16. udgave af Højskolesangbogen

Folkehøjskolens Sangbog, 16. udgave (1974)
Udvalg: Jytte Engberg, Karl Bak, Bent Pedersen

SALMER

MORGEN

1.  Den signede dag med fryd vi ser – Grundtvig/C. E. F. Weyse
2.  Forgæves det er, med liden magt – Grundtvig/som nr. 1
3.  O, Jesus, morgenstjerne – H. Thomissøn. Efter en Mariavise/Nederl. psalter
4.  Den mørke nat forgangen er – Sthen/Th. Laub – (En morgensang)
5.  O, Gud ske lov til evig tid! – Sthen/Kingo
6.  Rind nu op i Jesu navn – Th. Kingo/J. B. Lully – (Dend Første Morgen-Sang)
7.  Op, min sjæl! thi sol er oppe – Th. Kingo/Freylinghausen – (Dend 4. Morgen-Suk)
8.  Farvel, du hvilesøde nat – Th. Kingo/Joh. Crüger – (Dend 5. Morgen-Suk)
9.  Nu rinder solen op af østerlide – Th. Kingo/Joh. Schop? – (Dend Sjette Morgen-Sang)
10.  Vågn op og slå på dine strenge – Th. Kingo/Hamburg – (Dend Syvende Morgen-Sang)
11.  Morgenstund har guld i mund! – Grundtvig/Th. Laub
12.  Nu ringer alle klokker mod sky – Ingemann/C. E. F. Weyse
13.  Lysets engel går med glans – Ingemann/C. E. F. Weyse
14.  Nu vågne alle Guds fugle små – Ingemann/C. E. F. Weyse
15.  I østen stiger solen op – Ingemann/C. E. F. Weyse
16.  Gud ske tak og lov! – Ingemann/C. E. F. Weyse
17.  Nu titte til hinanden – Ingemann/C. E. F. Weyse
18.  Se, nu stiger solen af havets skød – Jakob Knudsen/Oluf Ring
19.  Gud ske lov for nattero – K. L. Aastrup/som nr. 38

AFTEN

20.  Den lyse dag forgangen er – Sthen, ved Brandt/Dansk folkemel.
21.  Når mørket jorden blinder – *Mangler/16. årh.?
22.  Nu hviler mark og enge – Paul Gerhardt/H. Isaac
23.  Sig månen langsomt hæver – Matthias Claudius. Overs. Hauch/J. A. P. Schulz
24.  Hvilestunden er i vente – Th. Kingo/Th. Laub – (Dend 4. Afften-Suk)
25.  Den klare sol går ned – Th. Kingo/J. Schop (?) – (Dend Fjerde Afften-Sang)
26.  Det mulmer mod den mørke nat – Th. Kingo/Tysk mel. – (Dend Femte Afften-Sang)
27.  Til hvile solen går – Th. Kingo/H. O. C. Zinck – (Dend Siette Afften-Sang)
28.  Tiden skrider, dagen rinder – Th. Kingo/Th. Laub – (Dend 7. Afften-Suk)
29.  Se, hvor sig dagen atter skynder – Th. Kingo/Mel. som nr. 10 – (Dend Syvende Afften-Sang)
30.  Dig vandre vi så gerne med – Grundtvig. Efter Th. Kingo: “Hvor lifligt er det dog at gaa”/Mel. som nr. 125
31.  Fred hviler over land og by – Ingemann/Th. Laub
32.  Der står et slot i vesterled – Ingemann/C. E. F. Weyse
33.  Dagen går med raske fjed – Ingemann/C. E. F. Weyse
34.  Til vor lille gerning ud – Ingemann/C. E. F. Weyse
35.  Bliv hos os, når dagen hælder – Ingemann/C. E. F. Weyse
36.  Altid frejdig, når du går – Chr. Richardt/Mel. som nr. 33 – (Væbnersang)
37.  Tunge, mørke nattesky’r – Jakob Knudsen/Carl Nielsen
38.  Gud ske tak for dag, der gik – K. L. Aastrup/Oluf Ring

ANDRE SALMER

39.  Aleneste Gud i himmerig – Græsk fra 2. årh. Overs. C. J. Brandt/Schumann
40.  Himlene, Herre, fortælle din ære – Grundtvig/König
41.  Til himlene rækker din miskundhed – Ingemann/J. P. E. Hartmann – (Den Miskundelige)
42.  Som tørstige hjort monne skrige – Grundtvig/Oluf Ring
43.  Hyggelig, rolig – Grundtvig/L. M. Lindeman
44.  Min sjæl, du Herren love – J. Poliander v. C. J. Brandt/Kugelmann
45.  Giv mig, Gud, en salmetunge – Grundtvig/Førreformatorisk
46.  Denne er dagen, som Herre har gjort! – Grundtvig/Vulpius
47.  Lovsynger Herren, min mund og mit indre! – Grundtvig/Thv. Aagaard
48.  Nu takke alle Gud – M. Rinckart/Joh. Crüger
49.  Herre, Gud, dit dyre navn – Peter Dass/Norsk folkemelodi
50.  Om alle mine lemmer – P. Dass/Gl. tysk mel.
51.  Guds menighed, syng for vor skaber i løn – Grundtvig/Svensk folkemel.
52.  Alt, hvad som fuglevinger fik – Grundtvig/Th. Laub – (Lovsang)
53.  Alt står i Guds faderhånd – Grundtvig/Th. Laub
54.  Du, Herre Krist, min frelser est – Sthen/Joh. Rhau – (En christelig Supplikats til Guds Søn)
55.  Op! al den ting, som Gud har gjort – Brorson/Bøhmisk mel.
56.  Befal du dine veje – Paul Gerhardt/H. L. Hassler
57.  Sorrig og glæde de vandre til hobe – Th. Kingo/Visemelodi – (Hver har sin Skæbne)
58.  Uforsagt, hvordan min lykke – Ambrosius Stub/Mel. som nr. 98
59.  Lille Guds barn! hvad skader dig? – Grundtvig/Dansk folkemel.

