsen
491.  Jeg véd, hvor der findes en have så skøn – Mads Hansen/Mel. som nr. 708 – (En Have (Børnevise))
492.  Jeg elsker de grønne lunde – J. Helms/A. Møller
493.  Vi elsker vort land – Holger Drachmann/P. E. Lange-Müller
494.  Venner, ser på Danmarks kort – Chr. Richardt/N. K. Madsen-Stensgaard
495.  O land, som gav os sønnekår – Otto C. Fønss/Thv. Aagaard – (Danmark)
496.  Jeg ser de bøgelyse øer ud over havet spredt – L. C. Nielsen/Thv. Aagaard
497.  Se dig ud en sommerdag – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen
498.  Du danske mand! af al din magt – Holger Drachmann/Carl Nielsen – (Dansk Fædrelandssang)
499.  Vort hjem, du danske jord – L. C. Nielsen/C. F. E. Horneman – (Slutningssang)
500.  I sommersol og blæst – Valdemar Rørdam/P. E. Lange-Müller
501.  Sorgløst kan vi ej synge dit navn – Valdemar Rørdam/Thv. Aagaard – (Danmark)
502.  Havet omkring Danmark, vort moderlige hav – L. C. Nielsen/Carl Nielsen – (Havets Sang)
503.  Vort land er kun en lille bid – Holger Begtrup/Mel. som nr. 498
504.  Danmark, nu blunder den lyse nat – Thøger Larsen/Oluf Ring
505.  Danmark, i tusind år – Valdemar Rørdam/Carl Nielsen – (Hymne)
506.  Som en rejselysten flåde – Helge Rode/Carl Nielsen
507.  Du gav os de blomster, som lyste imod os – Helge Rode/Otto Mortensen – (Danmark)
508.  Det store hav, som omspænder jorden – Helge Rode/Otto Mortensen – (Fjorden)
509.  Hvor smiler fager den danske kyst – Johannes V. Jensen/Oluf Ring
510.  Forunderligt, så sødt et smil – Johannes V. Jensen/Knud Jeppesen – (Gensyn med Danmark)
511.  De danske tålte ikke tvang – Johannes V. Jensen/Vagn Holmboe
512.  Som blade samlet på en gren – Paul la Cour/Bernh. Christensen – (Danmark)
513.  Her har hjertet hjemme – Otto Gelsted/Sv. Erik Tarp
514.  Hil dig, vor fane! – Grundtvig/J. P. E. Hartmann – (Dannebrog)
515.  Vaj højt, vaj stolt og frit, vort flag – C. Ploug/Mel. som nr. 546
516.  Flyv, vort flag, for verdens vinde – Alex Garff/Oluf Ring
517.  Ud for verdens herregårde – Chr. Richardt/Mel. som nr. 360 – (Danmark)
518.  Dér ligger du i havet – Chr. Winther/Harald Balslev
519.  Vi sletternes sønner har drømme i sind – Ludvig Holstein/Carl Nielsen – (Sjælland)
520.  Lolland, lavland, lerjordsslette – Kaj Munk/Bernh. Christensen
521.  Du var mig hele verden – B. S. Ingemann/Th. Laub – (Falster)
522.  Bornholm, du prude vikingmø – Lucianus Kofod/J. Gläser
523.  Skudan hon vaggar på bruzenes sjø! – J. C. Espersen/Bornholmsk mel. – (Sjøkarijn)
524.  Fo’ ajle di små blomster dæ’ dov æ’ te’ i år – Mads Hansen/H. Hansen
525.  Der ligger en ø i den krusede sø – Aage Berntsen/Sv. S. Schultz
526.  Her hvor bondelandet gynger – Olaf Andersen/Mel. som nr. 476
527.  Kær est du, fødeland, sødt er dit navn – St. St. Blicher/Oluf Ring
528.  Der er et land så kosteligt – Grundtvig/Th. Laub
529.  Jyden han æ stærk og sej – St. St. Blicher/H. C. Simonsen
530.  Jylland mellem tvende have – H. C. Andersen/P. Heise
531.  Her har jeg stået i tusinde år – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard
532.  Der dukker af disen min fædrene jord – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Jylland)
533.  Endnu engang forynger – Johan Skjoldborg/Oluf Ring – (Der vokser en Skov paa Heden)
534.  Blæsten går frisk over Limfjordens vande – Erik Bertelsen/Povl Hamburger
535.  For en fremmed barskt og fattigt – A. Egeberg Jensen/Ernst A. Kiørboe
536.  Ja, landet er lidet, fra hav til fjord – M. P. Ejerslev/Oluf Ring – (Sydslesvig)
537.  Der staar et Træ i Slesvigs Jord – Poul Sørensen/Poul Schierbeck – (Sang)

