17. udgave

Folkehøjskolens Sangbog, 17. udgave (1989)
Udvalg: Lone Brink Madsen, Jens Grøn, Ditte Krøgholt

MORGEN

1.  Den signede dag med fryd vi ser – Grundtvig /C. E. F. Weyse – (Forkortet version)
2.  Den signede dag med fryd vi ser – Grundtvig/Erik Sommer
3.  O, Jesus, morgenstjerne – H. Thomissøn/Nederl. Psalter
4.  Den mørke nat forgangen er – Sthen/Aug. Winding – (En morgensang)
5.  O, Gud ske lov til evig tid! – Sthen/Kingo
6.  Rind nu op i Jesu navn – Th. Kingo/J. B. Lully – (Dend Første Morgen-Sang)
7.  Nu rinder solen op af østerlide – Th. Kingo/H. O. C. Zinck, eller som nr. 16 – (Dend Sjette Morgen-Sang)
8.  Vågn op og slå på dine strenge – Th. Kingo/Hamburg – (Dend Syvende Morgen-Sang)
9.  Morgenstund har guld i mund! – Grundtvig/Th. Laub
10.  Nu ringer alle klokker mod sky – Ingemann/C. E. F. Weyse
11.  Lysets engel går med glans – Ingemann/C. E. F. Weyse
12.  Nu vågne alle Guds fugle små – Ingemann/C. E. F. Weyse
13.  I østen stiger solen op – Ingemann/C. E. F. Weyse
14.  Gud ske tak og lov! – Ingemann/C. E. F. Weyse
15.  Nu titte til hinanden – Ingemann/C. E. F. Weyse
16.  Nu blitzer edderkoppespind i graner – Ester Bock/Lasse Lunderskov
17.  Jorden har vendt sig en omgang – Poul Henningsen/Bernh. Christensen
18.  Se, hvilken morgenstund! – Benny Andersen/Benny Andersen – (Svantes lykkelige dag)
19.  Når lyset åbner og dagen går – Jens Rosendal/Peter Møller
20.  I dag skal du løfte dit hoved mod himlen – Jens Rosendal/Peter Møller
21.  Morgenhanen atter gol – Grundtvig/Oluf Ring
22.  Se, nu stiger solen af havets skød – Jakob Knudsen/Oluf Ring
23.  Gud ske lov for nattero – K. L. Aastrup/Oluf Ring

SALMER

24.  Aleneste Gud i Himmerig – Græsk fra 2. årh. Her i overs. Af C. J. Brandt/Schumann
25.  Himlene, Herre, fortælle din ære – Grundtvig/Prahl og Heinebuch – efter König
26.  Til himlene rækker din miskundhed, Gud! – Ingemann/J. P. E. Hartmann – (Den Miskundelige)
27.  Som tørstige hjort monne skrige – Grundtvig/Oluf Ring
28.  Hyggelig, rolig – Grundtvig/L. M. Lindeman
29.  Min sjæl, du Herren love – J. Poliander v. C. J. Brandt/Kugelmann
30.  Op, al den ting, som Gud har gjort – Brorson/Bøhmisk mel.
31.  Giv mig, Gud, en salmetunge – Grundtvig/Førreformatorisk
32.  Denne er dagen, som Herren har gjort – Grundtvig/Vulpius
33.  Lover den Herre, den mægtige konge med ære! – J. Neander/Stralsund
34.  Lovsynger Herren, min mund og mit indre! – Grundtvig/Thv. Aagaard
35.  Nu takke alle Gud – M. Rinckart/Joh. Crüger
36.  Herre, Gud, dit dyre navn og ære – Petter Dass/Norsk folkemelodi
37.  Om alle mine lemmer – Petter Dass/Gl. tysk mel.
38.  Guds menighed, syng for vor skaber i løn! – Th. Laub/Svensk folkemel.
39.  Alt, hvad som fuglevinger fik – Grundtvig/Th. Laub – (Lovsang)
40.  Alt står i Guds faderhånd – Grundtvig/Th. Laub – (Vorherres Glæde)
41.  Du, Herre Krist – Sthen/A. P. Berggreen – (En christelig Supplikats til Guds Søn)
42.  Befal du dine veje – Paul Gerhardt/H. L. Hassler
43.  Lille Guds barn! hvad skader dig? – Grundtvig/Dansk folkemel. – (Guds Forsyn)

ADVENT

44.  Vær velkommen, Herrens år – Grundtvig. Forlæg: middelalderlig dansk adventssalme, trykt 1556/A. P. Berggreen
45.  Det første lys er Ordet talt af Gud – Johannes Johansen/Bjarne Haahr
46.  Gør døren høj, gør porten vid! – G. Weissel. N. J. Holm./Genéve
47.  Blomstre som en rosengård – Grundtvig/J. P. E. Hartmann

JUL

48.  Ind under jul, hvor er det trist – Jonas Lie/Morten Eskesen
49.  Mit hjerte altid vanker – H. A. Brorson/Carl Nielsen
50.  Fra Himlen kom en engel klar – Grundtvig. Forlæg: Luthers “Vom Himmel kam der Engel-Schar”/15. årh./Spangenberg
51.  Det kimer nu til julefest – Grundtvig/C. Balle
52.  Kimer, I klokker! – Grundtvig/H. Rung
53.  Velkommen igen, Guds engle små – Grundtvig/C. E. F. Weyse
54.  Et barn er født i Betlehem – Grundtvig. Forlæg: latinsk middelaldersalme “Puer natus in Bethlehem”/Tysk mel. – (Jule-Sang for Christne Børn)
55.  Et lidet barn så lysteligt – Grundtvig/Mel. som nr. 63
56.  Lovet være du, Jesus Krist! – Grundtvig. Forlæg: Luthers “Gelobet seyst du, Jesu Christ”/Mel. som nr. 43
57.  Lad det klinge sødt i sky – Grundtvig. Forlæg: det latisnke julevers “Resonet in laudibus”/Førreformatorisk
58.  Nu vil vi sjunge og være glad – Nic. Herman. Sthen. Bearb. af C. J. Brandt/Th. Laub
59.  Julen har englelyd – Grundtvig. Forlæg: “Priis og Ære og Dyd”/A. P. Berggreen
60.  Hjerte, løft din glædes vinger! – Paul Gerhardt. C. J. Brandt/Joh. Crüger
61.  En rose så jeg skyde – “Das alt Catholisch Trierisch Christliedlein”, 15. årh. Overs. efter Prætorius/Cöln
62.  Julen har bragt velsignet bud – Ingemann/C. E. F. Weyse – (Børnenes Julesang)
63.  I denne søde juletid – H. A. Brorson/C. Balle
64.  Den yndigste rose er funden – H. A. Brorson/Klug – (Jeg er en rose i Saron)
65.  Julebudet til dem, der bygge – J. Chr. Hostrup/J. P. E. Hartmann – (Julebudet)
66.  Dejlig er jorden! – Ingemann/Schlesisk mel. – (Pilgrimssang)

NYTÅR

67.  Vær velkommen, Herrens år – Grundtvig/Mel. som nr. 44 – (Nytaars-Ønske)
68.  Guds godhed vil vi prise – Grundtvig. Forlæg: P. Ebers “Helft mir Gotts Güte preisen”/Mel. fra det 16. årh.
69.  Dejlig er den himmel blå – Grundtvig/J. G. Meidell