ADVENT

60.  Blomstre som en rosengård – Grundtvig/Th. Laub
61.  Alle mine kilder skal være hos dig! – Grundtvig/Th. Laub – (Livs-Kilden i Daaben)
62.  Vær velkommen, Herrens år – Grundtvig/A. P. Berggreen

JUL

63.  Det kimer nu til julefest – Grundtvig. Efter Luther: “Vom Himmel hoch da komm ich her”/15. årh.
64.  Velkommen igen, Guds engle små – Grundtvig/C. E. F. Weyse
65.  Kimer, I klokker! – Grundtvig/Th. Laub
66.  Et barn er født i Betlehem – Grundtvig. Efter latinsk vekselsang fra 14. årh./Tysk mel.
67.  Et lidet barn så lysteligt – Grundtvig/Melodi fra 15. årh.
68.  Lovet være du, Jesus Krist! – Luther/Førreformatorisk
69.  Lad det klinge sødt i sky – Grundtvig. Efter det latinske julevers: “Resonet in laudibus” fra det 14. årh./Førreformatorisk
70.  In dulci jubilo – Luther/Tysk mel.
71.  Nu vil vi sjunge og være glad – Nic. Herman. Bearb. C. J. Brandt/Th. Laub
72.  Julen har englelyd – Grundtvig/Førreformatorisk, dansk
73.  Hjerte, løft din glædes vinger! – Paul Gerhardt/Joh. Crüger
74.  En rose så jeg skyde – “Das alt Catholisch Trierisch Christliedlein”. Overs. Efter Prætorius/Cöln
75.  Julen har bragt velsignet bud – Ingemann/C. E. F. Weyse – (Børnenes Julesang)
76.  I denne søde juletid – H. A. Brorson/Mel. som nr. 67
77.  Forunderligt at sige – Grundtvig. Efter H. A. Brorson: “Mit Hjerte altid vanker”/Carl Nielsen
78.  Den yndigste rose er funden – H. A. Brorson/Klug – (Jeg er en rose i Saron)
79.  Julebudet til dem, der bygge – C. Hostrup/Thv. Aagaard – (Julebudet)

NYTÅR

80.  Vær velkommen, Herrens år – Grundtvig/Mel. som nr. 62 – (Nyaars Ønske)
81.  Guds godhed vil vi prise – Paul Eber/Mel. fra det 16. årh.
82.  Dejlig er den himmel blå – Grundtvig/Th. Laub – (De hellige tre Konger. (En Barnesang))

PÅSKE

83.  Hil dig, frelser og forsoner! – Grundtvig. Efter Arnulf fra Louvain: “Salve mundi salutare”/Th. Laub
84.  Lad vaje højt vort kongeflag! – Grundtvig. Efter Venantius Fortunatus (6. årh.): “Vexilla regis prodeunt”/Wormordsen
85.  Krist stod op af døde – Grundtvig. Efter tysk “Leise”, 12. årh./Førreformatorisk
86.  Som den gyldne sol frembryder – Th. Kingo/Joh. Schop
87.  Stat op, min sjæl, i morgengry! – W. A. Wexels/Th. Laub – (Påske-Morgen)
88.  Som forårssolen morgenrød – Grundtvig/Mel. som nr. 52 – (Paaske-Kantate i Slotskirken)
89.  Påskeblomst! hvad vil du her? – Grundtvig/Carl Nielsen


PINSE

90.  Apostlene sad i Jerusalem – Grundtvig/Mel. som nr. 5
91.  I al sin glans nu stråler solen – Grundtvig/Lyon
92.  Du, som går ud fra den levende Gud – Grundtvig/M. Franck
93.  Kom, Gud Helligånd, kom brat! – Grundtvig. Efter den latinske sekvens: “Veni, sancte spiritus”/Mel. fra middelalderen
94.  Gud Helligånd, vor trøstermand! – Grundtvig/Arrebo – (Pindse-Sang)
95.  Kom, sandheds Ånd, og vidne giv – Grundtvig. Bearb. af Kingos: “Nu nærmer sig vor Pinsefest”/Efter førreform. hymne
96.  Nu bede vi den Helligånd – Luther/Førreformatorisk
97.  Kærligheds og sandheds Ånd! – Grundtvig. Efter Adam af St. Victor, 12. årh. “Den latinske Pindse-Sang: “Qui procedis ab utroqve”/Mel. som nr. 93 el. 104
98.  Helligånd, vor sorg du slukke! – P. Gerhardt/H. Albert
99.  Var I ikke galilæer! – Grundtvig/Mel. som nr. 29

SALMER

100.  Rejs op, dit hoved, al kristenhed! – Grundtvig/Thomissøn
101.  Vidunderligst af alt på jord – Grundtvig/Th. Laub
102.  Jeg kender et land – Grundtvig/Th. Laub
103.  O kristelighed! – Grundtvig/L. M. Lindeman
104.  På Jerusalem det ny – Grundtvig/H. Rung
105.  Kirken den er et gammelt hus – Grundtvig/L. M. Lindeman
106.  Vor Gud, han er så fast en borg – Luther. Overs. J. P. Mynster/Klug
107.  Herren han har besøgt sit folk – Grundtvig/Th. Laub
108.  Guds ord blev aldrig bundet – Grundtvig/Heinrich Schütz
109.  Det lakker nu ad aften brat – Grundtvig. Efter Nik. Selneckers “Ach bleib bey uns, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist”/Görlitz
110.  Min mund og mit hjerte – Grundtvig/Th. Laub
111.  Guds ord, det er vort arvegods – Grundtvig/Mel. som nr. 106
112.  Vor tro er den forvisning på – J. H. Schrader/Th. Laub
113.  Vorherre! til dig må jeg ty – Grundtvig/Th. Laub – (Herrens Hus)
114.  Guds igenfødte, nylevende sjæle – Brorson/Ansbach – (Igjenfødelsen)
115.  Guds fred er mer end englevagt – Grundtvig/Mel. som nr. 109 – (Guds Fred)
116.  Sov sødt, barnlille! – Grundtvig/Th. Laub – (Aandelig Vuggevise)
117.  Est du modfalden, kære ven – Grundtvig/Carl Nielsen
118.  Her vil ties, her vil bies – H. A. Brorson/Th. Laub
119.  At sige verden ret farvel – Grundtvig/Th. Laub
120.  Den store hvide flok, vi se – H. A. Brorson/Th. Laub
121.  Som dug på slagne enge – Grundtvig/H. Rung? – (Livs-Ordet i Døds-Kampen)
122.  Nu blomstertiden kommer – I. Kolmodin. Overs. C. J. Brandt/Nürnberg
123.  Gak ud, min sjæl, betragt med flid – Paul Gerhardt/Genève – (Sommergesang)
124.  Vi pløjed og vi så’de – Matth. Claudius/J. A. P. Schulz?
125.  Nu falmer skoven trindt om land – Grundtvig/Tysk melodi
126.  Du gav mig, o Herre, en lod af din jord – C. R. Sundell. Overs. K. L. Aastrup/Kn. Jeppesen – (För jordbrukare)
127.  Dybt hælder året i sin gang – C. J. Boye/*mangler
128.  Skyerne gråne, og løvet falder – Grundtvig/Thora Borch
129.  Dejlig er jorden! – Ingemann/Schlesisk mel. – (Pilgrimssang)
130.  Den store mester kommer – Ingemann/J. P. E. Hartmann
131.  For dig, Vorherre, som dage kun – Grundtvig/Mel. som nr. 5 – (Der gik en hyrde og vogted får)
132.  Der sad en fisker så tankefuld – Grundtvig/Carl Nielsen – (Aandelig Fiskervise)
133.  Jeg véd en urt både dejlig og bold – Hans Albretsøn/Nederlandsk psalter – (En Bøn mod store Land-Plager)
134.  Min tunge skal med stemme – Leonora Christina Ulfeldt/Mel. som nr. 81
135.  Hvad vindes på verdens vidtløftige hav? – Ambrosius Stub/Dansk folkemel.
136.  Udrust dig, helt fra Golgata! – Johannes Ewald/N. W. Gade
137.  Kirkeklokke! mellem ædle malme – Grundtvig/H. Rung – (Kirke-Klokken)


