Fællessang – fælles sag?

I Fællessang – fælles sag? tager Henrik Marstal og Lea Wierød Borčak temperaturen på fællessangen som en af vor tids store kulturfaktorer. Interessen for at synge sammen er på et historisk højdepunkt, men hvori består det musikalske fællesskab, og hvem er egentlig inkluderet?

Bogen sætter fokus på fællessang og fællessangskultur lige fra det mere formelle repertoire af sange, som er at finde i den seneste udgave af Højskolesangbogen fra 2020, til de uformelle afsyngninger af Re-Sepp-ten på gader og stræder i forbindelse med det intense EM i herrefodbold i sommeren 2021.

Som titlen Fællessang – fælles sag? antyder, undersøger bogen også, hvorvidt alle virkelig føler sig velkomne til at synge med – eller om der også altid vil være nogle, der oplever at blive holdt udenfor.

Køb bogen 

 
Bogens forsideillustration af Andrea Ucini.

Begge forfattere forsker i musik med fokus på fællessangsområdet, men er også markante stemmer i den løbende debat på området. I bogen peger de blandt andet på, at fællessangkulturens udvikling går i retning af, at det nu er vigtigere, at der bliver sunget, end hvad der bliver sunget.

”Traditionelt har fællessangskulturen været bundet til det nationale fællesskab og dens udfoldelse til ritualer som ved sammenkomster og morgensang. Den har været præget af ideologi og identitet og en fælles sag for de, der sang – hvad enten de var arbejdere, danskere, højskoleelever eller socialdemokrater. Men noget tyder på, at det at synge sammen i dag snarere er blevet sit eget formål: Glæden ved at synge er blevet den primære årsag til at gøre det,” siger Lea Wierød Borčak.

Om forfatterne

Henrik Marstal er musiker, forfatter, ph.d. og lektor på Rytmisk Musikkonservatorium. Han har været redaktør på en række sangbøger, blandt andet Kirkesangbogen og Morgensangbogen, og har gennem en årrække skrevet både fagartikler og debatindlæg om fællessang. 

Lea Wierød Borčak er seniorforsker og formidler på Videncenter for Sang, Herning, samt Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet. Hun har skrevet ph.d, om Grundtvigsalmen og efterfølgende en postdoc om fællessang. Gennem en årrække har hun debatteret fællessang i fagartikler, debatindlæg og i interviews. 

Højskolesangbogen som app

Højskolesangbogen som app indeholder alle sangene fra den trykte bog, Sanghåndbogens tekster og akkompagnementer til mere end 200 sange.

Sangbogen som app