PÅSKE

70.  Hil dig, frelser og forsoner! – Grundtvig. Forlæg: Arnulf af Louvain “Salve mundi salutare”/Th. Laub
71.  Krist stod op af døde – Grundtvig. Forlæg: den middelalderlige påske-skvens “Resurrexit Christus”/Førreformatorisk
72.  Som den gyldne sol frembryder – Th. Kingo/Joh. Schop
73.  Tag det sorte kors fra graven! – Grundtvig/H. Rung
74.  Stat op, min sjæl, i morgengry! – W. A. Wexels/Th. Laub – (Påske-Morgen)
75.  Som forårssolen morgenrød – Grundtvig/Emil Hartmann
76.  Påskeblomst! hvad vil du her? – Grundtvig/Carl Nielsen

PINSE

77.  I al sin glans nu stråler solen – Grundtvig/H. Rung
78.  Du, som går ud fra den levende Gud – Grundtvig. Forlæg: J. Montgomery “O Spirit of the Living God”/M. Franck
79.  Kom, Gud Helligånd, kom brat! – Grundtvig. Forlæg: latinsk sekvens “Veni, sancte spiritus”/Mel. fra middelalderen
80.  Gud Helligånd, vor trøstermand! – Grundtvig/Arrebo – (Pindse-Sang)
81.  Kom, sandheds Ånd! og vidne giv – Grundtvig. Forlæg: Kingo “Nu nærmer sig vor Pinsefest”/Efter førreform. hymne
82.  Nu bede vi den Helligånd – Grundtvig. Forlæg: Luthers bearbejdelse af “Nun bitten wir den Heil’gen Geist”/Førreformatorisk
83.  Kærligheds og sandheds Ånd! – Grundtvig. Forlæg: Adam af St. Victor “Qui procedis ab utroqve”/Chr. Barnekow
84.  Helligånd, vor sorg du slukke – Grundtvig. Forlæg: “Holy Ghost, dispel our sadness”/H. Albert
85.  Var I ikke galilæer! – Grundtvig/Th. Laub

DÅB/NADVER

86.  Alle mine kilder skal være hos dig! – Grundtvig/Th. Laub – (Livs-Kilden i Daaben)
87.  Sov sødt, barnlille! – Grundtvig/Th. Laub – (Gudsbarnets Vuggesang)
88.  Skabelsens Gud er usynlig til stede – Jørgen Gustava Brandt/Ole Schmidt
89.  Vor Herre Jesus i den nat – K. L. Aastrup/Mel. som nr. 352

SALMER

90.  Rejs op dit hoved, al kristenhed – Grundtvig. Forlæg: Søren Kjærs salme “Løfft op dit hoffuit all Christendom”/Cora Nyegaard
91.  Vidunderligst af alt på jord – Grundtvig/Th. Laub
92.  O kristelighed! – Grundtvig/L. M. Lindeman
93.  Øjne! I var lykkelige – Grundtvig/Joh. Crüger
94.  På Jerusalem det ny – Grundtvig. Forlæg: middelalderlig sang ved kirkeindvielser “Urbs beata Jerusalem”/H. Rung
95.  Kirken den er et gammelt hus – Grundtvig/L. M. Lindeman
96.  Vor Gud, han er så fast en borg – Luther. Overs. J. Mynster/Klug
97.  Herren han har besøgt sit folk – Grundtvig/Th. Laub – (Lovsangen)
98.  Guds ord – Grundtvig/Heinrich Schütz
99.  Det lakker nu ad aften brat – Grundtvig. Forlæg: Nik. Selneckers “Ach bleib bei uns, Herr Jesus Christ”/Görlitz
100.  Min mund og mit hjerte – Grundtvig/Th. Laub
101.  Guds ord, det er vort arvegods – Grundtvig/Mel. som nr. 96
102.  Nu fryde sig hver kristen mand – Luther/Nürnberg
103.  Vor tro er den forvisning på – J. H. Schrader/Nürnberg
104.  Vor Herre! til dig må jeg ty – Grundtvig/Th. Laub – (Herrens Hus)
105.  Guds igenfødte, ny-levende sjæle – H. A. Brorson/Ansbach – (Igjenfødelsen)
106.  Guds fred er mer end englevagt – Grundtvig/Mel. som nr. 99
107.  Est du modfalden, kære ven – Grundtvig/Carl Nielsen
108.  Her vil ties, her vil bies – H. A. Brorson/A. P. Berggreen
109.  At sige verden ret farvel – Grundtvig/Otto Mortensen
110.  Den store hvide flok vi se – H. A. Brorson/Th. Laub
111.  Som dug på slagne enge – Grundtvig/H. Rung?
112.  Nu blomstertiden kommer – I. Kolmodin. Overs. C. J. Brandt/Nürnberg
113.  Gak ud, min sjæl, betragt med flid – Paul Gerhardt/Genéve
114.  For dig, o Herre, som dage kun – Grundtvig/Barnekow

SPROG OG ÅND

115.  Jeg ser de lette skyer – Inger Christensen/Eyv. Lender
116.  Moders navn er en himmelsk lyd – Grundtvig/H. Rung
117.  Modersmålet ved Øresund – Grundtvig/Mel. som nr. 116
118.  Velkommen i den grønne lund – Grundtvig/Erik Grip – (Sang i det Grønne)
119.  Vort modersmål er dejligt – E. Lembcke/Dansk folkemel.
120.  Jeg gik mig ud en sommerdag at høre – Grundtvig/Folkemel.
121.  For mig er sprogets klang min mors stemme – Poul Henningsen/Bernh. Christensen – (Sproget)
122.  De ord, jeg synger, de er ikke mine egne – Ebbe Kløvedal Reich/Ejnar Kampp
123.  Fast som en klippe og bred som en strand – Benny Holst/Benny Holst – (Julies sprog)
124.  Længe nok har jeg bondepige været – K. Karstensen/Folkemel. – (Det danske sprog i Sønderjylland)
125.  Mi nååbo, Pe Sme, æ en ondele jen – Anton Berntsen/Anton Berntsen – (Mii nååbo, Pe Sme)
126.  I hjerterne begynder – Thorkild Bjørnvig/Chr. Alvad
127.  Derfor kan vort øje glædes – Chr. Richardt/Carl Nielsen
128.  I skogen smågutten gik dagen lang – B. Bjørnson/P. Helmuth – (Tonen)
129.  Til sagn og sange og eventyr – Ingemann/Thv. Aagaard – (Sangens Fugl)
130.  Kun ord, som går i sagn og sang – Grundtvig/Oluf Ring
131.  Sangen har lysning, og derfor den gyder – B. Bjørnson/Oluf Ring – (Sangen)
132.  Den danske sang er en ung, blond pige – Kai Hoffmann/Carl Nielsen
133.  Du skal plante et træ – Piet Hein/Per Nørgård
134.  At lære er at ville – Halfdan Rasmussen/Bo Holten
135.  Der truer os i tiden – Ole Wivel/Bo Holten, eller som nr. 37
136.  Egetræet tungt af alder – Ole Wivel/Erling Lindgren
137.  Menneskelivet er underligt – Grundtvig/Thv. Aagaard
138.  Jeg kender et land – Grundtvig/Bo Holten
139.  Lyksaligt det folk, som har øre for klang – Grundtvig/Th. Laub
140.  Kirkeklokke! mellem ædle malme – Grundtvig/H. Rung – (Kirke-Klokken)
141.  Vi kan føle, vi skal lære – Grundtvig/Bo Holten
142.  Tænk, at livet – Jørgen Gustava Brandt/Ole Schmidt
143.  Hvad er det for en dag i dag? – Jørgen Gustava Brandt/Ole Schmidt – (Pinselue)
144.  Ingen har guldtårer fældet – Grundtvig/Oluf Ring
145.  Der skinner en sol i lys og løn – Grundtvig/C. Barnekow
146.  Hvad solskin er for det sorte muld – Grundtvig/Th. Laub
147.  Sorrig og glæde de vandre til hobe – Th. Kingo/Visemelodi – (Hver har sin Skæbne)
148.  Solen står stille i Gibeons dal – Jørgen Bukdahl/Frovin Jensen
149.  Vi har kun én sol – Helge Severinsen/Bjarne Haahr
150.  Som året går – Ole Sarvig/Per Nørgård – (Året)