BIBELHISTORIEN

138.  Guds fred! hvor I bygge – Grundtvig/Th. Laub
139.  Gud planted en have fra øst til vest – Grundtvig/L. M. Lindeman – (Paradiset)
140.  Abraham sad i Mamrelund – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Abraham)
141.  Sara var død, i sin enlighed – Grundtvig/L. M. Lindeman
142.  Kong Farao var en ugudelig krop – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Moses og Farao)
143.  Jeg gik i marken og vogtede får – Grundtvig/Carl Nielsen – (Kong David)
144.  Mellem brødre kaldt den lille – Grundtvig/Thv. Aagaard – (David Seiers Sang)
145.  Nat i østen er ej så lang – Grundtvig/Th. Laub – (Hyrderne ved Bethlehem)
146.  I kvæld blev der banket på helvedes port – Grundtvig/Th. Laub


DANSKE SANGE

MODERSMÅLET

147.  Moders navn er en himmelsk lyd – Grundtvig/H. Rung
148.  Jeg gik mig ud en sommerdag at høre – Grundtvig/Folkemel.
149.  Længe nok har jeg bondepige været – K. Karstensen/Folkemel. – (Det danske sprog i Sønderjylland)
150.  Ingen har guldtårer fældet – Grundtvig/Oluf Ring
151.  Menneskelivet er underligt – Grundtvig/Thv. Aagaard
152.  Vort modersmål er dejligt – E. Lembcke/Dansk folkemel.
153.  Den danske sang er en ung blond pige – Kai Hoffmann/Carl Nielsen
154.  For mig er sprogets klang – Poul Henningsen/Bernh. Christensen – (Sproget)
155.  Jeg ser de lette skyer – Inger Christensen/Eyv. Lender


SKOLEN

156.  Folkeligt skal alt nu være – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Folkeligheden)
157.  Udrundne er de gamle dage – Grundtvig/Carl Nielsen
158.  Morgenhanen atter gol – Grundtvig/Oluf Ring
159.  Nu skal det åbenbares – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
160.  Er lyset for de lærde blot – Grundtvig/Th. Laub – (Oplysning)
161.  Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord – Grundtvig/Th. Laub
162.  Der skinner en sol i lys og løn – Grundtvig/C. Barnekow
163.  Hvad solskin er for det sorte muld – Grundtvig/Th. Laub
164.  Derfor kan vort øje glædes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
165.  Det, som lysner over vangen – C. Hostrup/Oluf Ring
166.  Jeg elsker den brogede verden – H. V. Kaalund/Thv. Aagaard – (Den brogede Verden)
167.  Her rejses en skole som mange før – Jakob Knudsen/Oluf Ring – (Foraarssang)
168.  Der truer os i tiden – Ole Wivel/Mel. som nr. 50
169.  Mørk er november – Thorkild Bjørnvig/Mel. som nr. 285

HISTORIEN

170.  Som dybest brønd gi’r altid klarest vand – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Historiens Sang)
171.  Skøn Freja, hun havde et smykke af guld – Grundtvig/Thv. Aagaard
172.  Habor kom fra Norges fjelde – Grundtvig/Thv. Aagaard
173.  I gamle dage det var en gang – Grundtvig/Thv. Aagaard
174.  Kong Vermund den gamle – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Slesvig-Dansk Minde-Sang)
175.  Sol er oppe – Grundtvig/L. M. Lindeman – (Bjarkemaalets Efterklang)
176.  Vær hilset, mit gamle fædreland! – Ingemann/N. W. Gade – (Hilsen til Frænderne)
177.  Til sagn og sange og eventyr – Ingemann/Thv. Aagaard – (Sangens Fugl)
178.  Ved Lejre græsse nu får på vold – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danskes Vugge)
179.  I alle de riger og lande – Ingemann/J. C. Gebauer – (Holger Danskes Mærke)
180.  Danmark, dejligst vang og vænge – Laurids O. Kock/P. E. Rasmussen
181.  Slaverne rådte på Østersø – Grundtvig/Folkemel. – (Valdemarerne)
182.  På Sjølunds fagre sletter – Ingemann/N. W. Gade – (Kong Valdemars Jagt. (Et sjællandsk Folkesagn.))
183.  Om Danemarks kvide der lød en sang – Grundtvig/Folkemel.
184.  Den snor, som lægges af strenge tre – Af den gamle danske rimkrønike. Gotfred af Ghemens “De danske Kongers Rimkrønike”/Mel. som nr. 5
185.  I Skanderborrig enge – St. St. Blicher/Th. Laub – (Morten Borup)
186.  På Tave bondes ager ved Birkende by – Ingemann/Mel. som nr. 135
187.  Før var der knap skrevet på dansk en bog – C. Wilster/N. W. Gade – (Ludvig Holberg)
188.  En gammel mager karl – Johs. V. Jensen/Otto Mortensen – (Ludvig Holberg)
189.  Kong Kristjan stod ved højen mast – Johannes Ewald/Ukendt komponist
190.  Degång te di ved Kjøvvenhawn – St. St. Blicher/Andersen – (Slauet ve Kjøvvenhaun)
191.  Kommer hid, I piger små! – Grundtvig/C. E. F. Weyse
192.  De snekker mødtes i kvæld på hav – Grundtvig/Carl Nielsen
193.  Dengang jeg drog af sted – P. Chr. Faber/E. Horneman – (Den tapre Landsoldat)
194.  Påskeklokken kimed mildt – C. Ploug/Færøsk mel. – (Slaget ved Slesvig)
195.  Det var en sommermorgen – Grundtvig/P. Heise – (Kiærminde Sang)
196.  Du skønne land med dal og bakker – Edv. Lembcke/H. Rung – (For Sønderjylland)
197.  Hvad synger du om – C. Hostrup/Jørg. Pedersen – (Lærken)
198.  Den ti, te do draw fra mæ – J. J. Lohmann/Barnekow – (Hvonær vi bliwer glaj)
199.  Det haver så nyligen regnet – J. Ottosen/Mel. som nr. 335
200.  Snart dages det, brødre – U. P. Overby/C. J. Rasmussen – (Socialisternes March)
201.  Rejs jer, fordømte her på jorden – Eugéne Pottier. Overs. Hans Larsen/Mel. som nr. 202 – (Internationale)
202.  Flyv højt, vor sang, på stærke vinger – A. C. Meyer/A. de Geyter
203.  Det lyder som et eventyr – Henrik Pontoppidan/Th. Laub – (Sønderjylland)
204.  I folk, der går der sønderud – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard
205.  Søndret folk er vokset sammen – Helge Rode/Mel. som nr. 226
206.  Fra seklernes morgen der stiger en sang – H. C. Hansen/Oluf Ring – (Arbejdets Sang)
207.  De mørke fugle fløj ved gry – Otto Gelsted/Karl Clausen
208.  De bygger høfder ved Vesterhavet – Kaj Munk/Bernh. Christensen – (Høfdebyggere)
209.  Det kom som en susen ved aften – Paul la Cour/Bernh. Christensen – (Til de sejrende)
210.  Jeg er kommet hertil fra en verdensfjern egn – Poul Henningsen/Bernh. Christensen – (Ulandsvise)
211.  Der er overskudslagre af majs og af hvede – Inger Christensen/Mel. som nr. 212
212.  Så dyrker de korn på et alter i Chile – Inger Christensen/Eyvind Lender
213.  Et samfund kan være så stenet – Inger Christensen/Eyvind Lender