FÆRØERNE

538.  Eg oyggjar veit, sum hava fjøll – Fr. Petersen/Mel. som nr. 539
539.  Jeg véd et land, hvor fjelde står – Fr. Petersen. Overs. Kai Hoffmann/Joh. Hartmann
540.  Tú alfagra land mítt, min dýrasta ogn! – Simun av Skardi/Mel. som nr. 541
541.  O Færø, så fager, min dyreste skat! – Simun av Skardi. Overs. Tormod Jørgensen/Peter Alberg

GRØNLAND

542.  Nunarput, utorkarssuángoravit – Henrik Lund/Mel. som nr. 543
543.  Vort ældgamle land under isblinkens bavn – Henrik Lund. Overs. W. Thalbitzer/Jonathan Petersen
544.  Et stolt og trodsigt land – Chr. Ludwigs/Mel. som nr. 499

FINLAND

545.  Oi maamme, Suomi, synnyinmaa – J. L. Runeberg/Mel. som nr. 546
546.  Vårt land, vårt land, vårt fosterland – J. L. Runeberg/F. Pacius
547.  Jag gungar i högsta grenen – Zacharias Topelius/G. Linsén – (En sommardag i Kangasala)
548.  I högan nord vår vagga stod – Zacharias Topelius/K. Collan
549.  Det folk blev fritt, det land blev rikt – Zacharias Topelius/Finsk mel.
550.  Hör, hur härligt sången skallar – E. von Qvanten/F. Pacius
551.  Finns väl inom Finlands gränser – P. J. Hannikainen/P. J. Hannikainen – (Karelarnas sång)
552.  Hur härligt sången klingar på älskat modersmål! – J. F. Hagfors/J. F. Hagfors – (Modersmålets sång)
553.  Plöjaren i senhöstskymning över slätten skrider – Arvid Mörne/Aage Lund

ISLAND

554.  Ó, Gud, vors lands! ó, lands vors Gud – Matthias Jochumsen/Mel. som nr. 555 – (Löfsöngur)
555.  Vort hjemlands Gud, vort hjemlands Gud! – Matthias Jochumsen. Overs. Olaf Hansen/S. Sveinbjörnsson – (Lovsang)
556.  Yderst mod norden lyser en ø – A. Munch/Norsk fjeldmel.
557.  O sommersol, så signefuld! – Páll Olafson. Overs. Olaf Hansen/Lundh. – (Sommer)
558.  Jeg elsker, o storm, dit forrygende vejr – Hannes Hafstein. Overs. Olaf Hansen/Thv. Aagaard – (Storm)

NORGE

559.  Ja, vi elsker dette landet – Bjørnson/R. Nordraak – (Norsk fødrelandssang)
560.  Der ligger et land mod den evige sne – Bjørnson/R. Nordraak
561.  Jeg vil værge mit land – Bjørnson/L. Nielsen – (Fædrelands-sang)
562.  Gud signe vårt dyre fedraland – E. Blix/Mel. som nr. 1
563.  Gud signe Norigs land – Arne Garborg/“God save the King” – (Lande vaart)
564.  Mens Nordhavet bruser mod fjeldbygt strand – C. N. Schwach/L. M. Ibsen
565.  Ja vist er her trangt, er her strengt og goldt – Kr. Elster/Mel. som nr. 560
566.  Dei vil alltid klaga og kyta – Ivar Aasen/Ivar Aasen
567.  Millom bakkar og berg ut med havet – Ivar Aasen/L. M. Lindeman – (Nordmannen)
568.  Her går det hvileløse hav – Arnulf Øverland/Bernh. Christensen – (Vårt fedreland)
569.  Hvor åpne havet velter sin bølge – Arnulf Øverland/Bernh. Christensen – (Vårt land)

SVERIGE

570.  Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord – R. Dybeck/Folkemel.
571.  Sverige, Sverige, Sverige, fosterland – Verner von Heidenstam/W. Stenhammar
572.  Så sant vi äga ett fädernesland – Verner von Heidenstam/W. Stenhammar – (Medborgarsång)
573.  Frihet är det bästa ting – Thomas Simonsson/Josef Jonsson
574.  Ej med stora later och starka ord – Axel Lundegård/Alice Tegnér
575.  Fädernas kyrka i Sveriges land – J. A. Eklund/G. Aulén
576.  Snabbt jagar stormen våra år – Erik Axel Karlfeldt/M. Neusiedler
577.  Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land! – Anders Fryxell/Svensk folkemel.