DANMARK

151.  Bladet i bogen sig vender – Grundtvig/H. Balslev
152.  Venner, ser på Danmarks kort – Chr. Richardt/N. K. Madsen-Stensgaard
153.  I Danmark er jeg født og båren – Grundtvig/Oluf Ring – (Danmarks Priis)
154.  I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme – H. C. Andersen/P. Schierbeck
155.  Kærlighed til fædrelandet – Grundtvig/Oluf Ring
156.  Hvad tør en dansker sige – Jens Rosendal/Peter Møller
157.  Fæderneland – Grundtvig/H. Nutzhorn – (Til Danmark)
158.  Rosen blusser alt i Danas have – Poul Møller/Carl Nielsen – (Glæde over Danmark)
159.  Langt højere bjerge så vide på jord – Grundtvig/H. O. C. Zinck
160.  Der er et yndigt land – Adam Oehlenschläger/H. E. Krøyer – (Fædrelands-Sang)
161.  Jeg elsker de grønne lunde – Johs. Helms/A. Møller
162.  Underlige aftenlufte! – Oehlenschläger/Carl Nielsen – (Hjemvee)
163.  Sorgløst kan vi ej synge dit navn – Valdemar Rørdam/Thv. Aagaard – (Danmark)
164.  Havet omkring Danmark – L. C. Nielsen/Carl Nielsen – (Havets Sang)
165.  Danmark, i tusind år – Valdemar Rørdam/Carl Nielsen – (Hymne)
166.  Som en rejselysten flåde – Helge Rode/Carl Nielsen
167.  Du gav os de blomster, som lyste imod os – Helge Rode/Otto Mortensen – (Danmark)
168.  Du kære blide danske bæk – Jeppe Aakjær/P. Schierbeck
169.  Her har jeg stået i tusinde år – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard
170.  Hvor smiler fager den danske kyst – Johannes V. Jensen/Oluf Ring
171.  Danmark for folket – Oskar Hansen/O. Gyldmark
172.  Her har hjertet hjemme – Sv. Erik Tarp/Otto Gelsted
173.  Jeg ser mig selv så blufærdigt stå – Jens August Schade/Finn Matthiassen – (Danmarks dale)
174.  Jeg ser de bøgelyse øer – L. C. Nielsen/Thv. Aagaard
175.  Der ligger du i havet – Chr. Winther/Bjørn Veierskov Alexandersson
176.  Vi sletternes sønner har drømme i sind – Ludvig Holstein/Carl Nielsen – (Sjælland)
177.  Jeg svømmer ind fra Kattegat – Tom Kristensen/Bjarne Haahr – (Saltvand)
178.  Ud ad landevej’n der sku man gå – Sven Møller Kristensen/Herm. D. Koppel – Bernh. Christensen
179.  Duerne flyver af og til op – Klaus Rifbjerg/Bent Fabricius-Bjerre
180.  Hist, hvor vejen slår en bugt – H. C. Andersen/J. Gebauer – (Moderen med Barnet)
181.  Skudan hon vaggar på bruzenes sjø – Rektor J. C. Espersen/Bornholmsk mel. – (Sjøkarijn)
182.  Fo’ ajle di små blomster dæ’ dov æ’ te’ i år – Mads Hansen/H. Hansen
183.  Bornholm, du prude vikingmø – Lucianus Kofod/J. Gläser
184.  De refsnæsdrenge, de samsøpiger – St. St. Blicher/Carl Nielsen
185.  Jylland mellem tvende have – H. C. Andersen/P. Heise
186.  Der er et land så kosteligt – Grundtvig/Th. Laub
187.  Kær est du, fødeland, sødt er dit navn – St. St. Blicher/Oluf Ring
188.  Der dukker af disen min fædrenejord – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Jylland)
189.  Jeg lagde min gård i den rygende blæst – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Bondevise)
190.  Blæsten går frisk over Limfjordens vande – Erik Bertelsen/Povl Hamburger – (Limfjorden)
191.  Jyden han æ stærk å sej – St. St. Blicher/H. C. Simonsen
192.  Hør vinden sukke, hør vinden tude – Johannes V. Jensen/Finn Matthiassen – (Den jyske blæst)
193.  For en fremmed barskt og fattigt – A. Egeberg Jensen/Ernst A. Kiørboe
194.  Ja, landet er lidet, fra hav til fjord – M. P. Ejerslev/Oluf Ring – (Sydslesvig)
195.  Se solen stiger op over bilkirkegården – Shu-bi-dua/Shu-bi-dua – (Danmark)
196.  Danmark, dit indre ocean – Peter A. G. Nielsen/Peter A. G. Nielsen
197.  Vasketøj vajer for vinden – Benny Andersen/Benny Andersen – (Årstiderne)
198.  Jeg mærker halvt i søvne bilens fart – Trille/Trille

NORDEN

GRØNLAND

199.  Vort ældgamle land under isblinkens bavn – Henrik Lund. Overs. W. Thalbitzer/Jonathan Petersen
200.  Et vældigt klippeland – Jonathan Petersen. Overs. Mads Lidegaard/Jonathan Petersen
201.  Højt over jorden den blånende himmel – Frederik Nielsen. Overs. Mads Lidegaard/Frederik Nielsen
202.  For længe siden skrev du brev – Karl Johan Lyberth. Overs. Mads Lidegaard/Karl Johan Lyberth
203.  Den gang da jeg endnu var smuk og ung – Augo Lynge m.fl. Overs. Mads Lidegaard/Folkemel.
204.  Som en morgen, når solen står strålende op – Hans Lynge. Overs. Mads Lidegaard/Niels Egede
205.  Med kåde smil den lyse sol – Kristen Poulsen. Overs. Mads Lidegaard/Kristen Poulsen – (Forårssang)

ISLAND

206.  Vort hjemlands Gud, vort hjemlands Gud! – Matthias Jochumsson. Overs. Olaf Hansen/S. Sveinbjörnsson – (Lovsang)
207.  Yderst mod norden lyser en ø – A. Munch/Norsk folkemel.
208.  Over Oxarelven oprinder solen – Steingrímur Thorsteinsson/Helgi Helgason
209.  Å så let er dit fodtrin – Halldór Kiljan Laxness. Overs. Helge Severinsen/Jón Ásgeirsson
210.  Jeg skal våge og være dig bi – Halldór Kiljan Laxness. Overs. Gudrún Halldórsdóttir/Jón Pórarinsson
211.  O sommersol, så signefuld! – Páll Ólafsson. Overs. Olaf Hansen/Ingi T. Lárusson
212.  Jeg véd en sollys sommerø – Bjarni M. Gíslason/Gudrun Saxtorph
213.  Rid nu, rid nu, rask henover sandet – Grímur Thomsen. Overs. Bjarni M. Gíslason/Sigvaldi Kaldalóns
214.  Bækken løber let på slebne småsten – Sigurdur Elíasson. Overs. Gudrún Halldórsdóttir/Sigfús Halldórsson