FÆDRELANDET

214.  Kær est du, fødeland – St. St. Blicher/Oluf Ring
215.  Rosen blusser alt i Danas have – Poul Møller/Carl Nielsen – (Glæde over Danmark)
216.  Langt højere bjerge så vide på jord – Grundtvig/H. O. C. Zinck
217.  Der er et yndigt land – Oehlenschläger/H. E. Krøyer – (Fædrelands-Sang)
218.  Fæderneland! Ved den bølgende strand – Grundtvig/H. Nutzhorn – (Til Danmark)
219.  I Danmark er jeg født og båren – Grundtvig/Oluf Ring – (Danmarks Priis)
220.  I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme – H. C. Andersen/P. Schierbeck
221.  Kærlighed til fædrelandet – Grundtvig/Oluf Ring – (Den danske Nødvendighed)
222.  Jeg elsker de grønne lunde – J. Helms/A. Møller
223.  Sorgløst kan vi ej synge dit navn – Valdemar Rørdam/Thv. Aagaard – (Danmark)
224.  Du danske mand! af al din magt – Holger Drachmann/Carl Nielsen – (Dansk Fædrelandssang)
225.  Danmark, i tusind år – Valdemar Rørdam/Carl Nielsen – (Hymne)
226.  Som en rejselysten flåde – Helge Rode/Carl Nielsen
227.  Du gav os de blomster – Helge Rode/Otto Mortensen – (Danmark)
228.  Hvor smiler fager den danske kyst – Johannes V. Jensen/Oluf Ring
229.  Forunderligt, så sødt et smil – Johannes V. Jensen/Knud Jeppesen – (Gensyn med Danmark)
230.  Danmark for folket – Oskar Hansen/O. Gyldmark
231.  Her har hjertet hjemme – Otto Gelsted/Sv. Erik Tarp
232.  Venner, ser på Danmarks kort – Chr. Richardt/N. K. Madsen-Stensgaard
233.  Jeg ser de bøgelyse øer – L. C. Nielsen/Thv. Aagaard
234.  Der ligger du i havet – Chr. Winther/Harald Balslev
235.  Her gad jeg bo og bygge – Chr. Winther/Th. Laub – (En Hytte)
236.  Vi sletternes sønner har drømme i sind – Ludvig Holstein/Carl Nielsen – (Sjælland)
237.  Fo’ ajle di små blomster dæ’ dov æ’ te i år – Mads Hansen/H. Hansen
238.  Skudan hon vaggar på bruzenes sjø! – J. C. Espersen/Bornholmsk mel.
239.  Der er et land så kosteligt – Grundtvig/Th. Laub
240.  Jylland mellem tvende have – H. C. Andersen/P. Heise
241.  Der dukker af disen min fædrenejord – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Jylland)
242.  Jeg lagde min gård i den rygende blæst – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Bondevise)
243.  Blæsten går frisk over Limfjordens vande – Erik Bertelsen/Povl Hamburger – (Limfjorden)
244.  I Synnerjylland, dér er æ føjt – Karsten Thomsen/Thv. Aagaard – (Vugg-Vihs)
245.  For en fremmed barskt og fattigt – A. Egeberg Jensen/Ernst A. Kiørboe
246.  Han gik no å pløje ånynne en vis – Martin N. Hansen/Thv. Aagaard – (Madeleine)
247.  Ja, landet er lidet – M. P. Ejerslev/Oluf Ring – (Sydslesvig)


FÆRØERNE

248.  Eg oyggjar veit, sum have fjøll – Fr. Petersen/Mel. som nr. 249
249.  Jeg véd et land, hvor fjelde står – Fr. Petersen. Overs. Kai Hoffmann/Joh. Hartmann – (Eg oyggjar veit)
250.  Tú alfagra land mítt, mín dýrasta ogn! – Simun av Skardi/Mel. som nr. 251
251.  O Færø, så fager, min dyreste skat! – Simun av Skardi. Overs. Tormod Jørgensen/Peter Alberg – (Tú alfagra land mítt)
252.  Hvis I nu vil lytte til – Regin Smed eller det egentlige Sigurds kvad/Gl. færøsk mel.
253.  Hugin sad i højen hal – Færøsk folkevise. Overs. Har. Vilstrup/Mel. som nr. 194

GRØNLAND

254.  Nunarput, utorkarssuángoravit – Henrik Lund/Mel. som nr. 255
255.  Vort ældgamle land under isblinkens bavn – Henrik Lund. Overs. W. Thalbitzer/Jonathan Petersen
256.  Seqernup qungujulluni – Kristen Poulsen/Mel. som nr. 257
257.  Med kåde smil den lyse sol – Kristen Poulsen. Overs. Mads Lidegård/Kristen Poulsen – (Forårssang)
258.  Pujoq qangattalermat – Peter Olsen/Mel. som nr. 259 – (Sunnia kalittoq)
259.  Da tågen trak sig opad – Peter Olsen. Overs. William Thalbitzer/Peter Olsen – (Sonja slæber hval ind)
260.  Inuusummut pinnerseruttorama – Augo Lynge/Folkemel.