NORDEN

578.  Høje Nord, friheds hjem! – C. Hostrup/J. Glæser
579.  Unge genbyrdsliv i Norden! – C. Ploug/J. H. Stunz
580.  Åndesyn fra gamle dage – C. Ploug/B. H. Crusell
581.  En skål for det blinkende søernes bånd – Chr. Richardt/Fransk mel. – (For Sverrig og Norge)
582.  Folkeånder rejser sig – O. Arvesen/Mel. som nr. 309
583.  Midt i en jerntid – Jonas Lie/Oluf Ring – (Sang for Norden)
584.  Kan I mærke, det lysner af solskin i sindet – Jonas Gudlaugsson/Carl Nielsen – (Det nye Nord)

ANDRE LANDE

585.  Hil dig, drot på havets strømme – C. Ploug/Mel. som nr. 360
586.  Det, som skinner vester hist – Henrik Wergeland/Oluf Ring
587.  Med hvide klinter rejser sig af søen – Johannes V. Jensen/Kn. Jeppesen – (Englandssangen)
588.  Frankrigs sønner! Op nu at fægte! – J. Rouget de l’Isle. Overs. Harald Holm/R. de l’Isle
589.  Hvorfor svulmer Weichselfloden som et heltebryst – C. Hauch/Oluf Ring – (Polsk Fædrelandssang)
590.  Du store, rige, frie land – Adam Dan/Mel. som nr. 546
591.  Bag bølgende have – Kr. Østergaard/Mel. som nr. 291 – (Arven)
592.  Et land med høj for bjergetop – K. S. Sunesen/Mel. som nr. 597

HJEMSTAVNEN

593.  Ak, ingensteds er roserne så røde – Jens Baggesen/Th. Laub – (Til mit Fædreland)
594.  Hist, hvor vejen slår en bugt – H. C. Andersen/J. Gebauer – (Moderen med Barnet)
595.  Her gad jeg bo og bygge – Chr. Winther/Th. Laub – (En Hytte)
596.  I skovens dybe stille ro – Fritz Andersen/Folkemel.
597.  Jeg er en simpel bondemand – Mads Hansen/Thv. Aagaard – (Bondens sang)
598.  Når somrens sang er sungen – C. Hostrup/Carl Nielsen – (Hjemmets Sang)
599.  Jeg er født på Jyllands sletter – Jeppe Aakjær/Th. Laub – (Min Hjemmen)
600.  Jeg lagde min gård i den rygende blæst – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Bondevise)
601.  Han Ole bor på heden – Jeppe Aakjær/P. Helmuth – (Endnu et bitte Nyk)
602.  Spurven sidder stum bag kvist – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Mors Rok)
603.  Du kære blide danske bæk – Jeppe Aakjær/P. Schierbeck
604.  En bonde med sin sædekurv – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard
605.  Jeg har stået på mindets høje – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Kæmpehøjen)
606.  En bonde han vågner med hanen på hjald – Johan Skjoldborg/Mel. som nr. 449
607.  Min plet af fødelandets jord – Johan Skjoldborg/Ad. Riis-Magnussen – (Hjemmet)
608.  Vi elsker de hjemlige steder – Oskar Hansen/W. Zacharias
609.  Det summer, det brummer i haver og hegn – Ulf Hoffmann/Sv. S. Schultz