FÆRØERNE

215.  O Færø, så fager – Simun av Skardi. Overs. Tormod Jørgensen/Peter Alberg – (Tú alfagra land mítt)
216.  Jeg véd et land, hvor fjelde står – Fr. Petersen. Overs. Kai Hoffman/Joh. Hartmann – (Eg oyggjar veit)
217.  Den mindste klump, mit lille våde land – Gunnar Hoydal/Annika Hoydal
218.  Hvis I nu vil lytte til – Folkevise. Overs. Hans Christian Lyngbye/Gl. færøsk mel. – (Regin Smed eller det egentlige Sigurds kvad)
219.  Hugin sad i højen hal – Færøsk folkevise. Overs. Har. Vilstrup/Mel. som nr. 396
220.  Kom nu, veninde – Poul F. Joensen/Ingun Simonsen
221.  Du lyste, da jeg fra først dig så – Poul F. Joensen/Regin Dahl
222.  Venter du efter at solen skal skinne – Rói Paturson/Birthe Zander

NORGE

223.  Ja, vi elsker dette landet – B. Bjørnson/Rikard Nordraak – (Norsk fædrelandssang)
224.  Gud signe vårt dyre fedreland – Elias Blix/Mel. som nr. 1
225.  Fagert er landet du oss gav – Anders Hovden/Mel. som nr. 95
226.  Å kjøre vatten å kjøre ve’ – Norsk folkevise/Norsk folkemel.
227.  Per spelmann, han hadde ei einaste ku – Norsk folkevise/Norsk folkemel.
228.  Nu siste reis meg forestår – Henrik Wergeland/Ejv. Alnæs – (Siste Reis)
229.  Millom bakkar og berg ut med havet – Ivar Aasen/L. M. Lindeman – (Nordmannen)
230.  Og ræven lå under birkerod – B. Bjørnson/H. Kjerulf – (Haren og Ræven)
231.  Dei stod på Stiklestad – Per Sivle/Oluf Ring – (Tord Foleson)
232.  Hvor åpne havet velter – Arnulf Øverland/Bernh. Christensen – (Vårt land)
233.  I dag står flaggstangen naken – Nordahl Grieg/Ejnar Kampp
234.  De brente våre gårder – Inger Hagerup/Otto Mortensen
235.  Vi skal ikkje sova bort sumarnatta – Aslaug Låstad Lygre/Geirr Tveitt
236.  Alt det du vet om – Halvdan Sivertsen/Halvdan Sivertsen – (Nordaførr – vårvise)
237.  Hvem var de at de måtte søke ly – Rudolf Nilsen/Jon Arne Correll – (Ættens sang)
238.  En jævlig jobb – Halvdan Sivertsen/Halvdan Sivertsen – (Ledig)
239.  Ungan banka på ruta – Halvdan Sivertsen/Halvdan Sivertsen – (Hei kommer du ut?)
240.  Av og til før tanken går i spinn – Halvdan Sivertsen/Halvdan Sivertsen – (Danse så delig)
241.  Vi send en slengkyss tell metrologisk – Halvdan Sivertsen/Halvdan Sivertsen – (Naken i Norge)
242.  Om kvelden når det mørkner – Arnulf Øverland/Folketone – (En liten vise)
243.  Vinden blæs synna, og vinden blæs norda – Einar Skjæraasen/Torild Goksøyr
244.  Å, den som var en løvetann – Alf Prøysen/Cranner – (Hestehov-lykke)
245.  Det var en liten gutt som gikk og gret – Alf Prøysen/Otto Nielsen

SVERIGE

246.  Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord – R. Dybeck/Svensk folkemel.
247.  Den blomstertid nu kommer – I. Kolmodin/Svensk folkemel.
248.  Till Österland vill jag fara – Folkevise/Svensk folkemel.
249.  Kristallen den fina som solen månd’ skina – Folkevise fra Dalarna/Svensk folkemel.
250.  Uti vår hage där växa blå bär – Yngre svensk folkevise fra Gotland/Svensk folkemel.
251.  Jag vet en dejlig rosa – Folkevise/Svensk folkemel.
252.  Byssan lull, koka kittelsen full – Norsk (?) folkevisetradition./Svensk folkemel.
253.  Så lunka vi så småningom – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
254.  Träd fram, du nattens gud – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
255.  Gubben Noach – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
256.  Fjäriln vingad syns på Haga – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
257.  Vila vid denna källa! – Carl Michael Bellman/C. M. Bellman
258.  Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land! – Anders Fryxell/Svensk folkemel.
259.  Herre min Gud, vad den månen lyser – Gunnar Wennerberg/G. Wennerberg – (En månskensnatt på Slottsbacken)
260.  Här är gudagott att vara – Gunnar Wennerberg/G. Wennerberg
261.  Vi sålde våra hemman – Jan Jansson/Svensk folkemel.
262.  Det var dans bort i vägen – Gustaf Fröding/Helfrid Lambert
263.  Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig – Gustaf Fröding. Efter folkevisen: “Inga, liten kvarnpige”/Oluf Ring
264.  Snabbt jagar stormen våra år – Erik Axel Karlfeldt/M. Neusiedler
265.  Jag är spelman, jag skall spela – Dan Andersson/R. Ågren – (Spelmannen)
266.  Bort längtande vekhet ur sotiga bröst – Dan Andersson/Sv. Scholander – (Helgdagskväll i timmerkojan)
267.  Nu spelar vårens ljumma vind – Dan Andersson/Dan Andersson – (Till min syster)
268.  Hej å hå, jungman Jansson, redan friskar – Dan Andersson/Dan Andersson
269.  Den första gång jag såg dig – Birger Sjöberg/Birger Sjöberg
270.  Jag längter till Italien – Birger Sjöberg/Birger Sjöberg
271.  Du lindar av olvon en midsommerkrans – Rune Lindström/Håkan Norlén – (Visa vid midsommartid)
272.  På lingonröda tuvor och på villande mo – Karl Williams/Fridolf Lundberg – (Flickorna i Småland)
273.  Får jag lämna några blommor – Nils Ferlin/L. B. Söderlundh
274.  Så länge skutan kan gå – Evert Taube/Evert Taube
275.  Rönnerdahl han skuttar med ett skratt – Evert Taube/Evert Taube – (Sjösala vals)
276.  Veronica, Veronica: Var är din blåa hatt? – Cornelius Vreeswijk/C. Vreeswijk – (Veronica)
277.  Jag drömde om arton svanar inatt – Cornelius Vreeswijk/B. Andersson/B. Ulvaeus
278.  Kalla den Änglamarken – Evert Taube/Evert Taube
279.  Gamla Svarten han som gick – Anders Fugelstad/Anders Fugelstad
280.  Från Kajsas udde ser jag solen sjunka – Alf Hambe/Alf Hambe – (Kajsas udde)
281.  Nu kommer kvällen och solen går – Olle Adolphson/Amerikansk folkemel. – (Post festum)
282.  Ge mig en dag av vindar och sol – Olle Adolphson/Engelsk – (Österlensvisan)
283.  Du är det finaste jag vet – Björn Afzelius/Silvio Rodriguez – (Sång til friheten)
284.  Som en varm stilla vindfläkt – Annika Hansson/Annika Hansson

ÅLAND

285.  Landet med tusende öar och skär – John Grandell/Joh. Frid. Hagfors
286.  Vinden drar, skeppet far – Carl Borenius/Carl Borenius
287.  Vad du är rik, min hembygds-ö – Otto Andersson/Erika Lindström
288.  Vem kan segla förutan vind? – Skillingsvise/Svensk folkemel.
289.  En sjöman älsker havets våg – Folkevise/Ålandsk folkemel.