ÅRSTIDERNE

VINTER

261.  Vor sol er bleven kold – Johannes V. Jensen/Johs. Andersen – (Solhvervssang)
262.  Det er hvidt herude – St. St. Blicher/Th. Laub
263.  I sne står urt og busk i skjul – Ingemann/J. P. E. Hartmann
264.  Sneflokke kommer vrimlende – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Nordovst)
265.  Sneen dækker mark og mose – Chr. Winther/Ad. Riis-Magnussen
266.  Vær lidt varsom denne ene morgen – Grethe Risbjerg Thomsen/Eyvind Lender – (Den ny sne)
267.  Der er ingenting i verden så stille som sne – Helge Rode/Th. Laub – (Sne)
268.  Spurven sidder stum bag kvist – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Mors Rok)

FORÅR

269.  Når vinteren rinder i grøft og i grav – Joh. Skjoldborg/Joh. Torrild – (Husmandssang)
270.  Vintergæk er brudt af mulden – Johannes V. Jensen/Kn. Jeppesen – (Tidlig Vår)
271.  Liden sol i disse uger – Frank Jæger/Otto Mortensen – (Liden sol)
272.  Bedstefar, tag dine tænder på – Frank Jæger/Tony Vejslev – (April, april)
273.  Luk døren op og se en jord det damper af – Frank Jæger/Tony Vejslev – (Påske)
274.  Blæs, søndenvind, lad søen høre dig! – St. St. Blicher/Oluf Ring – (Den unge Lærkes Foraarssang)
275.  Velkommen, lærkelil! – Chr. Richardt/J. Gläser – (Ved Lærkens Komme)
276.  Det er lærkernes tid – Ludvig Holstein/Thv. Aagaard
277.  Lysfyldt morgen, til marven kold – Johannes V. Jensen/Thv. Aagaard – (Stæren)
278.  Våren er i luften – Rasmus Nielsen/Oluf Ring
279.  Den kedsom vinter gik sin gang – Ambrosius Stub/Oluf Ring
280.  Det er så køhnt, det er så dejle – Karsten Thomsen/Oluf Ring – (Ved Forårstid)
281.  Nu rider vårens glade svend – Ludvig Holstein/E. Bangert – (Vaaren)
282.  Den grønne søde vår – Johannes V. Jensen/Otto Mortensen
283.  Det er i dag et vejr – et solskinsvejr! – Ludvig Holstein/Kn. Jeppesen
284.  Grøn er vårens hæk – Poul Møller/N. W. Gade – (Aprilsvise)
285.  Frydeligt med jubelkor – Morten Børup/Piae Cantiones
286.  Al verdens skaber mild og blid – Peder Jensen Roskilde/Folkemel. – (Majmånedssang)
287.  Storken sidder på bondens tag – Ingemann/C. E. F. Weyse


SOMMER

288.  Han kommer med sommer – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Storken)
289.  Nu blomstrer marken skær med græs – Otto Mortensen/Paul la Cour – (Dagvise)
290.  Se, det summer af sol over engen – Holger Drachmann/P. Helmuth – (Maj-Vise)
291.  Nu lyser løv i lunde – Johannes Jørgensen/Carl Nielsen
292.  Når egene knoppes – Chr. Richardt/Oluf Ring – (Sommervise)
293.  I kølende skygger – Johs. Ewald/Carl Nielsen – (Rungsteds Lyksaligheder)
294.  Danmark, nu blunder den lyse nat – Thøger Larsen/Oluf Ring
295.  I skyggen vi vanke – Oehlenschläger/Th. Laub – (Sanct Hansaften-Spil- Pigerne inde i Skoven)
296.  Vi elsker vort land – Holger Drachmann/P. E. Lange-Müller
297.  Midsommerteltet, de lyse nætter – Johs. V. Jensen/Otto Mortensen – (Sommersolhvervssang)
298.  Se dig ud en sommerdag – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen
299.  Du danske sommer, jeg elsker dig – Thøger Larsen/Otto Mortensen – (Sommervise)
300.  Fyldt med blomster blusser æbletræets gren – Ludvig Holstein/Fl. Weis
301.  Nu er dagen fuld af sang – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Piger på Engen)
302.  Herligt, en sommernat – J. L. Heiberg/Fr. Kuhlau – (Chor)
303.  Jeg lægger mig i læet her ved storrugens rod – Jeppe Aakjær/E. Bangert – (Forspil)
304.  Hvor skoven dog er frisk og stor – H. C. Andersen/Tysk folkemel.
305.  I skovens dybe, stille ro – Fritz Andersen/Folkemel.
306.  Natten er så stille – J. L. Heiberg/C. E. F. Weyse
307.  Stille, hjerte, sol går ned – Jeppe Aakjær/Th. Laub – (Aften)

EFTERÅR

308.  Vipper springe – L. Hölty/C. E. F. Weyse – (Høstsang)
309.  Nu er det længe siden – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Naar Rugen skal ind)
310.  Marken er mejet, og høet er høstet – Adolph Recke. Omarb. Mads Hansen/Folkemel.
311.  Det lysner over agres felt – Ludv. Holstein/H. Balslev – (Det lysner.)
312.  En stille, høstlig brusen – Chr. Richardt/Chr. Christiansen – (I Høst)
313.  Septembers himmel er så blå – Alex Garff/Otto Mortensen – (Sensommersang)
314.  Sig nærmer tiden, da jeg må væk – St. St. Blicher/Oluf Ring – (Præludium)
315.  Så bittert var mit hjerte – Helge Rode/Carl Nielsen
316.  Vi, der valgte regnen – Frank Jæger/Tony Vejslev – (Håndslag til Tony)
317.  Den sorte fugl er kommet – Frank Jæger/Carl Nielsen – (Den sorte Fugl)

DANSKE VISER

MIDDELALDERVISER

318.  Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg – *Folkevise/Folkemel. – (Dronning Dagmars død)
319.  Hun kom uden tynge – *Folkevise. V. 39 af visen om Fronning Dagmar og Junker Strange/Th. Laub
320.  Alle små fugle, i skoven er – *Kæmpevise/Th. Laub – (Kristian den Anden og Adelen)
321.   – *Folkevise/Folkemel. – (Ebbe Skammelsøn)
322.  Hr. Oluf, han rider så vide om land – *Folkevise/Folkemel. – (Elveskud)
323.  Villemand og hans væne brud – *Folkevise/Folkemel. – (Harpens kraft)
324.  Agnete, hun stander på højelands bro – *Folkevise/Folkemel. – (Agnete og Havmanden)
325.  Hr. Iver og hr. Esbern Snare – *Folkevise/Folkemel. – (Hr. Iver og hr. Esbern Snare)
326.  Prinsessen sad i højeloft – *Kæmpevise/Folkemel. – (Tavlebordet)
327.  Og det var om en løverdag – *Kæmpevise/Folkemel. – (Den ømskindede Brudgom)
328.  Jeg beder eder, alle mine mænd – *Folkevise/Folkemel. – (Lave og Jon)
329.  Det var jomfru Gundelil – *Folkevise/Folkemel. – (Rige hr. Palles bryllup)
330.  Ramund var sig en bedre mand – *Folkevise/Folkemel. – (Ramund)
331.  Der boede en mand i Ribe by – *Folkevise/Carl Nielsen – (Bruden i Ribe)
332.  Der stode tre skalke – *Folkevise/Folkemel.