ÅRET OG DAGEN

610.  Vor sol er bleven kold – Johannes V. Jensen/Johs. Andersen – (Solhvervssang)
611.  Det er hvidt herude – St. St. Blicher/Th. Laub
612.  I sne står urt og busk i skjul – Ingemann/J. P. E. Hartmann
613.  Sneflokke kommer vrimlende – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Nordovst)
614.  Sneen dækker mark og mose – Chr. Winther/Ad. Riis-Magnussen
615.  Der er ingenting i verden så stille som sne – Helge Rode/Th. Laub – (Sne)
616.  Vintergæk er brudt af mulden – Johannes V. Jensen/Kn. Jeppesen – (Tidlig Vår)
617.  Liden sol i disse uger – Frank Jæger/Otto Mortensen – (Liden sol)
618.  Hør, hør, hvor det tør! – Chr. Richardt/J. Malling – (Tøvejr)
619.  Blæs, søndenvind, lad søen høre dig! – St. St. Blicher/Oluf Ring – (Den unge Lærkes Foraarssang)
620.  Velkommen, lærkelil! – Chr. Richardt/J. Glæser – (Ved Lærkens Komme)
621.  Det er lærkernes tid – Ludvig Holstein/Thv. Aagaard
622.  Lysfyldt morgen, til marven kold – Johannes V. Jensen/Thv. Aagaard – (Stæren)
623.  Våren er i luften – Rasmus Nielsen/Oluf Ring
624.  Den kedsom vinter gik sin gang – Ambrosius Stub/Oluf Ring
625.  Det er så køhnt, det er så dejle – Karsten Thomsen/Oluf Ring – (Ved Forårstid)
626.  Nu springer våren fra sin seng – Viggo Stuckenberg/Carl Nielsen – (Første Maj)
627.  Nu rider vårens glade svend – Ludvig Holstein/E. Bangert – (Vaaren)
628.  Den grønne søde vår – Johannes V. Jensen/Otto Mortensen
629.  Nu blomstrer marken skær med græs – Paul la Cour/Otto Mortensen
630.  Det er i dag et vejr – et solskinsvejr! – Ludvig Holstein/Kn. Jeppesen
631.  Et forårspust går over sne – Johannes Jørgensen/Chr. Christiansen – (De hellige tre Konger II)
632.  Forårshimlen er ren og blå – Johannes Jørgensen/H. Balslev – (Foraars-Evangelium II)
633.  Nu skinner sol i haver – Johannes Jørgensen/H. Balslev – (Foraars-Evangelium V)
634.  Grøn er vårens hæk – Poul Møller/N. W. Gade – (Aprilsvise)
635.  Frydeligt med jubelkor – Morten Børup. Overs. Fr. Moth af “In vernalis temporis”/Piae Cantiones
636.  Hej, hvilken herlig vind! – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard
637.  Solen ler så godt og mildt – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Majsol)
638.  Hvor skoven dog er ung og frisk! – Chr. Richardt/Jul. Bechgaard – (Ved Løvspring)
639.  Se, det summer af sol over engen – Holger Drachmann/P. Helmuth – (Maj-Vise)
640.  Nord fra og syd fra – L. C. Nielsen/Oluf Ring – (Den farende Blæst)
641.  Nu lyser løv i lunde – Johannes Jørgensen/Carl Nielsen
642.  Når egene knoppes – Chr. Richardt/Oluf Ring – (Sommervise)
643.  Du danske sommer, jeg elsker dig – Thøger Larsen/Otto Mortensen – (Sommervise)
644.  Sådan er den danske sommer – Valdemar Rørdam/E. Bangert – (Den danske Sommer)
645.  Fyldt med blomster blusser – Ludvig Holstein/Fl. Weis
646.  Nu er dagen fuld af sang – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Piger på Engen)
647.  Herligt, en sommernat – J. L. Heiberg/Fr. Kuhlau
648.  Hvor klart dog stjernen ses i nat – Paul la Cour/P. Hamburger – (Sommernat)
649.  Kom ud i marken en sommerdag – Mads Hansen/J. L. Emborg – (Sommeren. (Børnevise))
650.  Jeg lægger mig i læet her ved storrugens rod – Jeppe Aakjær/E. Bangert
651.  Storken sidder på bondens tag – Ingemann/C. E. F. Weyse
652.  Han kommer med sommer, han kommer med sol – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Storken)
653.  Så drager du ad fremmed land – Chr. Winther/Th. Laub – (Til Storken)
654.  Vipper springe – L. Hölty/C. E. F. Weyse – (Høstsang)
655.  Nu er det længe siden – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Naar Rugen skal ind)
656.  Marken er mejet, og høet er høstet – Adolph Recke/Folkemel.
657.  Det lysner over agres felt – Ludv. Holstein/H. Balslev – (Det lysner)
658.  En stille, høstlig brusen – Chr. Richardt/Chr. Christiansen – (I Høst)
659.  Septembers himmel er så blå – Alex Garff/Otto Mortensen – (Sensommersang)
660.  Dagen er oppe, glæden tændt – Bjørnson/Oluf Ring
661.  Nu gik solen ned – Ludv. Holstein/Kn. Jeppesen – (Angelus)
662.  Natten er så stille – J. L. Heiberg/C. E. F. Weyse
663.  Lær mig, nattens stjerne – Chr. Richardt/Carl Nielsen – (Lær mig)
664.  Den evige sne – Johannes Jørgensen/Ad. Riis-Magnussen – (Vælskland III, St. Gotthard)
665.  Stille, hjerte, sol går ned – Jeppe Aakjær/Th. Laub – (Aften)
666.  Den sorte fugl er kommet – Frank Jæger/Carl Nielsen – (Den sorte Fugl)