FINLAND

290.  Vårt land, vårt land, vårt fosterland – J. L. Runeberg/F. Pacius
291.  O, Finland, se, din morgonljusning randas – V. A. Koskenniemi/Jean Sibelius
292.  Hör, hur härligt sången skallar – E. von Qvanten/F. Pacius
293.  Dold mellan furorna ligger min koja – Yrjö Koskinen/Finsk folkemel.
294.  Fjärran han dröjer från grönskande dalar – *ukendt. Overs. Karl Wetterhoff/Finsk folkemel. – (Tuoll’ om mun kultani)
295.  Där björkarna susa sin milda sommarsång – Viktor Sund/O. Merikanto
296.  Skydda oss, Himmelens Herre – Folkevise. Overs. Ulla Hornborg/Finsk folkemel.
297.  Har du visor, min vän – Bengt Ahlfors/Bengt Ahlfors
298.  Vägen hem var mycket lång – Tove Jansson/Erna Tauro

ÅRSTIDERNE

VINTER

299.  Vor sol er bleven kold – Johannes V. Jensen/Johs. Andersen – (Solhvervsang)
300.  I sne står urt og busk i skjul – Ingemann/J. P. E. Hartmann
301.  Det er hvidt herude – St. St. Blicher/Th. Laub
302.  Spurven sidder stum bag kvist – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Mors Rok)
303.  Sneflokke kommer vrimlende – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Nordovst)
304.  Sneen dækker mark og mose – Chr. Winther/Ad. Riis-Magnussen
305.  Vær lidt varsom denne ene morgen – Grethe Risbjerg Thomsen/Eyvind Lender – (Den nye sne)
306.  Der er ingenting i verden så stille som sne – Helge Rode/Poul Hamburger – (Sne)
307.  Det var en morgen ved vintertid – Lisbet Torp/Kurt Larsen
308.  Liden sol i disse uger – Frank Jæger/Tony Vejslev – (Liden sol)
309.  Når vinteren rinder i grøft og i grav – Johan Skjoldborg/Joh. Torrild – (Husmandssang)
310.  Vintergæk er brudt af mulden – Johannes V. Jensen/Kn. Jeppesen – (Tidlig Vår)

FORÅR

311.  Bedstefar, tag dine tænder på – Frank Jæger/Tony Vejslev – (April, april)
312.  Luk døren op og se en jord det damper af – Frank Jæger/Tony Vejslev – (Påske)
313.  Velkommen, lærkelil! – Chr. Richardt/J. Gläser – (Ved Lærkens Komme)
314.  Det er lærkernes tid – Ludvig Holstein/Thv. Aagaard
315.  Lysfyldt morgen, til marven kold – Johannes V. Jensen/Thv. Aagaard – (Stæren)
316.  Våren er i luften – Rasmus Nielsen/Oluf Ring
317.  Nu hælder Europa mod sol igen – Thøger Larsen/Jørgen Plaetner – (Solsangen)
318.  Kodriver i min urtegård – Rolf Garfield Mortensen/Per Warming
319.  Den kedsom vinter gik sin gang – Ambrosius Stub/Oluf Ring – (Aria)
320.  Jeg vælger mig april! – B. Bjørnson/L. M. Lindeman
321.  Blæs, søndenvind, lad søen høre dig! – St. St. Blicher/Bjørn Veierskov Alexandersson – (Den unge Lærkes Foraarssang)
322.  Det er så køhnt, det er så dejle – Karsten Thomsen/Oluf Ring – (Ved Forårstid)
323.  Det er forår. Alting klippes ned. – Benny Andersen/Povl Dissing
324.  Det er i dag et vejr – et solskinsvejr! – Ludvig Holstein/Poul Schierbeck
325.  Nu rider vårens glade svend – Ludvig Holstein/E. Bangert – (Vaaren)
326.  Kom, maj, du søde, milde! – C. A. Overbeck/W. A. Mozart
327.  Vor mark er pløjet, sæden lagt – Anonym. Fra folketraditionen. Bearbejdet af Ejnar Kampp/Folkemel.
328.  Den grønne søde vår – Johannes V. Jensen/Otto Mortensen
329.  Grøn er vårens hæk – Poul Møller/N. W. Gade – (Aprilsvise)
330.  Frydeligt med jubelkor – Morten Børup. Fr. Moths oversættelse af hans majvise: “In vernalis temporis”/Carl Nielsen, eller som nr. 358

SOMMER

331.  Storken sidder på bondens tag – Ingemann/C. E. F. Weyse
332.  Han kommer med sommer – Jeppe Aakjær/Thv. Aagaard – (Storken)
333.  Nu blomstrer marken skær med græs – Paul la Cour/Otto Mortensen – (Dagvise)
334.  Se, det summer af sol over engen – Holger Drachmann/Stephen Foster – (Maj-Vise)
335.  Hvor skoven dog er frisk og stor – H. C. Andersen/Tysk folkemel.
336.  Nu lyser løv i lunde – Johannes Jørgensen/Carl Nielsen
337.  Når egene knoppes – Chr. Richardt/Oluf Ring – (Sommervise)
338.  Fyldt med blomster blusser – Ludvig Holstein/Flemming Weis
339.  Danmark, nu blunder den lyse nat – Thøger Larsen/Oluf Ring
340.  Se solen, Lotte, verdens runde navle – Rolf Garfield Mortensen/Per Warming
341.  I skyggen vi vanke – Oehlenschläger/Th. Laub – (Sanct Hansaften-Spil. Pigerne inde i Skoven)
342.  Vi elsker vort land – Holger Drachmann/P. E. Lange-Müller
343.  Midsommerteltet, de lyse nætter – Johs. V. Jensen/Aage Nielsen – (Sommersolhvervssang)
344.  Jeg er havren. Jeg har bjælder på – Jeppe Aakjær/Aksel Agerby
345.  Du danske sommer, jeg elsker dig – Thøger Larsen/Otto Mortensen – (Sommervise)
346.  Nu er dagen fuld af sang – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Piger på Engen)
347.  Herligt, en sommernat – J. L. Heiberg/Fr. Kuhlau
348.  Jeg lægger mig i læet her – Jeppe Aakjær/E. Bangert