ELSKOVSVISER

333.  Det var en lørdag aften – *Folkevise/Folkemel.
334.  En yndig og frydefuld sommertid – *Folkevise fra Mariageregnen/Folkemel.
335.  Det haver så nyligen regnet – Ved Svend Grundvig/Folkemel.
336.  Jeg giver dig den bedste brudegave – *Folkevise/Folkemel.
337.  Med fryd jeg sagtelig – Ukendt forfatter/Visemel. – (Fiolen blå)
338.  Jeg kan se på dine øjne – Vise fra Fyn/Visemel.
339.  Chrysillis, du mit verdensguld – Visemel./Th. Kingo
340.  Nys fyldte skøn Sired sit attende år – Thomas Thaarup/J. A. P. Schulz
341.  Øwli han wa sæ så løste en swenh – St. St. Blicher/Otto Mortensen
342.  Mads Doss han war en kon koltringsknæjt – St. St. Blicher/Folkemel.
343.  Hun er sød, hun er blød – Chr. Winther/Otto Mortensen – (Min Skat)
344.  Roselil’ og hendes moder – C. K. F. Molbech/Folkemel.
345.  De vår en daw i høstens ti – Karsten Thomsen/Thv. Aagaard – (Law Jens kom hjem)
346.  Alle mine længsler de smyger sig om dig – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Ung Vise)
347.  Den milde dag er lys og lang – Aage Berntsen/Carl Nielsen
348.  Min pige er så lys som rav – Helge Rode/Carl Nielsen
349.  I de grønne skove – Johannes V. Jensen/Sv. E. Tarp
350.  Man ser en virksom by – Jens August Schade/Otto Mortensen – (Storbyens ensomhed)
351.  Går igennem mørket – Frank Jæger/Tony Vejslev – (Til en følsom veninde)