UNGDOMSSANGE

667.  Undrer mig på, hvad jeg får at se – Bjørnson/Oluf Ring – (Over de høje fjælde)
668.  I skogen smågutten gik dagen lang – Bjørnson/P. Helmuth – (Tonen)
669.  Træet stod færdigt med blad og med knop – Bjørnson/Thv. Aagaard – (Træet)
670.  Løft dit hoved, du raske gut! – Bjørnson/P. Jerndorff – (Øyvinds sang)
671.  Når du vil på fjeldesti – Bjørnson/Th. Laub
672.  Jeg vælger mig april! – Bjørnson/L. M. Lindeman
673.  En ungdom, som er stærk og sund – Bjørnson/Thv. Aagaard
674.  Fremtidens land! – Bjørnson/Carl Nielsen – (Fremtidens land)
675.  Om strömmen mod dig bruser – vov at stå! – St. St. Blicher/Thv. Aagaard
676.  Ud går du nu på livets vej – St. St. Blicher/Carl Nielsen
677.  Hulde engel, du min barndoms ven! – St. St. Blicher/Kn. Jeppesen – (Til Glæden)
678.  Jeg rutter med glædens og håbets ord – C. Hostrup/Mel. som nr. 564 – (Ungdommen)
679.  Nu velkommen enhver under ungdommens tag – L. Budde/B. Crusell
680.  Danmarks ungdom, skulderbred – Holger Drachmann/C. E. F. Weyse – (For Danmarks Ungdom)
681.  Jeg bærer med smil min byrde – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Sundt Blod)
682.  Ja, vi mødes alle unge – Johan Skjoldborg/Ad. Riis-Magnussen – (Fremtids Dage)
683.  I de grønne skove – Johannes V. Jensen/Sv. E. Tarp
684.  Modig ungdom – Thv. Aagaard/Thv. Aagaard
685.  Tytebæret oppå tuva – Aasmund Olavsson Vinje/Ivar Prestkvern
686.  Ja, lat oss strida – Arne Garborg/Sparre Olsen
687.  Kringsatt av fiender – Nordahl Grieg/Otto Mortensen – (Til ungdommen)