EFTERÅR

349.  Det lysner over agres felt – Ludv. Holstein/H. Balslev – (Det lysner.)
350.  Marken er mejet, og høet er høstet – Adolph Recke/Folkemel.
351.  En stille, høstlig brusen – Chr. Richardt/Chr. Christiansen – (I Høst)
352.  Nu falmer skoven trindt om land – Grundtvig/Tysk melodi – (Høst-Sang)
353.  Septembers himmel er så blå – Alex Garff/Otto Mortensen – (Sensommersang)
354.  Vi pløjed, og vi så’de – Matth. Claudius/J. A. P. Schultz
355.  Du gav mig, o Herre, en lod af din jord – C. R. Sundell/Kn. Jeppesen
356.  Oktoberdagens skiften – Jens Rosendal/Per Warming
357.  Det løvfald, som vi kom så altfor nær – Frank Jæger/Tony Vejslev
358.  Mørk er november og løvfaldet slut – Thorkild Bjørnvig/Piae Cantiones
359.  Skyerne gråne, og løvet falder – Grundtvig/Thora Borch – (Efteraaret)
360.  Den sorte fugl er kommet – Frank Jæger/Carl Nielsen – (Den sorte Fugl)
361.  Dybt hælder året i sin gang – C. J. Boye/Tysk folkevise

HISTORIEN

362.  Som dybest brønd gi’r altid klarest vand – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Historiens Sang)
363.  Asken, som ved Urdas kilde – Grundtvig/Thv. Aagaard
364.  Skøn Freja, hun havde et smykke af guld – Grundtvig/Thv. Aagaard
365.  Sol er oppe – Grundtvig/Malling
366.  I gamle dage det var engang – Grundtvig/Thv. Aagaard
367.  I alle de riger og lande – Ingemann/J. C. Gebauer – (Holger Danskes Mærke)
368.  Ved Lejre græsse nu får på vold – Ingemann/N. W. Gade – (Holger Danskes Vugge)
369.  Vær hilset, mit gamle fædreland! – Ingemann/N. W. Gade – (Hilsen til Frænderne)
370.  Habor kom fra Norges fjelde – Grundtvig/Bjørn Veierskov Alexandersson
371.  Kong Vermund den gamle, af alderdom blind – Grundtvig/Thv. Aagaard
372.  Danmark, dejligst vang og vænge – Laurids Olufsen Kok. Her bearbejdet af Grundtvig./P. E. Rasmussen
373.  Drømte mig en drøm i nat – Erik Bertelsen/P. Hamburger
374.  Slaverne rådte på Østersø – Grundtvig/Folkemel. – (Valdemarene)
375.  På Sjølunds fagre sletter – Ingemann/N. W. Gade – (Kong Valdemars Jagt. (Et sjællandsk Folkesagn))
376.  Om Danemarks kvide der lød en sang – Grundtvig/Folkemel.
377.  Skærm jeres hus med grav og planke – Ebbe Kløvedal Reich/Leif Varmark – (Skipper Klements morgensang)
378.  Den snor, som lægges af strenge tre – C. J. Brandt/Mel. som nr. 5
379.  Alle små fugle, i skoven er – Dansk kæmpevise/Th. Laub – (Kristian den Anden og Adelen)
380.  I Skanderborrig enge – St. St. Blicher/Th. Laub – (Morten Borup)
381.  På Tave bondes ager ved Birkende by – Ingemann/Dansk folkemel.
382.  Jeg véd en urt både dejlig og bold – Hans Albertsøn/Nederlandsk psalter
383.  Kong Kristjan stod ved højen mast – Johannes Ewald/Ukendt komponist
384.  Min tunge skal med stemme – Leonorra Christina Ulfeldt/Mel. som nr. 68
385.  Før var der knap skrevet på dansk en bog – C. Wilster/N. W. Gade – (Ludvig Holberg)
386.  En gammel mager karl, som spiste ene – Johs. V. Jensen/Otto Mortensen – (Ludvig Holberg)
387.  Udrust dig, helt fra Golgata! – Johannes Ewald/N. W. Gade
388.  For bønder himlens fugle mer – Grundtvig/Bjarne Haahr – (Fuglevise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund)
389.  Degång te di ve Kjøvvenhawn – St. St. Blicher/Andersen – (Slauet ve Kjøvvenhavn)
390.  Lynildsmand, som for vort øje – Grundtvig/L. M. Lindeman
391.  Kommer hid, I piger små! – Grundtvig/C. E. F. Weyse
392.  De snekker mødtes i kvæld på hav – Grundtvig/Carl Nielsen
393.  Sig nærmer tiden, da jeg må væk – St. St. Blicher/Oluf Ring – (Præludium)
394.  Guds fred, hvor I bygge – Grundtvig/Th. Laub
395.  Den gang jeg drog af sted – P. Chr. Faber/E. Horneman – (Den tapre Landsoldat)
396.  Påskeklokken kimed mildt – C. Ploug/Færøsk mel. – (Slaget ved Slesvig)
397.  Det var en sommermorgen – Grundtvig/P. Heise – (Kiærminde-Sang)
398.  Slumrer sødt i Slesvigs jord! – H. P. Holst/J. P. E. Hartmann
399.  Du skønne land med dal og bakker fagre – Edv. Lembcke/H. Rung – (For Sønderjylland)
400.  Hvad synger du om – C. Hostrup/Jørg. Pedersen – (Lærken)
401.  Den ti, te do draw fra mæ – J. J. Lohmann/Barnekow – (Hvonær vi bliwer glaj)
402.  De vår en daw i høstens ti – Karsten Thomsen/Sønderjysk – (Law Jens kom hjem)
403.  I Synnerjylland, dér er æ føjt – Karsten Thomsen/Thv. Aagaard – (Vugg-Vihs)
404.  Det haver så nyligen regnet – J. Ottosen/Mel. som nr. 542
405.  Jeg vil værge mit land – B. Bjørnson/L. Nielsen – (Fædrelands-sang)
406.  Snart dages det, brødre, det lysner i øst – U. P. Overby/C. J. Rasmussen – (Socialisternes March)
407.  Rejs jer, fordømte her på jorden – Eugéne Pottier. Overs. Hans Larsen/Mel. som nr. 408 – (Internationale)
408.  Flyv højt, vor sang, på stærke vinger – A. C. Meyer/Pierre de Geyter
409.  Du husmand, som ørker den stridige jord – Johan Skjoldborg/Thv. Aagaard
410.  Råbet stiger i morg’nens skær – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Tyendesang)
411.  Her kommer fra dybet den mørke armé – Jeppe Aakjær/Niels Clemmensen
412.  Når bonden har draget sin høst i sin lo – Johan Skjoldborg/Leif Varmark
413.  Det, som lysner over vangen – C. Hostrup/Oluf Ring
414.  Vi fik ej under tidernes tryk – C. Hostrup/Carl Nielsen
415.  Den trænger ud til hver et sted – C. Hostrup/Thv. Aagaard – (De unges Sang)
416.  Venner, hvor er vort fædreland dog kønt – C. Hostrup/Edv. du Puy – (En vise om andemad)
417.  Her rejses en skole som mange før – Jakob Knudsen/Mel. som nr. 491 – (Foraarssang)
418.  Han Ole bor på heden – Jeppe Aakjær/P. Helmuth – (Endnu et bitte nyk!)
419.  Se dig ud en sommerdag – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen
420.  Nu er det længe siden – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Naar Rugen skal ind)
421.  Vipper springe – L. Hölty/C. E. F. Weyse – (Høstsang)
422.  Jeg bærer med smil min byrde – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Sundt Blod)
423.  Han gik no å pløje å nynne en vis – Martin N. Hansen/Thv. Aagaard – (Madeleine)
424.  Det lyder som et eventyr – Henrik Pontoppidan/Th. Laub – (Sønderjylland)
425.  Fra seklernes morgen der stiger en sang – H. C. Hansen/Oluf Ring – (Arbejdets Sang)
426.  Når jeg ser et rødt flag smælde – Oskar Hansen/John Madsen
427.  Hvor mosen drog ånde i tågen – Halfdan Rasmussen/Ib Martens
428.  De mørke fugle fløj – Otto Gelsted/Karl Clausen
429.  Det var i panservognenes sorte dage – Ebbe Kløvedal Reich/Henrik Strube – (Sangen om folkestrejken)
430.  Gribe efter blanke ting – Poul Henningsen/Kai Normann Andersen – (Man binder os på mund og hånd)
431.  Det kom som en susen ved aften – Paul la Cour/Eyvind Lender – (Til de sejrende)
432.  En lærke letted, og tusind fulgte – Mads Nielsen/M. Christensen – (Danmark Frit)
433.  Kender du dem – Trille/Trille
434.  Vi var fir støtjer sånke om en øl – Niels Hausgaard/Niels Hausgaard
435.  I har slået med knipler – Tom Lundén/Tom Lundén – (Christiania)