ANDRE VISER

352.  Underlige aftenlufte! – Oehlenschläger/Carl Nielsen – (Hjemvee)
353.  Farvel, min velsignede fødeby! – Poul Møller/Carl Nielsen – (Af Sted)
354.  Hist, hvor vejen slår en bugt – H. C. Andersen/J. Gebauer – (Moderen med Barnet)
355.  Hulde engel, du min barndoms ven! – St. St. Blicher/Kn. Jeppesen – (Til Glæden)
356.  De refsnæsdrenge, de samsøpiger – St. St. Blicher/Carl Nielsen
357.  Jyden han æ stærk og sej – St. St. Blicher/H. C. Simonsen
358.  Den sømand, han må lide – A. Recke/Folkemel.
359.  Jo, jo gøgleri er en nobel kunst – Erik Bøgh/Visemel. – (Gøglervise)
360.  Ole sad på en knold og sang – Jeppe Aakjær/Alf. Toft
361.  Hvem sidder dér bag skærmen – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Jens Vejmand)
362.  Han Ole bor på heden – Jeppe Aakjær/P. Helmuth – (Endnu et bitte Nyk)
363.  Jeg bærer med smil min byrde – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Sundt Blod)
364.  Jeg er havren. Jeg har bjælder på – Jeppe Aakjær/Aksel Agerby
365.  Skuld gammel venskab rejn forgo – Robert Burns. Fri overs. v. Jeppe Aakjær af digtet “Auld lang syne”/Skotsk folkemel.
366.  Fordum var der fred på gaden – Vilh. Andersen/Carl Nielsen – (Jeronimus’ Sang)
367.  Mi nååbo, Pe sme – Anton Berntsen/Anton Berntsen – (Mi Nååbo, Pe Sme)
368.  Det blæser i Biscayen! – Hans Hartvig Seedorff Pedersen/Niels Clemmensen – (14 Mand og Hera paa Vejen til Madeira)
369.  Nu hulker den, nu hvæser den – Tom Kristensen/Jørgen Bentzon – (Lirekassen)
370.  En sømand har sin enegang – Johannes V. Jensen/Folkemel. – (Sømandsvise)
371.  Her er en sang om en mand, der hed Larsen – Sven Møller Kristensen/Herm. D. Koppel – Bernh. Christensen
372.  Ud ad landevej’n der sku man gå – Sven Møller Kristensen/Herm. D. Koppel – Bernh. Christensen
373.  Fra gammel tid bar kvinderne de tungeste læs – Jesper Jensen/Mel. som nr. 444
374.  Lev vel, I gamle guder – Johannes V. Jensen/Knudåge Riisager – (Darduses Vise)
375.  Jorden har vendt sig en omgang – Poul Henningsen/Bernh. Christensen
376.  Pengeløs, pengelæns – Mogens Lorentzen/J. C. Gebauer
377.  Se, hvilken morgenstund! – Benny Andersen/Benny Andersen – (Svantes lykkelige dag)
378.  Drømte mig en drøm i nat – Erik Bertelsen/P. Hamburger
SANGE OG VISER FRA ANDRE LANDE
FINLAND
379.  Oi maamme, Suomi, synnyinmaa – J. L. Runeberg/Mel. som nr. 380
380.  Vårt land, vårt land, vårt fosterland – J. L. Runeberg/F. Pacius
381.  Vinden drar, skeppet far – Folkevise fra Åland/Finsk folkemel.
382.  Hör, hur härligt sången skallar mellan – E. von Qvanten/F. Pacius
383.  Dold mellan furorna ligger min koja – Yrjö Koskinen/Finsk folkemel.
384.  Fjärran han dröjer från grönskande dalar – “Tuoll’ om mun kultani”. Overs. Karl Wetterhoff/Finsk folkemel.
385.  Där björkarna susa sin milda sommarsång – Viktor Sund/O. Merikanto – (Folkvisa)
ISLAND
386.  Yderst mod norden lyser en ø – A. Munch/Norsk fjeldmel.
387.  Ó, Gud vors lands! ó lands vors Gud – Matthías Jochumsson/Mel. som nr. 388 – (Lofsöngur)
388.  Vort hjemlands Gud, vort hjemlands Gud! – Matthías Jochumsson. Overs. Olaf Hansen/S. Sveinbjörnsson – (Lovsang)
NORGE
389.  Ja, vi elsker dette landet – Bjørnson/R. Nordraak – (Norsk fædrelandssang)
390.  Å kjøre vatten å kjøre ve’ – Norsk folkevise/Norsk folkemel.
391.  Per spelmann han hadde ei einaste ku – Norsk folkevise/Norsk folkemel.
392.  Nu siste reis meg forestår – Henrik Wergeland/Ejv. Alnæs – (Siste Reis)
393.  Se Norges blomsterdal! – M. A. L. Aabel/Tysk mel.
394.  Og ræven lå under birkerod – Bjørnson/H. Kjerulf – (Haren og Ræven)
395.  Undrer mig på, hvad jeg får at se – Bjørnson/Oluf Ring – (Over de høje fjælde)
396.  I skogen smågutten gik dagen lang – Bjørnson/P. Helmuth – (Tonen)
397.  Jeg vælger mig april! – Bjørnson/L. M. Lindeman
398.  Sangen har lysning – Bjørnson/Oluf Ring – (Sangen)
399.  Dei vil alltid klaga og kyta – Ivar Aasen/Ivar Aasen
400.  Millom bakkar og berg ut med havet – Ivar Aasen/L. M. Lindeman – (Nordmannen)
401.  Dei stod på Stiklestad – Per Sivle/Oluf Ring – (Tord Foleson)
402.  Gud signe Norigs land – Arne Garborg/“God save the King” – (Lande vaart)
403.  Hvor åpne havet velter sin bølge – Arnulf Øverland/Bernh. Christensen – (Vårt land)
404.  Kringsatt av fiender – Nordahl Grieg/Otto Mortensen – (Til ungdommen)
405.  De brente våre gårder – Inger Hagerup/Otto Mortensen – (Aust-Vågøy)
406.  Vi eide ikke sverd! – Arnulf Øverland/Finn Høffding
407.  Vi skal ikkje sova bort sumarnatta – Aslaug Låstad Lycke/Geirr Tveitt
SVERIGE
408.  Du gamla, du fria – R. Dybeck/Svensk folkemel.
409.  Frihed er det bedste guld – Biskop Thomas af Strängnäs. Overs. Chr. Thurah/Carl Nielsen
410.  Till Österland vill jag fara – Folkevise/Svensk folkemel.
411.  Kristallen den fina som solen månd’ skina – Folkevise fra Dalarna/Svensk folkemel.
412.  Uti vår hage där växa blå bär – Yngre svensk folkevise fra Gotland/Svensk folkemel.
413.  Jag vet en dejlig rosa – Folkevise/Svensk folkemel.
414.  Byssan lull koka kittelen full – Norsk (?) folkevisetradition. Bearb. Evert Taube/Folkemel.
415.  Vem kan segla förutan vind? – Folkevise/Svensk folkemel.
416.  Gubben är gammal – urverket dras – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
417.  Tjänare Mollberg, hur är det fatt? – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
418.  Vila vid denna källa! – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
419.  Ack, om vi hade, go vänner – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
420.  Så lunka vi så småningom – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
421.  Träd fram, du nattens gud – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
422.  Gubben Noach – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
423.  Fjäriln vingad syns på Haga – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
424.  Ack, Värmeland, du sköna – Anders Fryxell/Svensk folkemel.
425.  Herre min Gud, vad den månen lyser – Gunnar Wennerberg/G. Wennerberg – (En månskensnatt på Slottsbacken)
426.  Här är gudagott att vara – G. Wennerberg/G. Wennerberg
427.  Anders, han var en hurtiger dräng – C. Ekeman/Svensk folkemel.
428.  Hör du ej bjällrorna – Gustaf Fröding/Thv. Aagaard
429.  Inga lilla, Ingalill – Gustaf Fröding. Efter folkevisen: “Inga, liten kvarnpiga”/Oluf Ring
430.  Där gingo tre jäntor i solen – Gustaf Fröding/Oluf Ring – (Tre trallande jäntor)
431.  Sjung, sjung i alarna – Erik Axel Karlfeldt/M. Holmström-Ingers
432.  Snabbt jagar stormen våra år – Erik Axel Karlfeldt/M. Neusiedler
433.  Vaför sitta vi så still och tysta? – Erik Axel Karlfeldt/Svensk folkemel. – (Aspåkers-polska)
434.  Vi gå över daggstänkta berg – Olaf Thunman/Fra Hälsingland
435.  Jag är spelman, jag skall spela – Dan Andersson/R. Ågren – (Spelmannen)
436.  Bort längtande vekhet – Dan Andersson/Sv. Scholander – (Helgdagskväll i timmerkojan)
437.  Nu spelar vårens ljumma vind – Dan Andersson/Dan Andersson – (Till min syster)