VISER

DANSKE VISER

688.  Agnete, hun stander på højelands bro – Kæmpevise/Folkemel. – (Agnete og Havmanden)
689.  Hr. Oluf, han rider så vide om land – Kæmpevise/Folkemel. – (Elveskud)
690.  Jeg var mig en fattig ungersvend – Kæmpevise/Folkemel. – (Elvehøj)
691.  Moder lærte hun sønnen sin – Kæmpevise/Folkemel. – (Jomfru i Hindeham)
692.  Jeg tjente mig i kongens gård – Kæmpevise/Aug. Winding
693.  Prinsessen sad i højeloft – *Kæmpevise/Folkemel. – (Tavlebordet)
694.  Riseli går i bure – Riddervise/Folkemel. – (Møens Morgendrømme)
695.  Jeg beder eder, alle mine mænd – Riddervise/Folkemel. – (Lave og Jon)
696.  Og det var om en løverdag – Folkevise/Folkemel. – (Den ømskindede Brudgom)
697.  Ramund var sig en bedre mand – *Folkevise/Folkemel. – (Ramund)
698.  Der stode tre skalke og tænkte et råd – *Folkevise/Folkemel.
699.  Det var en lørdag aften – Folkevise. Omdigtet af Svend Grundtvig/Folkemel.
700.  En yndig og frydefuld sommertid – Folkevise/Folkemel.
701.  Det haver så nyligen regnet – Folkevise ved Svend Grundtvig/Folkemel.
702.  Og det var liden Karen – *Folkevise/Svensk folkemel. – (Sct. Karen)
703.  Al verdens skaber mild og blid – Gammel majvise/Folkemel.
704.  Med fryd jeg sagtelig – Ukendt forf./Visemel. – (Fiolen blå)
705.  Jeg kan se på dine øjne – Vise fra Fyn/Visemel.
706.  En sømand med et modigt bryst – Johannes Ewald/Th. Laub – (Arioso)
707.  At slyngler hæves til ærens top – Jens Zetlitz/Visemel.
708.  Nys fyldte skøn Sired sit attende år – Thomas Thaarup/J. A. P. Schulz
709.  I dalens skød en hytte lå – Thomas Thaarup/J. A. P. Schulz
710.  En skål for den mø i blufærdige vår! – Rich. B. Sheridan/C. E. F. Weyse
711.  Fra kvalmfulde mure! – Oehlenschläger/N. W. Gade – (Sanct Hansaften-Spil. De Kiørende)
712.  I skyggen vi vanke – Oehlenschläger/Carl Nielsen – (Sanct Hansaften-Spil. Pigerne inde i Skoven)
712b.  I skyggen vi vanke – Oehlenschläger/Th. Laub – (Sanct Hansaften-Spil. Pigerne inde i Skoven)
713.  Farvel, min velsignede fødeby! – Poul Møller/Carl Nielsen – (Af Sted)
714.  Lykkelig den svend, der før – Poul Martin Møller. Overs. Vilh. Andersen/Mel. som nr. 680 – (Laus tabaci)
715.  Øwli ha wa sæ så løste en swenh – St. St. Blicher/Otto Mortensen
716.  De refsnæsdrenge, de samsøpiger – St. St. Blicher/Carl Nielsen
717.  Mads Doss han war en kon koltringsknæjt – St. St. Blicher/Folkemel.
718.  Flyv, fugl! flyv over Furesøens vove! – Chr. Winther/J. P. E. Hartmann
719.  Hun er sød, hun er blød – Chr. Winther/Otto Mortensen – (Min Skat)
720.  Du, som har sorg i sinde – Chr. Winther/J. P. E. Hartmann – (Og det var Folmer Spillemand, der meldte sig med Sang)
721.  Nu kan vi danse! – Chr. Winther/Thv. Aagaard – (Sommerlyst)
722.  Der var kun to på denne jord – Emil Aarestrup/Th. Laub
723.  Hr. Peder kasted runer over spange – H. Hertz/H. Rung
724.  Roselil’ og hendes moder, de sad over bord – C. K. F. Molbech/Folkemel.
725.  Man må rejse til fods for at sprænge med hast – C. Hostrup/Oluf Ring
726.  Den sømand, han må lide – A. Recke/Folkemel.
727.  Hvor skoven dog er frisk og stor – H. C. Andersen/Tysk folkemel.
728.  Husker du i høst, da vi hjemad fra marken gik – C. Ploug/P. Heise
729.  Jeg kom bag plankeværket – J. L. Heiberg/J. L. Heiberg – (Fredrik og Clara)
730.  Jeg mindes vel et sted, gid jeg var der igen – C. Hauch/P. Hamburger
731.  På Vossevangen, dér vil jeg bo – C. Hauch/N. P. Hillebrandt – (Vossevangen. En Bondekarls Sang)
732.  Jo, jo, gøgleri er en nobel kunst – Erik Bøgh/Mel. som nr. 707 – (Gøglervise)
733.  De vår en daw i høstens ti – Karsten Thomsen/Thv. Aagaard – (Law Jens kom hjem)
734.  Hun er så skær som den hvide sne – Ridder Wachsmuth von Mühlhausen. Overs. Thor Lange/Otto Mortensen
735.  Vinden er så føjelig – Holger Drachmann/I. H. Nebelong – (Frisk Morgen)
736.  Jeg gik mig hen ad ensom sti – Mads Hansen/J. C. Gebauer – (Hvad Fuglen sang)
737.  Farvel, du liden ravnekrog! – Holger Drachmann/Oluf Ring – (Sang gennem Skoven)
738.  Der er en gammel rønne her uden for vor by – Mads Hansen/Carl Nielsen – (Den Villeste)
739.  Alle mine honningbier – Ludv. Holstein/P. Schierbeck
740.  Uden sang og uden klang – Johan Godtfried Conradi/J. G. Conradi – (Sangerlyst)
741.  Kom, glade overgivenhed – H. V. Kaalund/Oluf Ring – (Den sande Fryd)
742.  Og er’et osse vis og sand, og kan a po jer li’e – Jakob Knudsen/Skotsk folkemel. – (Sømandens kone synger)
743.  Ole sad på en knold og sang – Jeppe Aakjær/Alf. Toft
744.  Alle mine længsler de smyger sig om dig – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Ung Vise)
745.  Hvem sidder dér bag skærmen – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Jens Vejmand)
746.  Jeg er havren. Jeg har bjælder på – Jeppe Aakjær/Aksel Agerby
747.  Om jeg tar mig en livsens ven – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Gylden Sol)
748.  Høvlen gik – Jeppe Aakjær/Otto Mortensen – (Høvl og knast)
749.  Skuld gammel venskab rejn forgo – Robert Burns. Fri overs. Jeppe Aakjær/Skotsk folkemel.
750.  Fordum var der fred på gaden – Vilh. Andersen/Carl Nielsen – (Jeronimus’ Sang)
751.  Cyklerne, cyklerne, morgenens sang – Emil Bønnelycke/Jørgen Bentzon – (Cyklerne)
752.  Den milde dag er lys og lang – Aage Berntsen/Carl Nielsen
753.  Mi nååbo, Pe sme, æ en ondele jen – Anton Berntsen/Anton Berntsen – (Mi Nååbo, Pe Sme)
754.  Nu hulker den, nu hvæser den – Tom Kristensen/Jørgen Bentzon – (Lirekassen)
755.  En sømand har sin enegang – Johannes V. Jensen/Folkemel. – (Sømandsvise)
756.  Lev vel, I gamle guder – Johannes V. Jensen/Knudåge Riisager – (Darduses Vise)
757.  Det blæser i Biscayen! – Hans Hartvig Seedorff Pedersen/Niels Clemmensen – (14 Mand og Hera paa Vejen til Madeira)
758.  Med den store dithyrambe på vor læbe – Hans Hartvig Seedorff Pedersen/Niels Clemmensen
759.  Ud på landevej’n der sku man gå – Sven Møller Kristensen/Herm. D. Koppel – Bernh. Christensen
760.  Pengeløs, pengelæns – Mogens Lorentzen/J. C. Gebauer
761.  Ved den grå Moulmein pagode – Rud. Kipling. Overs. Kai Friis Møller/Erling Winkel – (Mandalay)
762.  Nu lad vor kunst os hædre – A. Arnholtz/J. A. P. Schulz
763.  Drømte mig en drøm i nat – Erik Bertelsen/P. Hamburger