BIBELHISTORIEN

436.  Gud planted en have fra øst til vest – Grundtvig/L. M. Lindeman – (Paradiset)
437.  Kain pløjed rask i vår – Grundtvig/Th. Laub
438.  På sletten ved Evfrat i Asialand – Grundtvig/Th. Laub – (Babels-Taarnet)
439.  Abraham sad i Mamre-lund – Grundtvig/L. M. Lindeman
440.  Sara var død, i sin enlighed – Grundtvig/L. M. Lindeman
441.  Gud nåde mig stakkels gamle mand! – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Jakob og hans tolv Sønner)
442.  Kong Farao var en ugudelig krop – Grundtvig/Thv. Aagaard
443.  Jeg gik i marken og vogtede får – Grundtvig/Carl Nielsen
444.  Mellem brødre kaldt den lille – Grundtvig/J. P. E. Hartmann – (Davids Seiers-sang)
445.  Foragter ej de ringe dage! – Grundtvig/Neumark
446.  Nat i østen er ej så lang – Grundtvig/H. Rung – (Hyrderne ved Bethlehem)
447.  Dejlig er den himmel blå – Grundtvig/Th. Laub – (De hellige tre Konger. En Børnesang)
448.  Der sad en fisker så tankefuld – Grundtvig/Carl Nielsen – (Aandelig Fiskervise)
449.  Hvor man avled vin i Østen – Jørgen Kristensen/Søren Christensen – (Vin af vand)
450.  En sædemand gik ud at så – Grundtvig/Th. Laub
451.  Hvad er det for en sædemand – Jens Rosendal/Erik Sommer
452.  Zakæus var nok blevet mobbet – Jørgen Kristensen/Henrik Metz – (Zakæus)
453.  Skal der stenes, bør den første sten – Jørgen Kristensen/Oluf Ring
454.  Hvem har kronet, hvem har kåret – Johannes Johansen/Freylinghausen – (Glædespigen)
455.  Verden ligger i det onde – Jørgen Kristensen/J. G. Ebeling
456.  I kvæld blev der banket på Helvedes port – Grundtvig/Th. Laub
457.  Apostlene sad i Jerusalem – Grundtvig/V. Kalhauge

FOLKELIVET

458.  Udrundne er de gamle dage – Grundtvig/Carl Nielsen
459.  Folkeligt skal alt nu være – Grundtvig/Thv. Aagaard – (Folkeligheden)
460.  Folket er endnu forblindet – Grundtvig/Leif Varmark
461.  Nu skal det åbenbares – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
462.  Er lyset for de lærde blot – Grundtvig/Erling Lindgren – (28de Mai i det Danske Samfund – (senere titel) Oplysning)
463.  Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord – Grundtvig/Th. Laub
464.  På det jævne, på det jævne! – H. V. Kaalund/Carl Nielsen
465.  Det hørtes sige, da vi fik fred – Chr. Richardt/Mel. som nr. 226
466.  Jeg elsker den brogede verden – H. V. Kaalund/Thv. Aagaard – (Den brogede Verden)

FRIHED

467.  Frihed er det bedste guld – Biskop Thomas af Strängnäs. Overs. v. Chr. Thurah/Carl Nielsen
468.  Frihed er det bedste ord – O. Arvesen/Oluf Ring
469.  Undrer mig på, hvad jeg får at se – B. Bjørnson/Morten Eskesen – (Over de høje fjælde)
470.  Farvel, min velsignede fødeby! – Poul Møller/Carl Nielsen – (Af Sted)
471.  Ole sad på en knold og sang – Jeppe Aakjær/Alf. Toft
472.  Engang var frihed ordet – Jens Rosendal/Erik Sommer
473.  Lærte tidligt hvad det vil sige – Elisabeth G. Nielsen/Lone Rasmussen
474.  Stjernerne blinker, jorden drejer rundt – Erik Clausen/Leif Sylvester Petersen – (Friheden flyver)

FRED

475.  Kringsatt av fiender – Nordahl Grieg/Otto Mortensen – (Til ungdommen)
476.  Sej mæ, ska vi mej i kri? – Jeppe Aakjær/Søren Christensen
477.  Som båen var haj såntj i tjøen å skeklæ dræeng – Niels Hausgaard/Niels Hausgaard
478.  Fred i verden, siger de, beror på – Ejnar Kampp/Ejnar Kampp
479.  Ja, jeg er født i dette lave land – Lis Thorbjørnsen/Henning Wellejus

KAMP

480.  Hører du nogen kalde – Carl Scharnberg/Lars Ole Bonde
481.  Tværs igennem lov til sejr – Rudolf Nilsen/Jon Arne Corell – (Svar)
482.  Giv dem himlen tilbage – Halfdan Rasmussen/Bendt Astrup
483.  Jeg er kommet hertil fra en verdensfjern egn – Poul Henningsen/Bernh. Christensen – (Ulandsvise)
484.  Så dyrker de korn på et alter i Chile – Inger Christensen/Pia Raug

FOLK

485.  Det er os, det er os – Tom Kristensen/Bjarne Haahr
486.  Hel tungt han efter sig foden drog – C. Hostrup/Kunzen
487.  Jeg ejer både mark og eng – Jens Smærup Sørensen/Bjarne Haahr
488.  Der vil altid være et land – Knud Sørensen/Per Dybro Sørensen
489.  Et samfund kan være så stenet – Inger Christensen/Bjørn Veierskov Alexandersson
490.  Man ser en virksom by – Jens August Schade/Otto Mortensen – (Storbyens ensomhed)
491.  Jo, jo gøgleri er en nobel kunst – Erik Bøgh/Visemel. – (Gøglervise)
492.  Nu hulker den, nu hvæser den – Tom Kristensen/Jørgen Bentzon – (Lirekassen)
493.  Bag på cyklen, hjulet snurrer – Erik Clausen/Leif Sylvester Petersen – (Mormors kolonihavehus)
494.  Vil du lære – Ernst Bruun Olsen/Kurt Weill – (Arbejdsmand i Silkeborg)
495.  Når jeg står ved min maskine – Kim Larsen/Kim Larsen – (Blip båt)
496.  Her er en sang om en mand, der hed Larsen – Sven Møller Kristensen/Herm. D. Koppel – Bernh. Christensen
497.  inde midt i Jylland – Lars Lilholt/Lars Lilholt – (Jens Langkniv)
498.  Hvem sidder dér bag skærmen – Jeppe Aakjær/Carl Nielsen – (Jens Vejmand)
499.  Vi, der valgte regnen – Frank Jæger/Tony Vejslev – (Håndslag til Tony)
500.  Vi er dem de andre ikke må lege med – Kim Larsen – Erik Clausen/Kim Larsen
501.  Jeg er træt af mig selv og mine plomber – Benny Andersen/Benny Andersen – (Svantes sorte vise)
502.  Hvem mon man er før man blir til – Shu-bi-dua/Shu-bi-dua – (Den røde tråd)
503.  Her står jeg hver aften på risten – Aage Steffensen/Mich. Carr
504.  En sømand har sin enegang – Johannes V. Jensen/Folkemel. – (Sømandsvise)
505.  Hulde engel, du min barndoms ven! – St. St. Blicher/Knud Vad Thomsen – (Til Glæden)