438.  Broder Joachim, du reser – Dan Andersson/Dan Andersson
439.  Den första gång jag såg dig – Birger Sjöberg/Birger Sjöberg
440.  Hej å hå, jungman Jansson – Dan Andersson/Dan Andersson
441.  Jag längtar till Italien – Birger Sjöberg/Birger Sjöberg
442.  Så glida vi från stranden i sakteliga mak – Birger Sjöberg/Birger Sjöberg – (Båtfärd)
443.  Vi har kommit från Burgund och från Guienne – Frans G. Bengtsson/Per-M. Hamberg – (En ballad om franske kungens spelmän)
444.  På lingonröda tuvor – Karl Williams/Fridolf Lundberg – (Flickorna i Småland)
445.  Får jag lämna några blommor – Nils Ferlin/L. B. Söderlundh
446.  Veronica, Veronica – Cornelis Vreeswijk/C. Vreeswijk – (Veronica)
FRANKRIG
447.  Alons, enfants de la patrie – J. Rouget de l’Isle/Mel. som nr. 448 – (La Marseillaise)
448.  Op, I brave Marseillaner! – J. Rouget de l’Isle. Overs. P. A. Heiberg/J. Rouget de l’Isle
449.  Herr President, jeg skrev – Boris Vian. Overs. (no.) André Bjerke/B. Vian – (Le Déserteur)
TYSKLAND
450.  Die Gedanken sind frei! – Volkslied/Tysk folkemel.
451.  Wenn alle Brünnlein fliessen – Volkslied/Tysk folkemel.
452.  Wo find ich denn deins Vaters Haus – Skæmtevise/Tysk folkemel.
453.  Vom Himmel hoch da komm ich her – Martin Luther/Schumann – (Ein kinder lied auff dis Weinacht Christi)
454.  Sah ein Knab ein Röslein stehn – J. W. Goethe/C. E. F. Weyse
455.  Es war ein König in Thule – J. W. Goethe/C. Fr. Zelter – (Gretchens Ballade)
456.  In einem külen Grunde – Joseph von Eichendorff/Fr. Glück – (Das zerbrochene Ringlein)
457.  Freude, schöner Götterfunken – Friedrich Schiller/L. v. Beethoven – (Lied an die Freude)
458.  Am Grunde der Moldau – Bertolt Brecht/Hanns Eisler – (Das Lied von der Moldau)
459.  Eine Pappel steht am Karlsplatz – Bertolt Brecht/Hanns Eisler – (Die Pappel vom Karlsplatz)
460.  Und weil der Mensch ein Mensch ist – Bertolt Brecht/Hanns Eisler – (Einheitsfrontlied)
461.  Vorwärts! und nicht vergessen – Bertolt Brecht/Hanns Eisler – (Solidaritätslied)
462.  Friede auf unserer Erde! – Bertolt Brecht/Hanns Eisler – (Friedenslied)
ENGLAND/AMERIKA
463.  Early one morning – Anonym/Engelsk folkemel.
464.  Blow the wind southerly – Anonym/Engelsk folkemel.
465.  When I was a bach’lor – Ukendt forfatter/Engelsk folkemel.
466.  On yonder hill there stands a creature – Folk-song/Engelsk folkemel. – (O, No John!)
467.  Alas, my love, you do me wrong – Anonym (?)/Engelsk folkemel.
468.  It was a lover and his lass – W. Shakespeare/T. Morley
469.  Drink to me only – Ben Jonson/Folkemel.
470.  D’ye ken John Peel – John Woodcock Graves/Engelsk folkemel. – (John Peel)
471.  On the first day of Christmas – Engelsk/Engelsk folkemel. – (The twelwe days of Christmas)
472.  By you bonnie banks – Lady John Scott/Folkemel.
473.  Shoud auld acquaintance be forgot – Robert Burns/Mel. som nr. 365
474.  My Luve is like red, red rose – Robert Burns/Otto Mortensen
475.  John Anderson, my jo, John – Robert Burns/Folkemel.
476.  In Derry vale, beside the singing river – W. G. Rothery/Irsk mel. – (Londonderry Air)
477.  Down yonder green valley – Thomas Oliphant/Folkemel.
478.  In Dublins fair city – James Yorkston/Folkemel. – (Molly Malone)
479.  What shall we do with the drunken sailor? – Sea Shanty/Sea Shanty
480.  Oh Shenandoah, I long to hear you – Windlass and Capstan Shanty/Sea Shanty – (Trækspil-sang)
481.  Oh blow the man down – *mangler/Sea Shanty
482.  In Scarlet town, where I was born – Anonym/Folkemel. – (Barbra Allen)
483.  When John Henry was a little baby – Traditional/Folkemel.
484.  Frankie and Johnnie were lovers – Traditional/Folkemel.
485.  Solidarity for ever – Ralph Chaplin/Folkemel.
486.  When Israel was in Egypt’s land – Negro spiritual/Negro spiritual – (Go down, Moses)
487.  Deep river, my home is over Jordan – Negro spiritual/Negro spiritual – (Deep river)
488.  My Lord, what a morning – Negro spiritual/Negro spiritual
489.  Nobody knows the trouble I see – Negro spiritual/Negro spiritual
490.  Swing low, sweet chariot – Negro spiritual/Negro spiritual
491.  Joshua fit the battle ob Jerico – Negro spiritual/Negro spiritual
492.  About a maid I’ll sing a song – Tom Lehrer/Tom Lehrer – (The Irish Ballad)
493.  Where have all the flowers gone? – Pete Seeger/Pete Seeger
494.  How many roads must a man walk – Bob Dylan/Bob Dylan – (Blowin’ in the Wind)
495.  Come gather ’round people – Bob Dylan/Bob Dylan – (The times they are a-changing)
496.  There once was a union maid – Woody Guthrie/Woody Guthrie – (Union maid)
497.  I dreamed I saw Joe Hill last night – Alfred Hayes/Earl Robinson
TILLÆG
498.  Du, som våged over barnelivet – Grundtvig/Oluf Ring – (Danmarks Engel)
499.  At lære er at ville – Halfdan Rasmussen/Mel. som nr. 182
500.  Bladet i bogen sig vender – Grundtvig/H. Balslev – (Lykkens Foranderlighed)
501.  Den trænger ud til hvert et sted – C. Hostrup/Thv. Aagaard – (De unges Sang)
502.  Dér, hvor vi stred og sang – C. Hostrup/Carl Nielsen
503.  Der ligger et land mod den evige sne – Bjørnson/R. Nordraak
504.  Det store hav, som omspænder jorden – Helge Rode/Otto Mortensen – (Fjorden)
505.  En lærke letted – Mads Nielsen/Ad. Riis Magnussen – (Danmark Frit)
506.  Folkeånder rejser sig – O. Arvesen/Mel. som nr. 507
507.  Frihed er det bedste ord – O. Arvesen/Oluf Ring
508.  Foragtet af de store – Bjørnson/Kr. Videbæk – (Opsang for friheds-folket i Norden)
509.  Havet omkring Danmark – L. C. Nielsen/Carl Nielsen – (Havets Sang)
510.  Her er det land – Valdemar Rørdam/Thv. Aagaard – (Dybbølsangen)
511.  Hr. Peder kasted runer over spange – H. Hertz/H. Rung
512.  Høje Nord, friheds hjem! – C. Hostrup/J. Glæser
513.  Ind under jul, hvor er det trist – Jonas Lie/Oluf Ring
514.  Jeg vil værge mit land – Bjørnson/L. Nielsen – (Fædrelands-sang)
515.  Jeg så ham som barn med det solrige øje – V. Birkedal/Norsk folkemel. – (Jeg saae Ham)
516.  Jord, i hvis favn der hades og der myrdes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
517.  Kan I mærke, det lysner af solskin i sindet – Jonas Gudlaugsson/Carl Nielsen – (Det nye Nord)
518.  Klokken slår, tiden går – C. J. Brandt/Oluf Ring
519.  Kun ord, som går i sagn og sang – Grundtvig/Oluf Ring
520.  Lynildsmand, som for vort øje – Grundtvig/L. M. Lindeman
521.  Løft dit hoved, du raske gut! – Bjørnson/P. Jerndorff – (Øyvinds sang)
522.  Mod barnets lykke stræbes – Bjørnson/Oluf Ring
523.  Naturens ædle dyrker begærer ej den krans – C. Hauch/Carl Nielsen
524.  På det jævne, på det jævne! – H. V. Kaalund/Carl Nielsen – (En Eftervaar)
525.  Slumrer sødt i Slesvigs jord! – H. P. Holst/J. P. E. Hartmann
526.  Solen står stille i Gibeons dal – Jørgen Bukdahl/Frovin Jensen
527.  Vi er fæstere her for en tid – Kristian Østergaard/Thv. Aagaard – (Fæstere)
528.  Vi fik ej under tidernes tryk – C. Hostrup/Carl Nielsen
529.  Vort hjem, du danske jord – L. C. Nielsen/C. F. E. Horneman – (Slutningssang)

Listen er udarbejdet af Line Rishøj.