FINSKE VISER

764.  Fjärran han dröjer från grönskande dalar – “Tuoll’ om mun kultani”. Overs. Karl Wetterhoff/Finsk folkemel.
765.  Vinden drar, skeppet far – Folkevise fra Åland/Finsk folkemel.
766.  Dold mellan furorna ligger min koja – Yrjö Koskinen/Finsk folkemel.
767.  Där björkarna susa sin milda sommarsång – Viktor Sund/O. Merikanto – (Folkvisa)

NORSKE VISER

768.  Per spelmann han hadde ei einaste ku – Norsk folkevise/Norsk folkemel.
769.  Å kjøre vatn å kjøre ve’ – Norsk folkevise/Norsk folkemel.
770.  Vingede skarer – J. S. Welhaven/Thv. Aagaard – (Høstsang)
771.  Nu siste reis meg forestår – Henrik Wergeland/Ejv. Alnæs – (Siste Reis)
772.  På solen jeg ser, det lider alt frem – J. Moe/Ole Bull
773.  Se Norges blomsterdal! – M. A. L. Aabel/Tysk mel.
774.  Og ræven lå under birkerod – Bjørnson/H. Kjerulf – (Haren og Ræven)
775.  Nu tak for alt, ifra vi var små – Bjørnson/Oluf Ring – (Synnøves Sang)
776.  Holder du af mig – Bjørnson/E. Horneman
777.  Aftnen er stille – Bjørnson/A. Backer-Grøndahl – (Stevnemødet)
778.  Hu hej! kor er det vel friskt og lett – Kr. Janson/Norsk folkemel.