KÆRLIGHED

506.  Når nu min verden bliver kold og forladt – Kim Larsen/Kim Larsen – (Papirsklip)
507.  Hvad er det, min Marie! – Grundtvig/Evert Taube
508.  Det er så yndigt at følges ad – Grundtvig/C. E. F. Weyse – (Bryllups-Psalme)
509.  Du kom med alt det der var dig – Jens Rosendal/Per Warming – (Forelskelsessang)
510.  Mit liv er knap en flaske værd – Benny Andersen/Benny Andersen – (Lille sang til Nina)
511.  Chrysillis, du mit verdens guld – Th. Kingo/Visemel.
512.  Den milde dag er lys og lang – Aage Berntsen/Carl Nielsen – (Fynsk Foraar – et bukolisk Digt)
513.  Hun er sød – Chr. Winther/Otto Mortensen – (Min Skat)
514.  Jeg kan se på dine øjne – Vise fra Fyn/Visemel.
515.  Min pige er så lys som rav – Helge Rode/Carl Nielsen
516.  En yndig og frydefuld sommertid – Fra Mariageregnen/Folkemel.
517.  Hr. Peder kasted runer over spange – H. Hertz/H. Rung
518.  Roselil’ og hendes moder, de sad over bord – C. K. F. Molbech/Folkemel.
519.  Nys fyldte skøn Sired sit attende år – Thomas Thaarup/J. A. P. Schultz
520.  Øwli han wa sæ så løste en swenh – St. St. Blicher/Otto Mortensen
521.  Skuld gammel venskab rejn forgo – Robert Burns. Fri overs. ved Jeppe Aakjær af digtet: “Auld lang syne”/Skotsk folkemel.
522.  Mads Doss han war en kon koltringsknæjt – St. St. Blicher/Folkemel.
523.  Di kjærlighed er mej mere værd – Mads Hansen/Bjarne Haahr
524.  Alle mine længsler de smyger sig om dig – Jeppe Aakjær/Oluf Ring – (Ung Vise)
525.  Går igennem mørket – Frank Jæger/Tony Vejslev – (Til en følsom veninde)
526.  Solen gaber søvnigt bag et træ – Benny Andersen/Benny Andersen

FOLKEVISER

527.  Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg – Dansk folkevise/Folkemel. – (Dronning Dagmars Død)
528.  Hun kom uden tynge – Folkevise/Th. Laub – (Dronning Dagmar og Junker Strange)
529.  Skammel han bor sig nør i Ty – Folkevise/Folkemel. – (Ebbe Skammelsøn)
530.  Hr. Vismer, han red sig til elvebro – Kæmpevise/Finn Viderø
531.  Hr. Oluf, han rider så vide om land – Folkevise/Folkemel. – (Elverskud)
532.  Jeg var mig en fattig ungersvend – Folkevise/Folkemel.
533.  Villemand og hans væne brud – Folkevise/Folkemel. – (Harpens Kraft)
534.  Jeg tjente mig i kongens gård – Kæmpevise/Aug. Winding
535.  Agnete, hun stander på højelandsbro – Folkevise/Folkemel. – (Agnete og Havmanden)
536.  Og det var liden Karen – Folkevise/Folkemel. – (Sct. Karen)
537.  Prinsessen sad i højeloft – Kæmpevise/Folkemel. – (Tavlebordet)
538.  Og det var om en løverdag – Kæmpevise/Folkemel. – (Den ømskindede Brudgom)
539.  Jeg beder eder, alle mine mænde – Folkevise/Folkemel. – (Lave og Jon)
540.  Ramund var sig en bedre mand – Folkevise/Folkemel. – (Ramund)
541.  Det var en lørdag aften – Folkevise/Folkemel.
542.  Det haver så nyligen regnet – Folkevise/Folkemel.
543.  Den sømand, han må lide – A. Recke/Folkemel.
544.  Der stode tre skalke og tænkte et råd – Vise/Folkemel.
545.  Årle om morg’nen – Folkevise/Folkemel. – (Herr Tidmand)
546.  Den bonde han ganger sig ud i den skov – Folkevise/Folkemel.
547.  En arbejdsløs ganger på Strøget en tur – Gerda Kunkel/Mel. som nr. 546

AFTEN

548.  Stille, hjerte, sol går ned – Jeppe Aakjær/Th. Laub – (Aften)
549.  I skovens dybe, stille ro – Fritz Andersen/Folkemel.
550.  Go’ nu nat – Benny Andersen/Povl Dissing
551.  Månemanden hænger i sin snor – Shu-bi-dua/Shu-bi-dua – (Vuggevisen)
552.  Natten er så stille – J. L. Heiberg/C. E. F. Weyse
553.  Fordum var der fred på gaden – Vilh. Andersen/Carl Nielsen – (Jeronimus’ Sang)
554.  Den lyse dag forgangen er – Sthen, ved Brandt/Dansk folkemel.
555.  Når mørket jorden blinder – *ukendt/16. årh.? – (Vægterversene)
556.  Nu hviler mark og enge – Paul Gerhardt. Overs. Peder Møller/Tysk folkemel.
557.  Sig månen langsomt hæver – Matthias Claudius/J. A. P. Schultz
558.  Hvilestunden er i vente – Th. Kingo/Th. Laub – (Dend 4. Afften-Suk)
559.  Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer – Th. Kingo/J. Schop(?) – (Dend Fjerde Afften-Sang)
560.  Det mulmer mod den mørke nat – Th. Kingo/Tysk mel. – (Dend Femte Afften-Sang)
561.  Til hvile solen går – Th. Kingo/H. O. C. Zinck – (Dend Siette Afften-Sang)
562.  Tiden skrider, dagen rinder – Th. Kingo/Th. Laub – (Dend 7. Afften-Suk)
563.  Fred hviler over land og by – Ingemann/Th. Laub
564.  Der står et slot i vesterled – Ingemann/C. E. F. Weyse
565.  Dagen går med raske fjed – Ingemann/C. E. F. Weyse
566.  Til vor lille gerning ud – Ingemann/C. E. F. Weyse
567.  Bliv hos os, når dagen hælder – Ingemann/C. E. F. Weyse
568.  Klokken slår – C. J. Brandt/Oluf Ring
569.  Altid frejdig, når du går – Chr. Richardt/Mel. som nr. 565 – (Væbnersang)
570.  Med raske trin jeg over lyngen skred – Jeppe Aakjær/Søren Christensen – (Hedevandring, II. Del)
571.  Tunge, mørke nattesky’r – Jakob Knudsen/Carl Nielsen
572.  Gud ske tak for dag, der gik – K. L. Aastrup/Mel. som nr. 23

Listen er udarbejdet af Line Rishøj.