SVENSKE VISER

779.  Till Österland vill jag fara – Folkevise/Svensk folkemel.
780.  Kristallen den fina som solen månd’ skina – Folkevise fra Dalarna/Svensk folkemel.
781.  Uti vår hage där växa blå bär – Yngre svensk folkevise fra Gotland/Svensk folkemel.
782.  Byssan lull koka kittelen full – Norsk (?) folkevisetradition. Bearb. af Evert Taube/Folkemel.
783.  Vila vid denna källa! – C. M. Bellman/C. M. Bellman
784.  Fjäriln vingad syns på Haga – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
785.  Här är gudagott att vara – G. Wennerberg/G. Wennerberg
786.  Herre min Gud, vad den månen lyser – Gunnar Wennerberg/G. Wennerberg – (En månskensnatt på Slottsbacken)
787.  Anders, han var en hurtiger dräng – C. Ekeman/Svensk folkemel.
788.  Fjorton år, tror jag visst, att jag va’ – H. Liliebjörn/Svensk folkemel.
789.  Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig – Gustaf Fröding. Efter folkevisen: “Inga, liten kvarnpiga”/Oluf Ring
790.  Hör du ej bjällrorna – Gustaf Fröding/Thv. Aagaard
791.  Där gingo tre jäntor i solen – Gustaf Fröding/Oluf Ring – (Tre trallande jäntor)
792.  Marschen går till Tuna – Erik Axel Karlfeldt/Thv. Aagaard
793.  Sjung, sjung i alarna – Erik Axel Karlfeldt/M. Holmström-Ingers
794.  Längtan heter min arvedel – E. A. Karlfeldt/Finsk folkemel.
795.  Varför sitta vi så still och tysta – Erik Axel Karlfeldt/Svensk folkemel. – (Aspåkers-polska)
796.  Vi gå över daggstänkta berg – Olaf Thunman/Fra Hälsingland
797.  Vägarna de skrida – K. E. Forsslund/Svensk folkemel. – (Vandringsvisa)
798.  Hej å hå, jungman Jansson – Dan Andersson/Dan Andersson
799.  Jag är spelman – Dan Andersson/R. Ågren
800.  Den första gang jag såg dig – Birger Sjöberg/Birger Sjöberg
801.  Jag längtar till Italien – Birger Sjöberg/Birger Sjöberg
802.  På lingonröda tuvor och på villande mo – Karl Williams/Fridolf Lundberg – (Flickorna i Småland)
803.  I sommarens soliga dagar – G. E. Johansson/Gammel mel.
804.  Löven de grönska i sol kring alla vägar – Kerstin Hed/D. Gruvman – (Spel-Olles gånglåt)

SANGE PÅ FREMMEDE SPROG

805.  Die Gedanken sind frei! – Volkslied/Tysk folkemel.
806.  Wenn alle Brünnlein fliessen – Volkslied/Tysk folkemel.
807.  Freude, schöner Götterfunken – Friedrich Schiller/L. v. Beethoven – (Lied an die Freude)
808.  Sah ein Knab ein Röslein stehn – J. W. Goethe/C. E. F. Weyse
809.  Leise zieht durch mein Gemüth – Heinrich Heine/Mendelssohn
810.  On yonder hill there stands a creature – Folk-song/Folkemel. – (O, No John!)
811.  It was a lover and his lass – W. Shakespeare/T. Morley
812.  When I was a bach’lor, I lived all alone – Ukendt forfatter/Folkemel.
813.  D’ye ken John Peel, with his coat so gay? – John Woodcock Graves/Folkemel. – (John Peel)
814.  What shall we do with the drunken sailor? – Sea Shanty/Folkemel.
815.  In Derry vale, beside the singing river – W. G. Rothery/Irsk mel. – (Londonderry Air)
816.  Should auld acquaintance be forgot – Robert Burns/Mel. som nr. 749
817.  Oh, give me a home, where the buffalo roam – Amerikansk folkesang/Folkemel. – (Home on the range)
818.  Oh Shenandoah, I long to hear you – Windlass and Capstan Shanty/Folkemel. – (Trækspil-sang)
819.  When Israel was in Egypt’s land – Negro spiritual/Negro spiritual – (Go down, Moses)
820.  Deep river, my home is over Jordan – Negro spiritual/Negro spiritual – (Deep river)
821.  My Lord, what a morning – Negro spiritual/Negro spiritual

Listen er udarbejdet af Line Rishøj.